Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuws uit de Tourleiding

29-06-2016

In juni kwam de Tourleiding van de Tour de Force onder voorzitterschap van Filip van As bijeen om de voortgang in de Tourploegen te bespreken, stil te staan bij relevante dossiers en ontwikkelingen en verder te werken aan de gezamenlijke Agenda Fiets. Wanneer er belangrijke resultaten en aanbevelingen zijn vanuit de ploegen, dan geleidt de Tourleiding deze door naar de bestuurlijke tafels van de verschillende overheden. Besluitvorming daar moet leiden tot het verbeteren van de randvoorwaarden voor meer en veilig fietsgebruik in Nederland.

Tijdens de junivergadering blikte de Tourleiding terug op de Inspiratiedag van 20 april jl. waar zo’n 80 deelnemers uit de zes Tourploegen aan deelnamen. Het doel van de dag - versterken van de band tussen ploegleden en ploegen onderling en uitwisseling van kennis en inzichten - werd ruimschoots gehaald. Daarom zal er volgend voorjaar opnieuw een inspiratiedag worden georganiseerd.

Ook werd besloten om in november, net als vorig jaar, een maatschappelijke Fietstafel te organiseren, met bestuurders van overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en kennisorganisaties die zijn betrokken bij fietsbeleid. Samen bespreken ze de resultaten van de ploegen, ontwikkelingen in actuele thema’s en de gezamenlijke Agenda Fiets voor het komend jaar en daarna (tot 2020).

Ter voorbereiding van de agenda en de tafel zullen de betrokken organisaties in de maanden juli-september worden geconsulteerd via gesprekken en meetings. Een veel genoemd thema dat in ieder geval een nadere verkenning verdiend, is verbetering van de fietsveiligheid.


Dit is een bericht van Tour de Force 2020.
Naar www.tourdeforce2020.nl

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: