Kenniscentrum voor fietsbeleid

Financiering knelpunt bij realisatie snelle fietsroutes

08-12-2016

Bij elkaar opgeteld is er €372 miljoen nodig om de plannen voor snelle regionale routes in heel Nederland gerealiseerd te krijgen. Maar op dit moment is €106 miljoen nog niet  gedekt. Dat blijkt uit het eindrapport van de ploeg snelle regionale routes van Tour de Force. 

plaatje

In de rapport wordt per provincie toegelicht welke snelle regionale routes gerealiseerd zijn en wat er nog op de rol staat, inclusief een financiële stand van zaken. Uit het rapport, dat gemaakt is met de input uit de 10 Tour-de-Force-sessies die in het hele land zijn gehouden, blijkt dat er aanzienlijke verschillen per provincie zijn. De grootste financiële tekorten worden gerapporteerd door Utrecht, Noord-Brabant en Limburg.

Bestuurlijk is er in ieder geval een brede ambitie om snelle regionale routes te realiseren, aldus het rapport. Maar de mate van verankering in agenda’s en programma’s verschilt sterk. ‘En de regie en samenwerking zijn overal voor verbetering vatbaar, zowel op programmaniveau als op routeniveau.’

Verder constateert het rapport dat er een zeer brede steun is voor het zoeken naar synergie tussen het utilitaire en het recreatieve regionale routenetwerk.

Vanuit de Regionale routeploeg van de Tour de Force zullen de resultaten van de inventarisatie worden teruggekoppeld aan alle afzonderlijke provincies en de twee vervoerregio’s. Ook gaat de Regionale routeploeg van de Tour de Force het gesprek aan met het ministerie over de vraag hoe snelle fietsroutes verankerd kunnen worden in het mobiliteitsbeleid van het Rijk en welke vorm(en) van cofinanciering daarbij aan de orde kan zijn om het gat tussen ambities en beschikbare financiering te verkleinen.


Dit is een bericht van Tour de Force 2020.
Naar www.tourdeforce2020.nl
Rapport
Wim Bot, Willem Goedhart, Ron van Noortwijk , Tour de Force
2016
Bij elkaar opgeteld is er €372 miljoen nodig om de plannen voor snelle regionale routes in heel Nederland gerealiseerd te krijgen. Maar op dit moment is €106 miljoen nog niet gedekt. Dat blijkt uit het eindrapport van de ploeg snelle regionale routes van Tour de Force.
Richard ter Avest (Goudappel Coffeng)
20-11-2016 @ 14:08

Mooi dat dit nu in beeld wordt gebracht.

Ik heb in 2011 berekend dat voor een investering in alle stadsregio's en bedrag van 2 miljard euro nodig is. Afgeschreven over 20 jaren is dat 100 miljoen euro per jaar. Tegenover die kosten staat veel hogere baten: 144 tot 358 miljoen voor locale en nationale kostenbesparingen op gebied van bereikbaarheid/economie, gezondheid en milieu/klimaat. Daarnaast nog eens 25.000 manjaren aan werk. 

Rapport is in opdracht van Fietsersbond en Fietsfilevrij opgesteld en destijds aangeboden aan staatssecretaris Atsma.

Uit recent onderzoek is gebleken dat goed vormgegeven fietssnelwegen ook nog eens behoorlijk veel verkeersslachtoffers kan besparen.

Dus denken en doen in termen van (duurzame) baten in plaats van kosten, zou ik zeggen

Goudappel Coffeng / Richard ter Avest

 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: