maandag 1 september 2008

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Fietsers vaak naar Eerste Hulp

plaatje

De helft van de verkeersslachtoffers die op een Eerste Hulp-afdeling behandeld worden, bevond zich ten tijde van het ongeval op de fiets. Fietsongevallen staan wat dat betreft in alle leeftijdsgroepen op de eerste plaats. Dit zegt het RIVM in het rapport 'Let op letsels'. Het rapport beveelt aan dat de rijksoverheid fietsmaatregelen en -projecten in de regio’s vaker moet evalueren.
Lees verder »

Minder verkeerslachtoffers onder jonge kinderen

In de rapport 'Verkeersveiligheid van kinderen' concludeert de SWOV dat het aantal verkeersdoden en het aantal ziekenhuisopnamen van kinderen van 0-14 jaar de laatste decennia sterk is gedaald, zeker in vergelijking met de daling onder andere leeftijdsgroepen.
Lees verder »

Haaientanden in 30 km-gebied mogen echt niet

plaatje

Volgens de Uitvoeringsvoorschriften BABW mag het niet, maar sommige gemeenten kunnen het toch niet laten. Een voorrangskruising aanleggen binnen een 30 km-zone. Voor de Fietsersbond aanleiding om hier paal en perk aan te stellen, door de gemeente Lansingerland (Berkel en Rodenrijs) voor de rechter te dagen. En ook die stelde dat haaientanden in principe niet thuis horen in een 30 km-gebied.
Lees verder »

Meer zeggenschap voor gemeenten bij 'kabelkwesties'

Gemeenten kunnen zelf kiezen hoe het wegdek boven telecommunicatiekabels wordt uitgevoerd. Dat concludeert de Fietsersbond na bestudering van de nieuwe Telecommunicatiewet die vorig jaar in werking trad. Het Gemeentelijk Platform Kabel & Leidingen bevestigt desgevraagd dat de nieuwe Telecommunicatiewet de belangen van gemeenten en telecombedrijven evenwichtiger heeft verdeeld.
Lees verder »

Amsterdamse brugklasleerlingen fietsen minder vaak naar school

plaatje

Amsterdamse leerlingen in de brugklas fietsen minder vaak naar school in vergelijking met alle leerlingen in Nederland. In Amsterdam fietst 53% naar school tegen 89% landelijk. Dat leerlingen in Amsterdam minder vaak naar school fietsen ligt niet aan het imago van de fiets: ook de leerlingen die niet of bijna nooit naar school fietsen denken redelijk positief over de fiets. Het gaat vooral om het voorbeeld dat leerlingen van huis uit meekrijgen en hoeveel er gefietst wordt in de directe omgeving van de leerlingen. Dit blijkt uit een onderzoek onder 2400 Amsterdamse leerlingen uit de brugklas.
Lees verder »

Fietsenbranche behaalt flinke omzetgroei

De fietsenbranche heeft twee jaar van hoge omzetgroei achter de rug. In 2006 steeg de omzet met maar liefst 15 procent ten opzichte van 2005. In 2007 was de omzetgroei 9 procent, zo meldt het CBS.
Lees verder »

Fiets in ruil voor een parkeerplaats

plaatje

Een fiets of een parkeerplaats. Medewerkers van de Universiteit Leuven en van supermarktketen Colruyt hebben de keus. Bij beide instellingen worden gratis fietsen uitgedeeld aan het personeel. Voorwaarde is wel dat men de parkeerplaats van de auto inlevert.
Lees verder »

Kopenhagen wil beste fietsstad ter wereld zijn

plaatje

In 2015 staat Kopenhagen bekend als de Ecometropool van de wereld. Kopenhagen zal het centrum zijn voor de klimaataanpak wereldwijd, een groene en blauwe stad, schoon en gezond. En daarbij speelt de fiets een hoofdrol.
Lees verder »

Minister Vogelaar verplicht fietsenberging en buitenruimte

Een fietsenberging en een buitenruimte zijn weer verplicht voor nieuwe huizen. Minister Vogelaar van WWI drong de afgelopen maanden bij marktpartijen uit de bouwwereld erop aan dat zij gehoor geven aan de wens van de consument terrassen, bergingen en balkonnen te bouwen. In die behoefte is onvoldoende voorzien, aldus de minister.
Lees verder »

Navigatiesystemen kunnen bijdragen aan verkeersveiligheid schoolgaande kinderen

Met de landelijke actie ‘De scholen zijn weer begonnen’ roept Veilig Verkeer Nederland automobilisten op om de komende maanden extra alert te zijn, met als doel het aantal verkeersdoden en -gewonden onder kinderen terug te dringen. VVN denkt dat navigatiesystemen kunnen helpen om risicovolle ontmoetingen tussen schoolgaande kinderen en automobilisten te voorkomen.
Lees verder »

Nijmegen bestrijdt fietsendiefstal met opkopersregister

De gemeente Nijmegen wil dat winkeliers die tweedehandsfietsen in- en verkopen voortaan meer aandacht besteden aan het bijhouden van een opkopersregister. De politie Gelderland-Zuid controleert de registers door ze te koppelen aan aangiftes van gestolen fietsen. Op die manier wil de gemeente in samenwerking met de politie en winkeliers het aantal fietsdiefstallen verder terugdringen.
Lees verder »

Scholieren werken aan fietsnetwerk

plaatje

Een kleine 8000 brugklassers in Gelderland hebben meegedaan aan een onderzoek om te bepalen of het fietsnetwerk in de provincie wel aansluit op de behoeften van de scholieren. Met als resultaat dat er een aantal missing links boven tafel kwam waar volgens de provincie nodig wat aan gedaan moet worden.
Lees verder »

VenW begint campagne Blijf uit de dode hoek

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de campagne ‘Blijf uit de dode hoek’ gestart. Doel van de campagne is fietsers en voetgangers bewust te maken van de gevaren van de dode hoek.
Lees verder »

Smartbike nu ook in de VS

plaatje

Ook Amerika valt voor de elektronische huurfiets. Washington introduceert als eerste stad in de VS een verhuursysteem volgens het concept dat we in Europa onder andere kennen uit Barcelona en Parijs.
Lees verder »

Vlaanderen haalt de bezem langs het fietspadennet

Het begin van het schooljaar is voor Vlaanderen aanleiding om het fietspadennet een grote schoonmaakbeurt te geven. Sinds begin augustus is ruim 5000 km fietspad langs gewestwegen schoongeveegd. En 140 gemeenten doen hetzelfde op het eigen wegennet, vooral in de buurt van scholen.
Lees verder »

Amersfoort maakt schoon schip rond station

Fietsers kunnen hun fiets binnenkort gemakkelijker kwijt bij NS-station Amersfoort, zo belooft de gemeente Amersfoort. De gemeente neemt diverse maatregelen om de situatie rond de fietsenstallingen te verbeteren.
Lees verder »