Kenniscentrum voor fietsbeleid

Bike path in the ditch

2010
plaatje

By now it is more than a wild idea. The first prototype of the bike caisson has been realised and several road authorities have shown an interest. This invention allows construction of a bike path over an existing ditch, without disrupting water management.

The bike caisson by the Nijmegen designer Jean-Paul de Garde allows construction of a bike path where lack of space would otherwise necessitate cutting down trees or additional land acquisition. The caisson with the bike path on top is simply placed in the existing ditch.
But the prefabricated concrete components may serve more purposes. In combination with porous paving the concept is also suitable for water storage in urban areas, according to De Garde. It may also be used for all lead-up services.
According to De Garde road authorities both inside and outside the Netherlands have shown an interest in his invention.

07-08-2010 @ 20:45

Dit ontwerp komt bij mij niet onbekend over. Meer dan 30 jaar geleden fietste ik al heel veel en kwam toen veel wegen tegen waar gevaarlijke situaties konden voorkomen.

Naast de weg stonden meestal bomen en erachter een sloot.

Ik had toen al ideeen om daar over de sloot een fietspad te laten bouwen i.v.m. te weinig berm door de aanliggende tuinen van de huizen.

Ik vind dit ontwerp dan ook uitermate geschikt.

Succes met de uitvoeringen.

Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
10-08-2010 @ 09:09

Een mooi ruimtebesparend ontwerp!

Onze ervaringen met Prefab betonnen elementen is dat de aansluiting van de elementen zeer nauw luistert. Zeer kleine hoogteverschillen kunnen al tot hinderlijke resonanties in geveerde en ongeveerde fietsen leiden. Ik ben benieuwd hoe dat met deze elementen is opgelost en hoe er met kleine asverspringingen of bochten wordt omgegaan.

Jean-Paul de Garde (De Hamer Betonindustrie)
25-08-2010 @ 22:27

Jean-Paul de Garde ( De Hamer )

De elementen zijn geschakeld met een kraag en daardoor een vlak fietspad. Eventuele voegen vullen we niet, juist dat materiaal geeft vooral in de zomer een hinderlijke bobbel.

Elementen met toplaag voor lage rolweerstand of ter plekke asfalteren.

Jean-Paul de Garde (De Hamer Betonindustrie)
25-08-2010 @ 22:34

Jean-Paul de Garde

Met onze mallen kunnen wij de segmenten een curve meegeven. Zo kunnen we het voorhanden trace volgen.

Door toepassing specifieke betonmix lager gewicht en zo landelijk (grondsoort) toepasbaar.

Kees van Malssen (Nederlandse Ligfietsvereniging NVHPV)
01-09-2010 @ 09:05

Naast het ruimtebeslag dat hier erg gunstig uitkomt, is een groot bijkomend voordeel dat toepassing zeer snel gaat: elementen elders maken en alleen ter plekke plaatsen (en oh ja, aansluiten op bestaande infrastructuur).
Veel bekendheid aan geven (en een snelle toplaag)

J. (Jan) Ymker (Gemeente Winsum)
01-09-2010 @ 09:36

Is er nagedacht over het dichtslibben van de waterdoorgang?

Verder oogt het idee goed. Het is echter wel de vraag hoeveel zo'n fietspad kost.

Jan Dijkhuis (Dijkhuis Tweewielers)
01-09-2010 @ 10:01

In eerste instantie een bijzonder goed idee, maar ik kan me voorstellen dat - vooral als het op grote schaal gaat worden toegepast - dit effect heeft op de flora- en faunahuishouding. Immers leeft er van alles in de sloten. Behalve de invloed op plant en dier is er dan ook nog de "natuurbeleving" van de fietsers die door het ontbreken van zicht op water, -planten en -dieren minder gevarieerd gaat worden.

Riet Beukert (particulier)
01-09-2010 @ 20:39

Ook ik vraag me af hoe het zit me het dierenleven. Maar de meeste oevers zijn toch natuuronvriendelijk aangelegd dus wat dat betreft kan het niet slechter worden.

02-09-2010 @ 08:20

Een creatief ontwerp. Eigenlijk een duiker met een fietspad erop. Ik vraag mij nog wel even af hoe het in de vorstperiode zit. De elementen bezitten weinig bufferwarmte waardoor regenwater en douw naar ik aanneem snel zullen opvriezen, net als op EPS platen. Daarentegen leent het systeem er m.i. zich wel weer goed voor om verwarmingselementen op te nemen.

Johan Kerstens (Fietsersbond)
02-09-2010 @ 10:57

Een dergelijk systeem voorkomt zo te zien ook boomwortelproblematiek. Is dat uitgezocht?

Misschien is het sowieso een idee om op plekken waar boomwortels problemen geven (ook in de stad) een dubbelwandig fietspad aan te leggen met ruimte voor kabels en leidingen en een voorziening om daar makkelijk bij te kunnen.

Jean-Paul de Garde (De Hamer Betonindustrie)
02-09-2010 @ 12:35

Wij zijn op zoek naar een Pilot-Trace en samen met Arcadis willen wij Turn-Key het fietscaisson fietspad opleveren. Veel aandachtspunten m.b.t. de verdere ontwikkeling borrelen op uit media zoals fietsberaad waarvoor dank. Nu is het nog te prematuur om prijzen af te geven en veel wordt bepaald door de grondsoort.

Wij zijn de eerste om toe te geven dat dit systeem zich niet leend voor een ecologische sloot echter is het toepassen een afweging tussen veiligheid (ongevallen auto-fietser) en milieu.

Marina Govaert de Groene (Fietsersbond)
06-09-2010 @ 09:16

Deze reactie kreeg ik van iemand anders, die niet zelf kan reageren:

Naast de negatieve effecten op de flora/fauna die wel genoemd worden (dacht ik ook direct aan, hoezo een reiger in de sloot? die moet dan de vijvers leeg aan halen in de dorpen; andere vogels krijgen ook honger en veel insecten  worden zo ook geweerd) en die voor het uitzicht van de fietser krijg je bij lager leggen als de weg (en dat is zelfs standaard) in het donker een extra leuk verblindings-effect voor fietsers omdat ze met hun ogen dichter bij de koplampen van de auto's uitkomen (in hoogte dan toch zeker).

Waarschijnlijk zullen deze soort oplossingen ook vaker aan één kant van de weg gelegd worden zodat je als fietser tegen het verkeer inrijdt en dus ook meer last hebt van de koplampen van de automobielen en zeker vrachtwagens.
Op plaatsen waar het water niet meer van de weg in de sloot kan lopen, zal een 'goot' moeten worden aangelegd (deze zie ik niet op de site staan vermeld) zodat het water + vuil van de weg niet over het fietspad komt te lopen; deze moet dan weer veilig genoeg zijn voor fietsers.

Bij de doorgangen naar de landbouwpercelen zullen ook goede oplossingen gemaakt moeten worden, zeker ook om die doorgangen in de oogstperiode toegankelijk te houden  en veilig voor fietsers.
Verder moet rekening gehouden worden met de uitwijkmogelijkheden van de fietsers en voetgangers. Nu is de slootkant vaak een mogelijkheid daarvoor, zonder sloot is die mogelijkheid er niet meer.

De natuurlijke afwatering van de percelen naast de sloot zal niet meer normaal functioneren (extra kosten voor drainage), er zal een invloed zijn op de waterhuishouding  en de natuurlijke rietkragen en bloemenranden bij en in de bermen zullen niet kunnen blijven bestaan  (zoals ze nu zijn).

Daarnaast een 'tweederangspositie'  voor fietsers: ga maar in de sloot / goot fietsen in plaats van een weg of fietspad. De fietser moet als volwaardige verkeersdeelnemer gezien worden.

Het kan dus op sommige plaatsen handig zijn en een oplossing voor 'normale riolering', maar het is denk  ik op veel plaatsen niet 'de oplossing', maar een vervanging van een riool + wegfundering + fietsweg / fietspad / rijwielpad.
Ik ben ook bang dat de elementen relatief eenvoudig zullen verzakken - afhankelijk van de ondergrond omdat er toestroming van water vanuit de zijkanten mogelijk moet blijven (tenzij volledige aangesloten drainagesystemen worden toegepast) en dat de paden vrij snel vuil zullen worden van de landbouwpercelen die ernaast liggen.
Nog een bijkomend effect: de sloot is nu een 'natuurlijke afrastering', er moet een afrastering op de aanlandende percelen worden geplaatst.

Een voordeel is wel dat na volledige aansluiting van drainage etc. de slootkanten niet meer gemaaid moeten worden, enkel het normale maaien van de bermen. 

Elvin Haak

10-10-2010 @ 12:18

Op simpele wijze aan te leggen. Op zachte,bv. veenachtige grond mogelijk drijvend vermogen te vergroten door laag piepschuim toe te voegen. En op reactie trileffect op naden zou toplaag na aanleg kunnen worden aangebracht. 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: