Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsers in Capelle blijven uit de voorrang

2010
plaatje

Het plan om in Capelle aan den IJssel alle rotondes om te bouwen naar 'fietsers in de voorrang' is van de baan. Te duur, en fietsers zouden een gevoel van schijnveiligheid krijgen, aldus de Raad.

In Capelle aan den IJssel hebben fietsers op elf rotondes geen voorrang. In omliggende gemeenten als Rotterdam, Nieuwerkerk en Krimpen aan den IJssel hebben fietsers wel voorrang op rotondes en ook landelijk geven de meeste wegbeheerders de voorkeur aan 'fietsers ín de voorrang'.
In de concept-Fietsnota werd dit punt benadrukt. En ook dat in de door Capelse burgers aangedragen knelpunten de rotondevoorrang een belangrijke plaats inneemt. De fracties van CDA, Leefbaar Capelle en VVD vonden het echter te kostbaar om de elf rotondes aan te passen 'in deze tijd van bezuinigingen'. Daarnaast levert het verlenen van voorrang aan fietsers op rotondes volgens deze fracties een gevoel van schijnveiligheid op. Ze dienden een amendement dat werd aangenomen met 19 stemmen voor en 13 stemmen tegen.
GroenLinks diende verder samen met de fracties van ChristenUnie, D66 en SP de motie adviesrecht Fietsersbond in. Met deze motie verzochten de fracties het college om adviezen van de Fietsersbond bij nieuwe en gewijzigde infrastructuur over te nemen en na te komen en de door deze bond uitgebrachte adviezen in concept-raadsvoorstellen op te nemen. Wethouder Eerdmans vond de motie sympathiek en nam de motie over. Daarop trokken de fracties de motie in.

Nieuws
2008
Voorrang voor fietsers op alle rotondes binnen de bebouwde kom. En wegen met fietsers in 30 km-zones omvormen tot voorrangsweg. Twee maatregelen om het fietsen in de gemeente Cuijk te bevorderen uit de nieuwe fietsnota. Maar de gemeenteraad aarzelt nog over de rotondes. En voorrangswegen in 30 km-zones blijken sinds een recente gerechtelijke uitspraak maar beperkt mogelijk.
Nieuws
2008
De gemeenteraad van Cuijk is toch akkoord gegaan met het ombouwen van drie rotondes en het aanleggen van een nieuwe rotonde conform de aanbevelingen van het CROW.
Nieuws
2010
Het Capelse college wil meer ruimte voor de fiets. Dat blijkt uit het Fietsplan Slim op de fiets. Capelle streeft er naar dat in 2020 het fietsgebruik met drie procent is toegenomen ten opzichte van 2007.
Jan Pielkenrood (Fietsersbond-Alkmaar)
16-08-2010 @ 15:10

Enkele jaren terug is in onze omgeving ook de laaste gemeente van het gebied overstag gegaan. Een belangrijke reden was dat dat ook een gemeente was met een gering oppervlak. Je fietst er dus zo door en dan kom je in een gemeente met andere regels. Leg dat maar eens aan een scholier uit die naar een VMBO in een andere gemeente moet. Capelle aan de IJssel is helemaal een postzegel en meet niet meer dan 3 bij 5 km.

Op Google-maps zag ik dat de meeste rotondes voorzien zijn van een zebra. Die liggen wel in de voorrang. Dus adviseer ik de ondergewaardeerde fietsers bij druk verkeer af te stappen en voorrang te nemen via de zebra.

Riet Beukert (particulier)
01-09-2010 @ 20:57

Absurd, zo krijg je lekker duidelijkheid, en wordt de verantwoording weer bij de fietser gelegd onder het mom van de stilstaande fietser is de veiligste fietser. Maar ja wat kan je verwachen van deze partijen?

Arjen Zijlstra (niet meer werkzaam bij CGM)
15-09-2010 @ 15:34

De weigering van de gemeenteraad van Capelle om de fietsers voorrang te geven op rotondes lijkt sterk op de aanvankelijke discussie die hierover twee jaar geleden in de gemeenteraad van Cuijk heeft gewoed. In Cuijk heeft de gemeenteraad uiteindelijk in het voordeel van de fietser besloten. Wat mij in de discussie het meest opviel is dat het er vooral om gaat om de argumenten pro en contra op de juiste manier voor het voetlicht te brengen.

Een breekpunt voor de raad was het onderzoek van de SWOV naar de verkeersveiligheid voor fietsers bij fietsvoorrang op rotondes. Dit voedde hun gevoelsmatige tegenzin tegen fietsers in de voorrang, ondanks de vraagtekens die kleven aan de resultaten van het onderzoek.

De raad is op basis van de volgende twee punten overstag gegaan: Verkeersveiligheid moet niet als enige en allesbepalend argument gelden, maar naar rato meegewogen moet worden: het is een optelsom van comfort, directheid, veiligheid aantrekkelijkheid en samenhang. Het andere belangrijke argument voor de raad dat Cuijk met voorrang voor fietsers de landelijke richtlijn volgt, hetgeen de eenduidigheid in de regio ten goede komt.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: