Kenniscentrum voor fietsbeleid

GGD’s promoten de fiets

14-06-2016

Fietsen is goed voor de gezondheid. En met de fiets zijn veel meer winkels, bedrijven en voorzieningen bereikbaar dan lopend of met het openbaar vervoer. Toch zijn er ook wijken waar kinderen en volwassenen niet over een fiets beschikken of die weinig gebruiken. GGD’s, welzijnsorganisaties en gemeenten spannen zich in om verschillende doelgroepen te benaderen en te stimuleren tot (meer) fietsgebruik.

plaatje

De Gezondheid- en participatieploeg ziet in de GGD’s in Nederland belangrijke aanjagers om fietsgebruik te bevorderen vanuit gezondheidsperspectief. Ze zijn al op een aantal terreinen actief en op dit moment inventariseert RIVM de succesvolle voorbeelden. Daar moet uit blijken welke projecten mogelijk zijn op te schalen, wat de succesfactoren zijn en welke projecten ook elders toepasbaar zijn. De uitkomsten van het onderzoek worden ook opgenomen in de Gezondontwerpwijzer van RIVM.

Maar de Gezondheidsploeg volgt meer initiatieven. In Rotterdam (Fietsen op Zuid) en Drenthe (Op Fietse) onderzoekt men of het ANWB-kinderfietsenplan succesvol is te combineren met bestrijding van lokale armoede en preventief gezondheids- en participatiebeleid. En binnenkort komen de resultaten van een landelijk ANWB-onderzoek naar recreatieve fietsroutes, met het accent op de veiligheids- en gezondheidsaspecten.

Ander aandachtspunt voor de Gezondheid- en participatieploeg is de vraag hoe je het thema fietsen kunt inbrengen in omgevingsvisies. Via regionale bijeenkomsten wordt daartoe de nodige inspiratie opgedaan.


Dit is een bericht van Tour de Force 2020.
Naar www.tourdeforce2020.nl

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: