Kenniscentrum voor fietsbeleid
 • Relatief smalle weg buiten de kom: fietsstraat

  Middelburg, Oude Vlissingseweg, buiten de bebouwde kom, fietsstraat met bolbestrate middenas.

  Het betreft het gedeelte buiten de bebouwde kom. De weg is te smal om goede fietsstroken te realiseren (C1-profiel). Op dit wegvak rijden meer fietsers dan auto’s. Mede daarom is gekozen voor een inrichting als fietsstraat: twee brede rijlopers gescheiden door een bolbestrate middenas. De middenas is hier opvallend 

 • Locatie en intensiteit

  De Oude Vlissingseweg is een historische verbindingsweg tussen Vlissingen en Middelburg via Oost-Souburg. Door de aanleg van alternatieve verbindingen al in het begin van de 1970er jaren, heeft de Oude Vlissingseweg sterk aan belang voor het gemotoriseerde verkeer ingeboet. Op dit moment rijden er nog geen 2.000 motorvoertuigen per etmaal over deze weg. De fietsintensteit is iets hoger dan de autointensiteit. 

 • Dwarsprofiel titel

  De weg bestaat uit twee rijstroken gescheiden door een brede middenas. De rijstroken (A1, A2) zijn elk 250 cm. breed en daarmee zijn ze breed genoeg voor de meeste voertuigen. De middenas (B1) is bol bestraat met klinkers en opvallend breed: 75 cm. De bedoeling hiervan is dat automobilisten die fietsers inhalen, met hun linkerwielen geheel over de middenas gedwongen worden. In de praktijk blijkt de rijloper evenwel zo breed te zijn, dat veel automobilisten enkele fietsers inhalen over die rijstrook en dus niet op of over de middenas komen.

 • Bolbestrate middenas

  De middenas is uitgevoerd in klinkers en duidelijk bol bestraat. De bedoeling hiervan is om het automobilisten onaantrekkelijk te maken op de middenas te rijden en ze daarmee uit te nodigen om erover te gaan bij inhalen. De indruk bestaat dat dit op zich ook goed werkt. Alleen is de breedte van de rijloper in dit geval te groot om het ook af te dwingen (zie boven).

 • Evaluatie

  Uit enquête-onderzoek blijkt dat de Oude Vlissingseweg in Middelburg bovengemiddeld gewaardeerd wordt. Fietsers beoordelen de verkeersveiligheid gemiddeld met een 6,8. Dat is boven het gemiddelde van een onderzoek in 23 locaties. Deze beoordeling is duidelijk beter die dan van andere smalle wegen buiten de bebouwde kom.

Jan van der Horst (Fietsersbond)
06-11-2015 @ 11:11

Als dat laatste het geval is, dan gaat er toch iets niet goed.

Zie de fietser in de verte en denk je in dat hij liever niet dichter bij de berm rijdt dan hij nu doet.  Dan kan een auto hem nooit op veilige afstand met alle wielen op de rechter rijbaan inhalen. 

Dat wil nog niet zeggen dat het concept niet deugt. Misschien moet de druk van het autoverkeer nog verder omlaag of de middembern zo breed dat inhalen van een fietser door een auto nog onaantrekkelijker wordt voor de autobestuurder.

17-11-2015 @ 12:04

Jan, ik denk dat dat ook niet de bedoeling is van een fietsstraat. Of je blijft er als automobilist achter, of je gaat er langs en dan is rijden op de "rammelstrook" niet plezierig en daardoor zal de automobilist volledig naar de linkerweghelft gaan, waardoor er gepasseerd wordt op een veiliger afstand.

Jan van der Horst (Fietsersbond)
17-11-2015 @ 16:42

Bert,

dat klopt, maar in de reportage bij dit voorbeeld werd gemeld dat auto's er nog tussenin reden, tussen de middenrammelstrook en de fietser in. En dan gaat er iets niet goed want dan wordt er link ingehaald. Het profiel leek passend.

18-11-2015 @ 00:26

Jan,

Ik denk dat ook de fietser zijn plaats op de weg op moet eisen en juist in dit geval niet dicht tegen de kant aan moet kruipen. Laat de fietser zich maar op het midden van de rijbaan begeven, want dat is wel de bedoeling van een fietsstraat, dan kan een automobilist niet anders als naar de linker rijbaan uitwijken. Ook fietsers met zijn tweeen, gewoon blijven rijden, dan werkt een fietsstraat echt.

Het is net als bij motorrijden, in het midden van de rijstrook of zelfs links van het midden en niet aan de kant, want dan kom je in de problemen, door anderen die zich er wel even doorpersen.

Kees Bakker (Fietsersbond)
18-11-2015 @ 14:20

Mijn ervaring met de fietsstraat in Putten zijn dat er goed wordt ingehaald via de linkerstrook. 

Zie bv http://aroundguides.com/17839254/Photos

(alhoewel de auto misschien hier niet had moeten inhalen vanwege de blinde bocht)

Grote verschil met Vlissingen is de brede strook aan de zijkant waardoor fietsers veel meer  in het midden rijden dan in vlissingen. En het vanzelfsprekend is dat inhalen alleen via de linkerstrook kan/moet en inhalen niet kan bij tegenliggers! 

 

Huibert van Noord
24-08-2017 @ 10:44

Mijn ervaring op de betreffende fietsstraat is dat auto's niet links maar op het midden gaan rijden om te passeren. De raad aan de fietser om niet (het verplichte) rechts van de weg te houden, is een gevaarlijke: het lokt agressie uit.

Overigens is dit een fietsstraat waar een maximum snelheid van 60kmh geldt, een maximum waar het waterschap (beheerder van de weg) niet aan wil tornen.

De straat vormt één van de hoofdfietsverbindingen tussen Middelburg en Vlissingen.

Kees Bakker (Fietsersbond)
24-08-2017 @ 10:59

De fietstraat in Putten heeft een grijze schrikstrook. Die is niet  bedoelt om op te fietsen. Als je normaal rechts rijdt op de rode strook kunnen auto's er eigenlijk alleen fatsoenlijk langs via de linkerbaan. Helaas fietsen veel fietser toch op de grijze schrikstrook of gaan ze toch extreem rechts op het rode gedeelte fietsen waardoor auto's toch oneigenlijk kunnen inhalen. Dat strak rechts rijden hoeft helemaal niet. De wet maakt geen onderscheidt tussen bestuurders ten aanzien van rechts houden. Dus als je gewoon normaal fietst op de rijbaan zoals bv je ook op een motorfiets zou doen is het goed. 

Huibert van Noord
24-08-2017 @ 11:26

Dat ben ik niet met je eens, Kees. Er is ook nog een regel die het hinderen van het overige verkeer verbiedt.

Etienne Bral (Fietsersbond)
24-08-2017 @ 14:09

Hinderen van het verkeer doe je alleen als je stilstaat, maar als je met de normale snelheid voor het voertuig dat je gebruikt (er is trouwens geen minimale snelheid voor dit soort wegen) verplaatst is er geen sprake van hinder. Denk aan een kar met paard of een zeer brede bakfiets. Dit soort discussies zijn er volop op Amerikaanse blogs of bij Bentrider ( youtube) . Daar raden ze en ook de overheid aan om de "primary position" in te nemen ( midden op de rijsstrook) i.p.v. de "secondary (onderdanige ) position"  aan de rechterrkant van de rijstrook in te nemen. Ondanks deze voorlichting door de overheid denkt de politie dat zij het beter weten en willen ze de fietsers naar de marge dirigeren. Ook in de UK geven ze hetzelfde advies. Trouwens in de wet staat ook dat je fietsers met voldoende afstand moet inhalen en/of met aangepaste snelheid, kijk maar hoe die rijschoolauto's (tijdens het lesgeven natuurlijk) het doen.  

 

Etienne Bral actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Kees Bakker (Fietsersbond)
24-08-2017 @ 15:51

Huibert, juist door te veel rechts te rijden faciliteer je gevaarlijk inhaalgedrag van auto's. Als er geen tegenliggers zijn kan de auto gewoon inhalen via de linkerbaan. Rij je strak rechts dan halen auto's ook in als er tegemoet komende fietsers zijn. En dat is uitermate ongewenst bij dit type straten. Moeten die fietsers dan ook maar strak rechts gaan fietsen? Die zien een auto met vole snelheid op zich afkomen.

Als zo'n auto moet wachten tot de linkerbaan vrij is om in te halen is er uiteraard helemaal geen sprake van hinderen.  

Huibert van Noord
24-08-2017 @ 16:41
Zoals ik al zei, haal je je een hoop agressie op de hals met het midden op een rijbaan fietsen. Op de onderhavige weg rijden auto's gewoon tussen de fietsers door, ook al houden die niet strak rechts. Met een max van 60 is deze fietsstraat levensgevaarlijk.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: