Kenniscentrum voor fietsbeleid
Ga naar gemeente:

Webtool Aanpak Veilig Fietsen

Dit is een handig hulpmiddel voor gemeenten die aan de slag gaan met de fietsveiligheid. Ga naar de pagina van uw gemeente. Hier vindt allerlei statistieken, die u kunt gebruiken om prioriteiten te stellen. Daarnaast geeft de tool concrete suggesties om uw prioriteiten aan te pakken.

Aan de slag met de webtool

Huidige stand van zaken in NL

Geef de voortgang door!

Bent u de beleidsmedewerker fietsveiligheid in uw gemeente? Dan willen we u vragen om de actuele stand van zaken door te geven. Ook als u geen aparte lokale aanpak maakt! Dat is heel eenvoudig.

  1. Ga naar gemeenten.fietsberaad.nl
  2. Log in met uw ‘Mijn Fietsberaad-accountgegevens’ (info bij Robert Hulshof)
  3. Vul het formulier in onder Stand van zaken (max 6 vragen, duurt enkele minuten)
  4. U kunt uw aanpassingen direct bekijken op de website en eventueel later weer actualiseren.
Ga naar gemeente:

Over de Modelaanpak Veilig Fietsen

De fiets is niet weg te denken uit het Nederlandse wegbeeld. Fietsen is gezond, biedt goedkope mobiliteit en draagt bij aan een duurzame maatschappij. De toename van het fietsgebruik heeft echter een keerzijde. Circa 30 procent van de verkeersdoden is een fietser. Van de ernstige gewonden is zelfs 60 procent om een fietser.  Al sinds 2000 is een stijgende trend zichtbaar onder ernstig gewonde fietsers. Met name het aantal slachtoffers van enkelvoudige fietsongevallen neemt snel toe. Dit hangt sterk samen met de vergrijzing.

Lokale aanpak maakt het verschil

Veel gemeenten stimuleren veilig fietsen met fietsvriendelijke infrastructuur, verkeerslessen voor scholieren en fietslessen voor senioren. En dat is nodig, want een lokale aanpak in heel Nederland kan het verschil maken en de stijgende trend doen keren. Daarom hebben de VNG en de minister van Infrastructuur en Milieu twee afspraken gemaakt:

1) eind 2013 hebben alle gemeenten een aanpak ‘Lokale Impuls Veilig Fietsen’ opgesteld en

2) de VNG, het ministerie en CROW-Fietsberaad bieden concrete handvatten om aan de slag te kunnen. Eén van de concrete handvatten is de Model-aanpak Veilig Fietsen: een menukaart met succesvolle maatregelen, zodat een pakket gekozen kan worden dat bij de lokale knelpunten en ambities past. En ook deze site helpt gemeenten verder op weg. Ga via het menu in de linker balk naar uw gemeente. Hier vindt u zoveel mogelijk inspiratie op maat.

Aanpak op maat

Iedere gemeente heeft zijn eigen ambitie en uitdagingen op het vlak van fiets en fietsveiligheid. Een aantal gemeenten is al aan de slag, terwijl anderen nog nadenken over maatregelen. Daarom biedt de menukaart van de Modelaanpak u zowel maatregelen om mee van start te gaan als de mogelijkheid de huidige aanpak te toetsen en aan te vullen.

Een aantal maatregelen ter verbetering van de fietsveiligheid kan in principe in elke gemeente worden toegepast: de no-regret maatregelen. Denk hierbij aan het verwijderen van paaltjes, gladheidsbestrijding op fietspaden, educatieve maatregelen die gefaciliteerd worden door ROV’s, VVB’s, provincies en stadsregio’s en het aansluiten bij werkzaamheden in de openbare ruimte en programma’s gericht op gezondheidsbevordering.

Drie fasen

De Modelaanpak kent drie fasen.

De eerste fase bestaat uit het schrijven van een kadernotitie. Daarin komen de urgentie van het probleem, de specifieke kenmerken van de gemeente en de doelgroepen aan de orde. Daarnaast geeft zo'n notitie weer wat er al speelt op dat gebied in de gemeente en met welke partijen men te maken heeft.

In fase 2 werkt men het kader verder uit met de samenwerkingspartners en stelt men een maatregelenmix samen met infrastructurele en gedragsbeïnvloedingmaatregelen. Het resultaat is het plan van aanpak voor de 'Lokale impuls veilig fietsen'.

Tot slot volgt in fase 3 een beleid- en uitvoeringsplan waarin ook de organisatie, de financiering en de monitoring aan de orde komt.

Klik hier om naar de Modelaanpak Veilig Fietsen te gaan