Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fiets-ov moet hoger op agenda

2009

Meer aandacht voor de combinatie fiets en ov en voor het promoten van de fiets. Als het aan de verschillende fietsorganisaties ligt, krijgen die onderwerpen meer aandacht in de toekomst. Meer financiële middelen of eventueel een nieuw Masterplan Fiets zouden hier inhoud aan moeten geven.

Deze wensen waren begin september te horen tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over de initiatiefnota 'Een tandje erbij…' van CDA-kamerlid Joop Atsma. Het Fietsberaad bracht daar naar voren dat de combinatie fiets en ov een belangrijk speerpunt moet zijn in het fietsbeleid van de komende jaren. En ook de Fietsersbond pleitte voor een vervolg op Ruimte voor de Fiets 'met een schaalsprong wat betreft kwantiteit, kwaliteit en financiering'. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) vroeg om een gezamenlijke aanpak van de verschillende overheden van het probleem van fietsenstallingen op stations. Ander speerpunt voor het Fietsberaad is aandacht voor een marktgericht fietsbeleid. Traditioneel ligt het zwaartepunt in het fietsbeleid bij de verbetering van de weginfrastructuur en stallingen. Veel minder goed ontwikkeld is de ‘marketing’ van al die mooie fietsvoorzieningen, aldus het Fietsberaad. De Fietsersbond ziet vooral heil in een nationale fietscampagne. Verschillende organisaties bepleitte een nieuwe integrale aanpak van het rijk, bijvoorbeeld in de vorm van een Masterplan 2020. 'Om een extra impuls te geven aan de vernieuwing van het fietsbeleid is meer geld nodig voor innovatie, voorbeeldprojecten, evaluatieonderzoeken, de ontwikkeling van instrumenten en de uitwisseling van kennis', zo hield het Fietsberaad de Kamerleden voor. Het Fietsberaad stelde verder dat er per ministerie een fietscoördinator moet worden aangesteld, gezamenlijk overleggen zij in een interdepartementaal regieteam. Het IPO wil één departement het initiatief geven als het gaat om de rijksinzet en dan bij voorkeur Verkeer en Waterstaat.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: