Kenniscentrum voor fietsbeleid

Belemmeringen regionale routes wegnemen

14-06-2016

Het fietsgebruik in stedelijke gebieden groeit sterk en de e-fiets maakt het gebruik van de fiets op langere afstanden naar de steden toe aantrekkelijker. Met de aanleg van snelle fietsroutes spelen wegbeheerders in op deze ontwikkeling. Maar hoe haal je het maximale profijt uit dergelijke routes en welke belemmeringen staan een verdere uitrol in de weg? De Regionale routeploeg is bezig met een brede inventarisatie van kansen en belemmeringen in alle provincies en vervoerregio’s.

plaatje

Ook de relatie tussen recreatieve routes en snelle fietsverbindingen is onderwerp van gesprek. Waar en wanneer kunnen kansen van ‘dubbelgebruik’ worden benut?

Kenmerkend voor het proces van realisatie van regionale fietsroutes is de betrokkenheid van verschillende wegbeheerders. Wat zijn de succesfactoren om tot een goede  samenwerking tussen de betrokken organisaties te komen?
In de maanden juni - september worden in iedere provincie werksessies georganiseerd met relevante stakeholders, zoals een selectie van gemeenten, wegbeherende waterschappen, regionale contactpersonen van Rijkswaterstaat en andere relevante partijen, zoals de Fietsersbond.

De conclusies en aanbevelingen zullen eind oktober worden gepresenteerd op een congres dat samen met FietsFilevrij wordt georganiseerd.


Dit is een bericht van Tour de Force 2020.
Naar www.tourdeforce2020.nl
Laurent Theunissen (Laurent Theunissen fiets en ruimte)
30-06-2016 @ 11:16

Randzones van spoorlijnen en kanalen en oude spoor- of tramtracés moeten zo snel mogelijk als mogelijke locaties worden onderzocht en dan gereserveerd. Ze hebben nogal eens veel potentiële kwaliteiten maar te vaak zie ik die gedwarsboomd door andere initiatieven. Het meest recente voorbeeld is langs de spoorlijn Heerlen-Sittard tussen station Nuth en Schinnen. Daar is het viaduct voor de Buitenring dit voorjaar tegen de spoorlijn aangebouwd, bovenop het voormalige mijnspoortracé. Met een vijf meter langere overspanning had het mijnspoor hier als vlakke conflictvrije fietsverbinding kunnen worden doorgezet.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: