Kenniscentrum voor fietsbeleid

Ideeën in beton

2010

Wie nog een goed idee heeft waarmee de fietsinfrastructuur valt te verbeteren kan terecht bij het Cement&BetonCentrum. Het hoeft niet persé te gaan over betonnen fietspaden, als het materiaal maar wel ergens wordt gebruikt.

Het centrum schrijft een prijsvraag uit, gevoed door de gedachte dat steeds meer verkeersdeelnemers gebruik maken van de fietsinfrastructuur, ook bijvoorbeeld skaters en scootmobielen.
De inzendingen kunnen betrekking hebben op geheel nieuwe producten en toepassingen, maar zeker ook op kleine en grote verbeteringen van bestaande processen, producten en systemen. Denk daarbij aan verhardingsmogelijkheden, verlichting, kleuren, rotondes, kortom, alles wat met de infrastructuur voor fietspaden te maken heeft. De enige beperking: in de mogelijke uitwerking van het idee dient het materiaal beton een substantiële rol te vervullen.
Het beste idee wordt beloond met een fiets ter waarde van € 1.500 en een voucher ter waarde van € 3.500,- voor onderzoek of advies voor de verdere ontwikkeling van het idee. Deadline voor inzending van ideeën is 15 november 2010.
Alle informatie over deze ideeënprijsvraag is te vinden op www.indekiemgescoord.nl.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: