Kenniscentrum voor fietsbeleid

Eerste Fietstafel in Den Haag

02-11-2015

Voor het eerst in Nederland komen vrijwel alle overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en samenwerkingsverbanden die in Nederland met de fiets te maken hebben bij elkaar om over de toekomst van de fiets praten.

Dat gebeurt in het kader van Tour de Force waarbinnen het pad wordt uitgezet voor de Agenda Fiets 2015-2020.

De fiets functioneert samen met lopen als ‘smeerolie van onze mobiliteit’, zo schreef onderzoekinstituut KiM onlangs in een rapport. De Tour de Force brengt alle partijen die in ons land die zich bezig houden met de fiets bijeen om ervoor te zorgen dat de fiets deze belangrijke rol ook in de toekomst kan blijven vervullen en verder uitbouwen.

De eerste zogenaamde Fietstafel heeft op 26 november plaats in Den Haag en de uitnodigingen zijn de deur uit naar onder andere instanties als het ministerie van I&M, VNG, IPO, UvW, ANWB, BOVAG, Fietsersbond, NS, Natuur & Milieu, FIPAVO (fietsparkeerfabrikanten), SWOV en VVN, enzovoort.

Tijdens de bijeenkomst zullen de plannen van de tourploegen die onderdeel uitmaken van de Tour de Force worden besproken. De ploegen houden zich bezig met deelaspecten van het fietsbeleid, zoals technologie, gezondheid, financiering e.a. Verder wordt onder meer besproken welke onderwerpen met betrekking tot de fiets eventueel nog op de toekomstagenda moet worden bijgeschreven.


Dit is een bericht van Tour de Force 2020.
Naar www.tourdeforce2020.nl
Roland Haffmans (-)
02-11-2015 @ 13:19

Met vage onderwerpen en "vrijwel alle overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en samenwerkingsverbanden" is het heel waarschijnlijk dat dit gebabbel weinig oplevert en veel tijd vergt. In het buitenland gaan ze gewoon aan het werk, deze aanpak is dan ook uitzonderlijk.

Hans van der Zijden (Du Nord Rijwielen BV)
02-11-2015 @ 15:59

Hoe kan ik me aanmelden om hier bij te zijn.

03-11-2015 @ 12:23

Beste Hans van der Zijden,

de Fietstafel gaat op uitnodiging. U kunt zich wel aanmelden voor informatie vanuit de Tourploegen door u aan te melden voor één van de intranetten. Kijk hiervoor op de site van de Tour de Force: tourdeforce2020.nl. Ik vermoed dat met name de Ketenploeg voor u interessant kan zijn,

Met vriendelijke groet,

Linda Heilmann

CROW-Fietsberaad

 

Jaap de Lange
04-11-2015 @ 09:43

Heel mooi dat er met zoveel partijen wordt overlegd. Goede kans voor overheden en bedrijven om kennis en ervaring uit te wisselen, inspiratie op te doen en netwerk uit te breiden.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: