Kenniscentrum voor fietsbeleid

Zo verkeersveilig is jouw gemeente

26-04-2018

Verkeersveiligheidsvergelijker.nl laat van alle Nederlandse gemeenten cijfers zien over verkeersveiligheid. Het gaat hierbij om cijfers over verkeersdoden, maar ook over (fiets)infrastructuur en meldingen van burgers over verkeersonveilige situaties. 

Gemeenten kunnen hier hun eigen gegevens vergelijken met die van andere gemeenten.

De site is voornamelijk bedoeld voor verkeersveiligheidsprofessionals die (ook) op gemeentelijk niveau werken. Maar hij is te gebruiken door iedereen die geïnteresseerd is in gemeentelijke verkeersveiligheidscijfers. 

De cijfers zijn afkomstig uit verschillende databronnen zoals het CBS, BRON, de Fietsersbond Routeplanner en het VVN Participatiepunt. Eigenlijk zouden gemeenten zelf de benodigde gegevens moeten aanleveren, zo zegt de SWOV. Maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Vandaar dat men openbare bronnen en eigen cijfers van de btrokken organisaties als input heeft gebruikt.

Projectleider Charlotte Bax: ‘De Verkeersveiligheidsvergelijker geeft daardoor nog geen compleet beeld van de verkeersveiligheid in een gemeente. Om een completer beeld te krijgen, zijn niet alleen extra data nodig. Ook is het noodzakelijk om alle indicatoren in samenhang te bekijken en kennis te hebben van de lokale situatie.’

Het is de bedoeling om in 2018 en 2019 te onderzoeken hoe de tool verder kan worden uitgebreid, zowel wat betreft de data, als de betrokken partijen. Ook zijn er jaarlijkse updates van de data voorzien. Daarnaast wil men zich de komende tijd richten op het ontwikkelen van ideeën om de
Verkeersveiligheidsvergelijker onder de aandacht te brengen bij gemeenten. 

De verkeersveiligheidsvergelijker is een initiatief van de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en SWOV Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Roland Haffmans (-)
26-04-2018 @ 11:20

Waarom (minder) aandacht voor zwaar gewonden naast verkeersdoden?

"De Verkeersveiligheidsvergelijker geeft daardoor nog geen compleet beeld van de verkeersveiligheid"" Betekent "geen compleet" , weinig betrouwbaar?

P. Lomito
03-05-2018 @ 16:48

Op basis van de veiligheidsmonitor stel ik voor de gemeente Baarle-Nassau te schenken aan Vlaanderen.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: