donderdag 7 mei 2009

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Fietsers profiteren nog te weinig van veilige 30 km/uur-wegen

plaatje

30 km/uur-wegen zijn aanzienlijk veiliger dan 50 km/uur-wegen. Weliswaar is het aantal ernstig gewonde voetgangers en fietsers op 30 km/uur-wegen aanzienlijk toegenomen, maar dat komt vooral door de toename van het aantal 30 km/uur-wegen. Niet goed ingerichte 30 km/uur-wegen zorgen wel voor relatief veel fietsslachtoffers.
Lees verder »

Nederlandse steden ondertekenen Charter van Brussel

Helmond, Breda, 's-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven hebben het Charter van Brussel ondertekend. Hiermee geven deze steden aan dat ze zich actief inzetten om de fiets te stimuleren als volwaardig onderdeel van stedelijke mobiliteit. Daarnaast is het charter een oproep aan de Europese Unie om de fiets in de stad te promoten.
Lees verder »

Den Bosch heeft grootste fietsplannen

Den Bosch wil het fietsaandeel binnen de gemeentegrenzen laten groeien van 33 procent tot 44 procent. Daarvoor wil men veel uit de kast trekken. Niet alleen wordt het fietsnetwerk opgewaardeerd en ontvlochten van het autoverkeer, ook wil men gemeentelijke fietsparkeernormen hanteren en fietsers opnieuw in het voetgangersgebied toelaten.
Lees verder »

35 extra bewaakte fietsenstallingen bij stations

Versnellingspakket tegen de crisis van minister Eurlings maakt het mogelijk om 35 extra bewaakte stallingen bij stations te realiseren.
Lees verder »

Fietsroutes Rotterdam/Delft en Zoetermeer/Den Haag aanzienlijk verbeterd

plaatje

De fietsroutes tussen Rotterdam en Delft en tussen Zoetermeer en Den Haag zijn flink opgeknapt om zo meer woon-werkfietsers aan te trekken. Dat gebeurde in het kader van het Fiets filevrijplan van het ministerie van Verkeer en Waterstaat waarbij in totaal acht trajecten worden aangepakt
Lees verder »

Aanzienlijk economisch effecten door recreatief fietsgebruik

Jaarlijks stapt meer dan 50% van de bevolking (ruim 8,5 miljoen Nederlanders) op de fiets voor het maken van een recreatieve tocht. Dit resulteert in ruim 200 miljoen fietstochten van een uur of meer en circa € 750 miljoen aan bestedingen onderweg, zo meldt de Stichting Landelijk Fietsplatform.
Lees verder »

Nextbike rukt op

plaatje

Het Duitse Nextbike fietsverhuursysteem wint terrein in Duitsland en Oostenrijk. Het systeem is eenvoudiger van opzet dan bijvoorbeeld Vélib in Parijs, en daardoor goedkoper te exploiteren. Inmiddels draait het in enkele tientallen steden.
Lees verder »

Minder verkeersdoden in 2008

In 2008 kwamen 750 mensen om in het Nederlandse verkeer. Dit zijn er 41 minder dan een jaar eerder, een afname van ruim 5 procent, ten opzichte van 2007. Het gaat daarbij vooral om een afname van slachtoffers onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het aantal fietsdoden nam af van 189 in 2007 tot 181 in 2008.
Lees verder »

Amsterdam wil fietsparkeerverbod opnemen in APV

Amsterdam wil in de APV de mogelijkheid opnemen om fietsverboden in te stellen. Voorwaarde is wel dat er voldoende fietsparkeervoorzieningen zijn.
Lees verder »

Gratis fiets voor pendelaars

plaatje

De N302 in Harderwijk gaat de komende periode helemaal op de schop. Een fietstransferium moet automobilisten bedienen die tijdens de werkzaamheden het laatste stukje naar hun werkplek op de fiets willen afleggen. Die krijgen bovendien een gratis fiets.
Lees verder »

Fietsplanner combineert LF- en knooppuntenroutes

Met de nieuwe recreatieve fietsrouteplanner van de Fietsersbond, het NBTC en het Landelijke Fietsplaform is het nu mogelijk een een fietstocht te plannen over de Landelijke Fietsroutes (LF-routes) in heel Nederland in combinatie met knooppuntroutes.
Lees verder »

Gemeente Almelo schrapt fietssnelweg

Waar andere gemeenten  de economisch crisis aangrijpen om meer te investeren in fietsinfrastructuur, volgt Almelo de omgekeerde weg. De voor 2009 aangekondigde extra maatregelen uit de Fietsnota worden allemaal geschrapt.
Lees verder »

Grote wachtsluis moet fietsoversteek veiliger maken

plaatje

Een groot formaat wachtsluis moet een gevaarlijke fietsoversteek op de N361 in de provincie Groningen veiliger maken. De fietsoversteekplaats ligt op één van de belangrijkste hoofdfietsroutes bij Hemelrijk richting de stad Groningen. Veel groepen scholieren en forenzen maken gebruik van deze fietsoversteek. Door een brede beveiligde opstelplaats te maken tussen de rijstroken hoopt men inschattingsfouten van fietsers te voorkomen.
Lees verder »

Havengebied Gent biedt potentie voor hoger fietsgebruik

plaatje

Er werken ruim 28000 mensen, onder meer in bedrijven als Volvo Cars en Arcelor Mittal. Daarvan komt nu 9% met de fiets naar het werk. Dat aantal kan omhoog, vindt de Haven en ook de Vlaamse minister van mobiliteit Kathleen Van Brempt. Via het Pendelfonds worden nieuwe maatregelen gestimuleerd.
Lees verder »

Fiets mee in de metro half jaar verlengd

Stadsregio Rotterdam heeft besloten de pilot 'fiets in de metro' tot 1 oktober te verlengen. Als de proef na 1 oktober is geëvalueerd, neemt de stadsregio een definitief besluit over het meenemen van de fiets in de metro.
Lees verder »

Meer fietsdiefstal in de stad, maar minder aangifte

In 2008 werd bij 5 procent van de Nederlanders de fiets gestolen. Slechts één op de drie slachtoffers deed aangifte.
Lees verder »

Vélib gaat gewoon verder

Het Parijse fietsverhuurproject Vélib gaat uitbreiden met nog eens 300 stations en 3300 fietsen. Dat brengt het totaal op 21000 fietsen. Het vandalismeprobleem gaat men aanpakken door een nieuwe fiets te ontwikkelen.
Lees verder »