Kenniscentrum voor fietsbeleid

Aanzienlijk economisch effecten door recreatief fietsgebruik

2009

Jaarlijks stapt meer dan 50% van de bevolking (ruim 8,5 miljoen Nederlanders) op de fiets voor het maken van een recreatieve tocht. Dit resulteert in ruim 200 miljoen fietstochten van een uur of meer en circa € 750 miljoen aan bestedingen onderweg, zo meldt de Stichting Landelijk Fietsplatform.

Deze bestedingen zijn aanzienlijk toegenomen, omgerekend per fietstocht gemiddeld 34% in vergelijking met 2002. Ook het aantal meerdaagse fietstochten is gegroeid. In 2008 werden er ruim 1 miljoen fietsvakanties gehouden, waarvan ongeveer 450.000 op basis van het LF-netwerk.
Het Fietsplatform ziet goede kansen voor verdere toename van het recreatief fietsgebruik en fietsvakanties in Nederland, onder andere door het stimuleren van het inkomend fietstoerisme. Voorwaarde is volgens voorzitter van het Fietsplatform Jan Dijkema wel het blijven investeren in de mogelijkheden voor fietsrecreatie en het verder versterken van de samenwerking op het gebied van marketing en voorlichting.
Recreatieve fietsvoorzieningen verdienen uit het oogpunt van hun maatschappelijk belang ruim aandacht, aldus het platform. Ze verbeteren immers de leefbaarheid van een gebied en stimuleren het fietsgebruik, wat weer goed is voor de volksgezondheid (beweegnorm, ontspanning door inspanning) en het milieu. 'Maar bovenal leveren recreatieve fietsmogelijkheden een forse stimulans voor de economie.'
Jaarlijks brengen fietsers in totaal zo’n € 750 miljoen in het laatje aan bestedingen tijdens fietstochten, vooral bij horeca en overnachtingsaccommodaties: ruim € 6,- per persoon tijdens fiets(dag)tocht (+ 34% t.o.v. 2002), ruim € 70,- per persoon per dag tijdens fietsvakantie (+ 50% t.o.v. 2003). Ook de fietsbranche profiteert ervan. Jaarlijks wordt naar schatting ten behoeve van recreatieve doeleinden voor een bedrag van € 450 miljoen uitgegeven aan fiets en toebehoren.
Opvallend is daarbij de opmars van de elektrisch ondersteunde fiets – deze maakt het voor senioren mogelijk langer te genieten van het fietsen.

Meerdaagse fietstochten zitten in de lift. In 2008 werden ruim 1 miljoen fietsvakanties gehouden, vakanties waarbij op meer dan de helft van de dagen is gefietst. Bij iets minder dan de helft daarvan – circa 450.000 tochten – werden de Landelijke Fietsroutes (LF-routes) gebruikt. In 2008 maakte 16% van de Nederlandse bevolking (± 2 miljoen personen) gebruik van dit door het Fietsplatform beheerd landelijk netwerk (2003: 11%). De aantrekkelijkheid en afwisseling van de routes vormen de belangrijkste motieven bij de keuze voor de LF-routes.

Rapport
Stichting Landelijk Fietsplatform , Stichting Landelijk Fietsplatform
2009
In dit rapport zijn cijfers en feiten uit verschillende onderzoeken en inventarisaties gebundeld en voorzien van opmerkingen en aanbevelingen. Het recreatieve fietsen is daarbij afgebakend tot het gebruik van de fiets in de vrije tijd, zonder sportelement (racefietsen en mountainbiken).
Rapport
Stichting Landelijk Fietsplatform , Stichting Landelijk Fietsplatform
2009
This reports presents the facts and figures gathered from various studies and surveys and provides comments and recommendations. Recreational cycling has been defined here as using a bicycle in spare time, without sports features (racing and mountain biking).
John Joseph Power
16-06-2009 @ 16:24

As Regards Electro Bikes for the Elderly. I went on a Trip to Skerries Nth County Dublin to look at the Windmills that the Council has Restored and also it is a Nice Rural Area and a Nice Cycle Trip about 30 K from Dublin City. As I Cycled through Balgriffin En Route to Skerries I noticed an Elderly Man with an Electro Bike. I continued on my Way and had to stop on the Main Road to Drogheda to Wipe something that got in my Eye,Incidentally it was Sun Tan Lotion.

Then the Man I had seen Earlier 15 K back in Balgriffin came alongside and stopped for a Chat. He said I was a Great Cyclist, he had been watching me Flying along the Road. I said I am not that Great just average, the Bike I had is Light A Raleigh Pionner LX. This is my Long Distance Bike,I have a Dutch Bike an Azor Crossframe that I use for Town ,Shopping and Leisure Cycling. He said he was Dutch and Living in Ireland for Years and used to be a Great Cyclist in his younger Days. He had never heard of Azor only Gazelle and Batavus and a few other makes of Dutch Bikes. I said Azor is from Hoogeveen and not an Old Company. His Bike was a Gazelle Electro bike and he went all over the Country on it and had a few Batteries on Charge.

He would be lost without his Electric Bike to get around, he was around 70 Years Old. He used to live in Achill . I wished him Well and forgot to get his Name and went on my Way turning Right for Skerries and He went on towards Drogheda.

I have noticed quite a few Dutch People Living in Ireland over the Years,they seem to like it here.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: