vrijdag 3 februari 2012

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Amsterdam telt 881.000 fietsen

plaatje

Amsterdam telt 881.000 fietsen. Dat is tenminste de schatting van de gemeente op basis van een enquête onder 2600 Amsterdammers. De enquête was vooral bedoeld om te weten te komen hoe de Amsterdammers tegen de fiets aankijken, maar in de marge werd ook gevraagd of men dacht te weten hoeveel fietsen er in Amsterdam zijn.
Lees verder »

Rechtzaken rond ruimen zijn te voorkomen met zorgvuldige procedures

plaatje

Gemeenten zijn fors aan het fietsen ruimen. Rond stations, maar ook op andere locaties waar fietsen het straatbeeld ontsieren of in de weg staan van voetgangers. Niet alle fietsers pikken dat en van tijd tot tijd komt het tot rechtzaken waarbij blijkt dat gemeenten het ruimen juridisch niet voldoende hebben dichtgetimmerd. In een notitie van het Fietsberaad legt bureau Berenschot uit wat de voetangels en klemmen zijn.
Lees verder »

CDA: Verbeter kwaliteit fietsnetwerk

Als het gaat over verplaatsingen op korte afstand kunnen goede fietsvoorzieningen een goed alternatief bieden. Het fietspadennet heeft wel een stevige kwalitatieve impuls nodig en er zijn teveel barrières voor fietsers. Dat zegt het wetenschappelijk bureau van het CDA in de nota 'Balans in logistiek en mobiliteit'.
Lees verder »

CO2 doelstelling alleen haalbaar met de fiets

Als in alle Europese landen net zoveel zou worden gefietst als in Denemarken, zou dat 12 tot 26 procent bijdragen aan de Europese CO2-doelstelling.
Lees verder »

Consument gaat voor duurdere e-fiets

plaatje

De stijgende lijn die de verkoop van elektrische fietsen de afgelopen jaren heeft laten zien, zette ook in 2011 door met een stijging van 7 procent. 
Lees verder »

Proef met Bikedispenser voortijdig beeindigd

De proef met de Bikedispenser bij Leeuwarden wordt beëindigd. Het systeem zou teveel mankementen vertonen.
Lees verder »

CROW-werkgroepen buigen zich over de fiets

Zo'n 24 CROW-werkgroepen buigen zich in 2012 over uiteenlopende verkeers- en vervoeronderwerpen. De fiets komt een aantal malen terug. Zo worden dit voorjaar onder andere de resultaten gepresenteerd van de werkgroep 'Bruggen voor langzaam verkeer'.
Lees verder »

Eenzijdige ongevallen met oude fietsers speerpunt voor IenM

plaatje

Het grootste deel van de stijging van het aantal ernstig gewonden in het verkeer is te verklaren uit een toename van het aantal eenzijdige ongevallen onder oudere fietsers. Van alle ernstig gewonden in 2010 was 60% fietser. Hiervan bleek het in 86% om een eenzijdig ongeval te gaan. Hiervan was in de helft van alle gevallen was het slachtoffer ouder dan 54 jaar. Dat zegt minister Schultz op grond van een nadere analyse van de ongevallencijfers van 2010.
Lees verder »

Enschede gaat ontvlechten

In 2020 is het fietsaandeel in verplaatsingen in Enschede tot 7,5 km 38%. Nu bedraagt dat 34%. Om dat te bereiken verlaat Enschede het bundelingconcept met fietsroutes langs de autoroutes en gaat men op grote schaal ontvlechten. Dat is een van de belangrijkste maatregelen die is te lezen in de nieuwe Fietsvisie van de gemeente waarin het beleid wordt uitgestippeld tot 2020.
Lees verder »

Fietspad past zich aan het gebruik aan

plaatje

Het is nog toekomstmuziek, maar Kopenhagen denkt er serieus over flexibele fietspaden te introduceren. Als het erg druk is, krijgt de fietser er een stukje voetpad bij. Voor de korte termijn kiest men ervoor extra brede fietspaden aan te leggen. Dat is te lezen in het lange-termijn fietsplan van de stad, dat een periode omvat van 2011-2025.
Lees verder »

Fietspremie als beloning voor schoolgaande scholieren

De Belgische stad Tienen geeft scholieren die met de fiets naar school gaan een premie van maximaal 50 euro, te besteden aan de fiets.
Lees verder »

Gat in de markt voor veilige producten fietsende senioren

Ouderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. De Fietsersbond onderzocht daarom met hulp van een senioren testpanel hoe je fietsen veiliger en comfortabeler kunt maken.
Lees verder »

Genomineerden Verkeerslichtenstad 2012 bekend

Op basis van de resultaten van ingevulde vragenlijsten zijn vijf steden genomineerd voor de titel Verkeerslichtenstad: Tilburg, Rotterdam, Amersfoort, Apeldoorn en Maastricht. In deze steden worden de wachttijden voor auto’s, fietsers en voetgangers gemeten, waarna de jury, bestaande uit Otto van Boggelen (Fietsberaad), Erna Schol (Groene Golf Team), Ton Hendriks (ANWB) en Bo Boormans (DTV Consultants), uiteindelijk bepaalt wie zich de komende vier jaar Verkeerslichtenstad van Nederland mag noemen.
Lees verder »

Leenfiets zet mensen aan tot fietsen

plaatje

De leenfiets is voor veel mensen in Londen een stimulans om weer te gaan fietsen. Driekwart van de gebruikers zegt te zijn begonnen met fietsen vanwege de leenfiets. Een deel schaft zelf een fiets aan.
Lees verder »

ANWB komt met pechservice voor tweewielers

De ANWB begint dit voorjaar met een pechservice voor tweewielers. Uit onderzoek komt volgens de ANWB naar voren dat 50% van de mensen met een (e-)fiets, brom- of snorfiets, (e-)scooter of scootmobiel in de afgelopen twee jaar pech heeft gehad met hun voertuig.
Lees verder »

Stadsregio Rotterdam subsidieert aanleg 7000 fietsparkeerplaatsen

De stadsregio Rotterdam wil een einde maken aan het tekort aan fietsparkeerplaatsen bij ov-haltes en stations in de regio. Het is de bedoeling dat er de komende twee jaar minstens 7000 fietsparkeerplaatsen worden bijgeplaatst.
Lees verder »