dinsdag 6 oktober 2009

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Fietsparkeertool berekent behoefte aan fietsparkeerplaatsen

plaatje

In opdracht van het Fietsberaad heeft het adviesbureau Goudappel Coffeng de Fietsparkeertool ontwikkeld. Dit is een website-module waarmee eenvoudig het gewenste aantal fietsparkeerplaatsen bij bijvoorbeeld een supermarkt, een school of een kantoor berekend kan worden.
Lees verder »

 

Proef Spitsmijden leidt niet tot overstap naar andere vervoerwijzen

Het aantal spitsritten van de deelnemers is tijdens de proef Spitsmijden op de A12 met ruim 50% verminderd. Tot een overstap naar de fiets heeft dat niet geleid.
Lees verder »

 

AH introduceert eigen fietskar

plaatje

Bij de Albert Heijn in Apeldoorn is de eerste Albert Heijn fietskar geïntroduceerd. De zogenaamde iShop kan in de winkel worden gebruikt en aan de bagagedrager worden vastgeklikt.
Lees verder »

 

Fiets-ov moet hoger op agenda

Meer aandacht voor de combinatie fiets en ov en voor het promoten van de fiets. Als het aan de verschillende fietsorganisaties ligt, krijgen die onderwerpen meer aandacht in de toekomst. Meer financiële middelen of eventueel een nieuw Masterplan Fiets zouden hier inhoud aan moeten geven.
Lees verder »

 

Eerste fietsstraat in Heerhugowaard

plaatje

Heerhugowaard is twee 'fietsattracties' rijker. Eind vorige maand werd de autoluwe 'Stad van de zon' officieel geopend. En begin oktober volgt de ingebruikname van de eerste fietsstraat.
Lees verder »

 

Fiets verbindt stad en platteland

Na steden als Enschede en Zwolle heeft nu ook Apeldoorn plannen om de fiets nadrukkelijker naar voren te schuiven om stad en platteland te verbinden.
Lees verder »

 

Nieuwe subsidieronde regionale fietsverbindingen

In de Mobiliteitsaanpak heeft het kabinet €15 miljoen beschikbaar gesteld om het verbeteren van regionale fietsverbindingen voor het woon-werkverkeer te stimuleren. Het komend jaar wordt dat geld verdeeld. Wie wil meeprofiteren moet voor 31 januari 2010 een voorstel indienen.
Lees verder »

 

Fietsers waarderen stallen met een strippenkaart

De introductie van een zogenaamd strippenboekje in de stallingen van Alkmaar en Nijmegen is een succes, zo meldt NS. Fietsers krijgen met de strippenkaart een dubbeltje korting.
Lees verder »

 

Fietsers zitten wild niet in de weg

plaatje

De Natuurbrug Zanderij Crailoo is een groot succes, zo melden onderzoekers van Alterra. Het medegebruik van het ecoviaduct door fietsers lijkt vooralsnog geen belemmering voor het wild op te leveren.
Lees verder »

 

Friesland stelt gratis elektrische fietsen beschikbaar aan bedrijven

De provincie Frsylân stelt het komende jaar 30 elektrische fietsen beschikbaar aan Friese bedrijven. De werkgevers kunnen zo hun werknemers kennis laten maken met de e-fyts in het woon-werkverkeer.
Lees verder »

 

Gebruikers waarderen zowel fietstrommels als buurtstallingen

Zowel fietstrommels als buurtfietsenstallingen voorzien in een behoefte. Beide voorzieningen kennen een eigen doelgroep, zo blijkt uit een peiling in Utrecht.
Lees verder »

 

Fietskathedraal onder A12

plaatje

Geen benepen betonnen koker, maar een riante onderdoorgang maakt het fietsers binnenkort mogelijk de A12 bij Bleiswijk te kruisen. Door de bouwers zelf al aangeduid als ‘De Fietskathedraal’.
Lees verder »

 

Stadsregio Rotterdam brengt fietskaart uit

plaatje

De stadsregio Rotterdam heeft een nieuwe regionale fietskaart uitgebracht. De kaart bevat behalve fietsroutes ook informatie voor woon-werkfietsers en recreanten. Op de kaart staan bijvoorbeeld stallingen bij belangrijke ov-stations, fietsreparatieplaatsen, fietsvoetveren, vvv-kantoren, musea en andere bezienswaardigheden en ov-fiets verhuurlocaties aangegeven.
Lees verder »

 

Noord Brabant legt politiek keuzes voor

plaatje

De nota 'Fiets in de versnelling' van de provincie Brabant biedt een aantal opties om het fietsen op een hoger plan te brengen. Het antwoord is nu aan te politiek. Wil men een voortrekkersrol van de provincie en fietsnelwegen, leenfietsen en beloningsystemen? Of vooral meer en beter van hetzelfde?
Lees verder »

 

Prijsvraag Blijf Veilig Mobiel Fiets

De Fietsersbond organiseert een openbare ideeënprijsvraag voor het ontwerp van een veilige, seniorvriendelijke fiets, de Blijf Veilig Mobiel Fiets.
Lees verder »

 

RijnWaalpad verbindt Arnhem en Nijmegen

In Nijmegen is de aftrap gegeven voor de nieuwe snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. Dit jaar worden de eerste delen van de snelfietsroute RijnWaalpad aangelegd. Vanaf 2012 kunnen fietsers in 40 minuten van de Arnhemse Rijnkade naar de Nijmeegse Waalkade.
Lees verder »

 

Utrecht introduceert gratis stallen eerste dag

Vanaf 1 september kunnen fietsers hun voertuig de eerste dag gratis stallen in enkele U-Stal fietsenstallingen in de binnenstad. Voor iedere volgende dag betaalt men € 0,50 per dag.
Lees verder »

 

Wenen geeft eco-premie op aanschaf fiets

plaatje

Na de leenfiets en het Bike City-project doet Wenen opnieuw van zich spreken met de eco-premie. Wie zijn oude fiets inlevert, krijgt korting op een nieuwe.
Lees verder »

 

24 tips om bedrijfsfietsen te promoten

Organiseer eens in de week een loterij waarbij steeds één werknemer wordt uitgeloot. Is deze die dag met de fiets naar het werk gekomen, dan wint hij of zij een prijs van 50 euro. Deze en andere tips staan in een ideeënbundel van de Duitse stad Stuttgart. Die wil zo het woon-werkfietsen stimuleren.
Lees verder »