maandag 4 april 2011

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

ProRail start proef fietsparkeersysteem in Utrecht en Groningen

plaatje

In de strijd tegen het tekort aan fietsplekken op stations, is ProRail onder het toeziend oog van wethouder verkeer van Utrecht Frits Lintmeijer gestart met een proef met een nieuw fietsparkeersysteem in Utrecht. Groningen volgt in mei. Treinreizigers die op de fiets naar het station komen zien bij aankomst in de stalling op een scherm waar vrije plaatsen zijn en kunnen zo makkelijker een plek vinden. Fietsen die te lang gestald staan, worden weggehaald.
Lees verder »

Hagenaars fietsen steeds comfortabeler

Den Haag gaat door met het asfalteren van fietspaden. Dit jaar komt er weer acht km aan bod. De afgelopen jaren is al zo'n 64 km fietspad geasfalteerd.
Lees verder »

Fietspad Natuurboulevard geopend

plaatje

Het eerste recreatieve fietspad van de Natuurboulevard IJmeerkust is gereed. Uitgevoerd in 'slangenwerend´ beton ligt nu over de dijk van het IJmeer een 2,6 km lange verbinding voor fietsers van IJburg tot aan de vestiging Muiden.
Lees verder »

Hoog fietsgebruik vooral een kwestie van durf

Enthousiasme en durf zijn de belangrijke ingrediënten voor een gemeente om een hoog fietsgebruik te realiseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van AgentschapNL naar factoren die mogelijk van invloed zijn op het fietsgebruik.
Lees verder »

Fietsnelwegen lonen

plaatje

De opbrengsten die kunnen worden toegerekend aan fietssnelwegen zijn aanzienlijk hoger dan de kosten. Er wordt de komende jaren in ons land zo’n €100 miljoen geïnvesteerd in fietssnelwegen. Dat levert in de toekomst jaarlijks minimaal €144 miljoen op aan reistijdwinst, betere gezondheid en winst voor het milieu.
Lees verder »

Landelijke Databank Fietsroutes

Het Fietsplatform werkt aan een landelijke routedatabank. Behalve het netwerk van Landelijke Fietsroutes zijn daar ook de knooppuntnetwerken in opgenomen.
Lees verder »

Minder fietsers slachtoffer van sneeuw en gladheid

In vergelijking met de vorige winterperiode lijkt het er op dat mensen op de fiets en bromfiets voorzichtiger zijn geworden en dat het sneeuw- en ijsvrij houden van doorgaande rijwegen en fietspaden door gemeenten en provincies meer aandacht heeft gekregen. Het percentage mensen dat met de fiets of bromfiets is uitgegleden daalde van 25% in de winter van 2009-2010 naar 14% tijdens de laatste winter.
Lees verder »

Wielwijk timmert aan de weg

plaatje

In 2008 kreeg de gemeente Dordrecht subsidie om het langzaam verkeer in krachtwijk Wielwijk stimuleren. Het project werd breed aangepakt. De initiatiefnemers spreken van een succes en daarom wordt het project verlengd tot april 2012.
Lees verder »

Omvang fietsdiefstal niet helder

Onlangs werden de nieuwe cijfers over fietsdiefstal bekend in de Integrale Veiligheidsmonitor 2010 van het CBS. Afhankelijk van de gekozen systematiek is er sprake van een stabilisatie of van een daling, constateert de Fietsersbond.
Lees verder »

Provincies lanceren fietsrouteplanner Zuid-Nederland

De Provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) hebben de fietsrouteplanner Zuid-Nederland gelanceerd.
Lees verder »

Risico fietsen in het donker neemt toe

Fietsers die in het verkeer ernstig gewond raken, zijn meestal betrokken bij een ongeval bij daglicht, omdat er dan het meest gefietst wordt. Maar in het donker vallen relatief meer slachtoffers dan bij daglicht, aldus een onderzoek van de SWOV. In het donker 's morgens (tussen middernacht en het begin van de ochtendschemer) is het risico het hoogst. Dit geldt zowel voor fietsongevallen met een motorvoertuig, als voor fietsongevallen waarbij geen motorvoertuig betrokken was.
Lees verder »

Rotterdamse Fietspunt leidt tot minder bezwaren tegen ruimen

plaatje

Sinds de komst van Fietspunt in Rotterdam is het aantal bezwaren tegen het weghalen van fietsen met zo’n 30% gedaald. Het Fietspunt is een centraal verzamelpunt waar verwijderde fietsen, brommers en snorfietsen worden verzameld.
Lees verder »

Sociale media moeten fietsen bevorderen

Inzet van sociale media en elektronische gadgets. Dat dat de elementen die in veel van de inzendingen voor de RijnWaalpadprijsvraag naar voren kwamen. Maar ook spectaculaire led-verlichting moet het leven van de woon-werkfietser opvrolijken.
Lees verder »

Tweede seizoen voor Rij2op5

De provincie Utrecht, SNS Reaal, FNV Bondgenoten, KNOV, PepsiCo, Belastingdienst, ASR Nederland N.V., TNO, gemeente Utrecht, SVB en Conclusion gaven onlangs de aftrap voor het rij2op5 seizoen 2011.
Lees verder »

Twente studenten helpen Bonaire op de fiets

Twee studenten van de Universiteit Twente helpen Bonaire bij het maken van een fietsplan. Dat is nodig voor de verkeersveiligheid maar ook het overgewicht bij veel jongeren vormt een probleem. Omdat de financiële mogelijkheden om nieuwe infrastructuur aan te leggen beperkt zijn, stellen ze voor het fietsverkeer zoveel mogelijk over wegen parallel aan de hoofdwegennet af te wikkelen.
Lees verder »

Amsterdam vraagt bewoners mee te werken aan ruimen weesfietsen

plaatje

In Amsterdam is de campagne ‘In de weg' gestart. Met deze campagne worden de inwoners van Amsterdam aangespoord om een eigen fiets die niet meer gebruikt wordt op te ruimen.
Lees verder »

AFAC wint terrein

plaatje

Zo’n 14 gemeenten kennen inmiddels een AFAC. AFAC staat voor Algemene Fiets Afhandel Centrale, één plek waar gevonden, verwijderde en in beslag genomen fietsen terecht komen. Een AFAC kan een belangrijke rol spelen in de strijd tegen fietsdiefstal en verloedering van de omgeving, aldus het Centrum Fietsdiefstal. Voor gemeenten die ook een AFAC, Fietspunt of Fietsdepot willen oprichten, stelde het Centrum een handleiding op.
Lees verder »