Kenniscentrum voor fietsbeleid

Maastricht komt met ambiteus fietsplan

2009
plaatje

De gemeente Maastricht wil de komende jaren fors investeren in de fiets. Tot 2011 wordt vier miljoen euro uitgegeven aan verbeteringen aan het fietsnetwerk en de fietsvoorzieningen in de stad en aan promotie en educatie. Ook na 2011 vinden nog forse verbeterslagen voor de fietsers plaats.

Doelstelling van het (concept) Fietsplan is dat iedere inwoner en bezoeker van de stad en regio voor verplaatsingen tot 7,5 kilometer de fiets gaat overwegen, resulterend in een groei van het aantal fietsers in de stad van 10% in 2010 ten opzichte van 2006. Nu is het fietsgebruik in de stad relatief laag in vergelijking met andere grote steden: 30% van alle verplaatsingen tot 7,5 kilometer vindt plaats per fiets.
Om de doelstellingen te bereiken wordt ingezet op acht speerpunten: het slechten van barrières in het hoofdroutenetwerk, het verder ontvlechten van hoofdstructuren voor auto, OV en fiets, het verbeteren van comfort en veiligheid op belangrijke routes (aanpak knelpunten), het verbeteren van de doorkruisbaarheid van wijken en buurten, verbetering van de kwaliteit, kwantiteit en toegankelijkheid van fietsparkeervoorzieningen en stallingen, vergroting van het aanbod aan huur- en leenfietsen, investeren in mobiliteitsmanagement, educatie en fietspromotie en verbeteringen voor recreatief fietsgebruik.

Het plan is tot stand gekomen op basis van conclusies uit de Fietsbalans, resultaten uit bereikbaarheidsonderzoeken, diverse evaluaties, resultaten van verkeerstellingen, gesprekken met verschillende belangenorganisaties, informatiebijeenkomsten en reacties die burgers hebben ingebracht via E-spraak. In november 2007 hebben de burgers de mogelijkheid gehad om op digitale wijze hun mening ten aanzien van de verschillende aspecten van het fietsbeleid kenbaar te maken. Dat leverde meer dan 800 reacties op een interactieve plattegrond op.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: