dinsdag 1 april 2008

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Utrecht verplicht fietsenberging soms buiten bouwbesluit om

In het Bouwbesluit is geen eis meer opgenomen om een bergruimte te realiseren bij nieuwbouwwoningen. Daardoor kunnen gemeenten in dergelijke situaties niet eisen dat er fietsvoorzieningen gerealiseerd worden. Utrecht probeert het soms via een omweggetje.
Lees verder »

Ook elektrisch fietsen is goed voor de gezondheid

Uit een studie van TNO blijkt dat de elektrisch fiets meer mensen stimuleert om te gaan fietsen. En ook al vraagt elektrisch fietsen wat minder inspanning, de gezondheid vaart er wel bij.
Lees verder »

Fietsen gunstig voor de economie

plaatje

Wie in plaats van de auto de fiets neemt, houdt geld over om aan andere zaken te besteden. Volgens een Oostenrijkse studie heeft bevordering van het fietsverkeer dan ook een gunstige invloed op de werkgelegenheid.
Lees verder »

Fietsen naar het werk onderzocht

In april gaat TNO in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek doen naar de effecten van fietsen naar het werk op het welzijn en gezondheid van werknemers. Doel van het project is om het rendement aan te tonen van woon-werkfietsen voor het bedrijfsleven.
Lees verder »

Nieuwe verkeersregels per 1 april

Bromfietsers en gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen mogen vanaf 1 april de rijweg 45 km per uur rijden. Op het fietspad blijft de toegestane maximumsnelheid 30 km per uur.
Lees verder »

Luxemburg volgende stad met fietsverhuursysteem

plaatje

Vel'oh is de naam van de Luxemburgse variant van het elektronische fietsverhuursysteem dat in hoog tempo Europa verovert. Er staan 250 fietsen klaar die het eerste half uur gratis gebruikt kunnen worden.
Lees verder »

Friesland krijgt primeur met knooppuntenplanner

Fietsers kunnen de nieuwe digitale fietsrouteplanner van de provincie Friesland raadplegen. Het is de eerste planner met een geïntegreerde knooppuntenplanner.
Lees verder »

Nieuwe hoop voor de Velodrome

plaatje

Misschien dat kamerlid Fred Teeven net dat duwtje in de rug levert om de geautomatiseerde Velodrome fietsenstalling in Lelystad landelijk in de belangstelling te krijgen. Want ondanks de lobby van de fabrikant en de beheerder is het tot nu toe bij een enkel exemplaar gebleven.
Lees verder »

Fietsen levert 500 euro per jaar op

Als iemand besluit om voortaan te gaan fietsen, levert dat een maatschappelijk rendement op van €500,- per jaar. Dat is de optelsom van de gezondheidwinst, minder luchtverontreiniging en minder congestie. Zo blijkt uit een Engelse studie.
Lees verder »

Website vergelijkt auto en fiets

plaatje

Welkom op TijdReizen.nl. Het beste vertrekpunt om sneller te reizen door Haaglanden. Zo afficheert een nieuwe website van regio Haaglanden zich. De site maakt het mogelijk een actuele reistijdvergelijking te maken tussen de auto, fiets en het openbaar vervoer.
Lees verder »

Eurlings nog niet overtuigd van nut dodehoek- waarschuwingssystemen

Tegenover de mogelijk voordelen van systemen die fietsers waarschuwen voor afslaande vrachtauto's, staan ook nadelen. Het netto effect op de verkeersveiligheid van bijvoorbeeld het Lisa 2 Alert systeem is daardoor onzeker, zo stelt minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.
Lees verder »

Parijs: Meer dan 13 miljoen Velib-ritten

Sinds Parijs begon met het beschikbaar stellen van huurfietsen op 1 juli 2007, zijn meer dan 13 miljoen ritten gemaakt.
Lees verder »

Campagne 'belgerinkel' breidt uit

plaatje

De uit België overgewaaide campagne 'Met belgerinkel naar de winkel' heeft dit jaar in 16 gemeenten plaats. De provincie Utrecht subsidieert de campagne.
Lees verder »

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid: 'Weinig bekend van effect fietsmaatregelen'

Het is niet of nauwelijks bekend in hoeverre fietsmaatregelen leiden tot een overstap van auto naar fiets. Dit zegt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in het rapport 'Vaker op de fiets?'. In dat rapport analyseert het instituut de effecten van overheidsmaatregelen op het fietsgebruik.
Lees verder »