Kenniscentrum voor fietsbeleid

Amsterdam wil fietsparkeerverbod opnemen in APV

2009

Amsterdam wil in de APV de mogelijkheid opnemen om fietsverboden in te stellen. Voorwaarde is wel dat er voldoende fietsparkeervoorzieningen zijn.

Het college van B&W heeft ingestemd met de vrijgave voor inspraak van een voorstel voor een APV-wijziging waarmee het mogelijk wordt om gebieden aan te wijzen waar een fietsparkeerverbod geldt.
Hiermee komt het college tegemoet aan de wens van verschillende stadsdelen om in het belang van de veiligheid of inrichting van de openbare ruimte en ter voorkoming van hinder een fietsparkeerverbod in te kunnen stellen. Voorwaarde is dat er voldoende voorzieningen in de nabijheid zijn waar de fietsen wel kunnen worden geparkeerd.

De mogelijkheden die de huidige Algemene Plaatselijke Verordening (APV) biedt om fietsparkeren in dit soort situaties te reguleren zijn beperkt, aldus de gemeente. Om deze reden stelt het college van B&W een APV-wijziging voor waarmee de stadsdelen de bevoegdheid krijgen om gebieden aan te wijzen waarin fietsen en bromfietsen uitsluitend in de daarvoor bestemde voorzieningen mogen worden geparkeerd. Het voorstel houdt in dat een dergelijk verbod alleen kan worden ingesteld onder de voorwaarde dat er voldoende fietsparkeervoorzieningen aanwezig zijn.

Govert de With (TRID√ČE Adviseurs in duurzame mobiliteit)
28-04-2009 @ 18:12

Dat wordt een interessante discussie: Mag je fietsparkeren verbieden 'in het belang van de inrichting van de openbare ruimte'? Oftewel: iedereen wil hier zijn fiets stallen, maar wij vinden een leeg plein mooier. Dat lijkt ons geen goed idee.

Ter voorkoming van hinder, of in het belang van de veiligheid, daar kan niemand tegen zijn. Maar die paar woordjes over openbare ruimte? Wordt vervolgd.

Pascal van den Noort (Velo Mondial)
05-05-2009 @ 10:47

In Amsterdam mogen vooral ook de motoren niet worden vergeten; die nemen steeds meer plaats op de stoep in. Als we eerst meer parkeerplaatsen gaan opheffen en meer lockers gaan bouwen en het parkeren van motoren alleen in parkeervaken toestaan zijn we al een stuk opgeschoten.

Rinse de Vries (De Vries Verkeersopleidingen)
09-05-2009 @ 10:28

Deze verordening zal in strijd zijn met de Wegenverkeerswet. Zie art. 2a WVW 1994. De wegenverkeerswetgeving voorziet hier al in en het verkeersteken E3 leent zich hiervoor. Om wegslepen mogelijk te maken moet het bord E3 opgenomen worden in de Wegsleepregeling als aangewezen weggedeelte.

Theo Zeegers (-)
11-05-2009 @ 08:54

De heer de Vries zou gelijk hebben, ware het niet dat de wetgever in een voetnoot het bord E3 expliciet uitgesloten heeft van deze constructie. Voor meer info zie website Fietsersbond of CROW 264 Wegenverkeerswetgeving.

Jan Pieter Nepveu (Fietsersbond Amsterdam)
13-05-2009 @ 11:33

Fietsen die hinder of onveilige situaties veroorzaken kunnen worden verwijderd op basis van de huidige APV. Laat Amsterdam van deze bestaande regeling een beter gebruik maken. Waarom staan er nog fietsen voor de nooduitgang van Pathé de Munt?

Alsof het verwijderen van fietsen om reden van hinder of onveilige situaties niet genoeg is, wil Amsterdam voortaan ook fietsparkeren kunnen verbieden in het belang van de inrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld omdat het vanuit cultuurhistorisch of stedenbouwkundig oogpunt onwenselijk zou zijn dat er fietsen staan. Dit is een subjectief criterium, een potentiële bron van ruzies, en alleen daarom al heilloos.

Winfried Bij
17-05-2009 @ 15:26

De moeilijkheid is dat er veel fietsen geparkeerd staan waarvan maximaal 1 persoon weet dat er feitelijk afstand van is gedaan: de “weesfietsen”. Daarnaast is het soms moeilijk onderscheid te maken tussen een wrak en een dierbaar aftrappertje.

Als we willen dat het verkeersmilieu leefbaar blijft en we optimaal van de voorzieningen als fietsenstallingen (bijv bij stations, bushaltes, universiteiten en winkelcentra) gebruik willen blijven maken, moet af en toe de bezem er doorheen om het rotte fruit te verwijderen.

Ik stel voor de “tags” en chips in frames (in Amsterdam van de AFAB) te gebruiken als check-middel. De beheerder van de openbare ruimte of stalling bepaalt a.d.h.v. de RFID-code of een fiets al dan niet verwijderd kan worden.

Mijn voorstel: introduceer een actief RFID-registratiesysteem. De eigenaar van de fiets moet daarin op gezette tijden zijn rijwiel opnieuw aanmelden. Dat kan bijv via Internet, mobiele telefoon, OV-chipkaart, pinautomaat, betaalpas of creditcard. Het systeem vraagt de eigenaar of zijn fiets nog gebruikt wordt en een antwoord met “Ja” of “Nee” is voldoende. Ook kunnen de jaarlijks ¾ miljoen gedupeerden op deze manier aangifte doen als de fiets weer eens gestolen is. De registratie is in principe gratis, maar je kunt daaraan eventueel ook de abonnementen van fietsenstallingen koppelen (bijv Locker of de NS-stallingen).

Een fiets wordt verwijderd als a) de RFID ontbreekt, b) deze aangeeft dat fiets gestolen is, c) langer dan drie maanden niet opnieuw is geregistreerd of de d) stallings-bijdrage niet is voldaan.

Theo Zeegers (-)
19-05-2009 @ 11:08

De bijdrage van Winfried Bij is heel interessant en legt ook de vinger op de zere plek:

Was het maar zo dat de gemeente haar aandacht concentreerde op de weesfietsen en wrakken.

Maar de gemeente schiet geheel door door al het fietsparkeren te verbieden zonder onderscheids des fiets.

Waardoor de handhavingscapaciteit op de verkeerde, want niet-problematische, onderdelen wordt ingezet.

Winfried Bij
19-05-2009 @ 23:39

Dank voor het compliment, Theo.

Het "Bycyclus”-project kan geleidelijk worden ingevoerd door speciale gebieden aan te wijzen waar een (brom-)fiets gerede kans loopt gecheckt & verwijderd te worden. Een RFID is dus niet overal vanaf dag1 noodzakelijk maar slechts daar waar de druk op de openbare ruimte / de vervuiling te groot is. Die gebieden kunnen per straat of postcodegebied uitgroeien tot de gehele gemeente of juist beperkt blijven tot bijv. specifieke evenementen.

Enige tijd geleden las ik ergens dat ook de NS naar een oplossing rond stations zoekt. Wellicht leidt een gezamenlijk project tot een werkbare situatie. Het zou mooi zijn als hierdoor tevens diefstal wordt teruggedrongen. Er zijn m.i. vele aanknopingspunten om op mijn idee verder te borduren. Ik ben zeer benieuwd of het uiteindelijk tot realisatie zal kunnen komen !

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: