Kenniscentrum voor fietsbeleid

Mini-Holland wijken in Londen leiden tot meer lopen en fietsen

27-06-2018

De fameuze Londens ex-burgemeester Boris Johnson introduceerde tijdens zijn ambtsperiode het mini-Holland programma. Wijken worden her-ingericht, om de ‘actieve vervoerwijzen’ te bevorderen. En dat blijkt te werken.

plaatje

Greater Londen is verdeeld in 33 wijken (districten), er wonen nu 8,7 miljoen mensen. In de buitenwijken wordt minder gefietst en gelopen dan in wijken dichter bij het centrum. Daar fietst 17 procent minimaal een keer per maand, daarbuiten is dat 12 procent.

Voor de wijken Enfield (331.000 inwoners), Waltham Forest (275.000) en Kingston (176.000) is 100 miljoen pond uitgetrokken voor het ‘mini-Holland’ programma. Dat behelst onder meer de herinrichting van wijkcentra, fietsparkeervoorzieningen bij de ondergrondse en treinstations en vrijliggende fietspaden. Ook is er aandacht voor voetgangersvoorzieningen. In 2021 moet het complete programma klaar zijn. Maar nu de eerste maatregelen op straat te zien zijn, is een eerste onderzoek verricht naar de effecten op het verplaatsingsgedrag. Het onderzoek richtte zich op 1712 inwoners uit de betrokken wijken en - ter controle - uit wijken daarbuiten.

Bij de mini-Holland gebieden werd onderscheid gemaakt tussen wijken waar forse ingrepen werden gedaan in de omgeving, en wijken waar – tot nu toe - beperkt maatregelen zijn genomen. Na een jaar bleek dat de ingrepen hebben geleid tot een toename van lopen en fietsen. Dat geldt vooral in de wijken waar fors is ingrepen. Daar nam de tijd die mensen wekelijks besteden aan lopen en fietsen toe met 41 minuten. Aan lopen besteden mensen 32 minuten meer tijd, aan fietsen 9 minuten meer. Relatief bezien, afgezet tegen wat men eerst aan tijd besteedde aan deze activiteiten, is de toename wat groter voor het fietsen (+13 procent voor lopen en 18 procent voor fietsen).

De ingrepen waren overigens niet onomstreden. Tegenstanders vreesden dat de auto teveel zou worden teruggedrongen, dat fietsers voetgangers zouden hinderen en dat de maatregelen vooral ten goede zouden komen aan de ‘white middle class’. Uit het onderzoek van de universiteit van University of Westminster blijkt dat niet. Zo kon er ten aanzien van het autogebruik geen veranderingen worden gemeten. Daar staat wel tegenover dat nu meer mensen vinden dat er teveel geld aan het fietsen wordt besteed.

Photo by Alex Ingram / CC BY

Roland Haffmans (-)
27-06-2018 @ 11:51

@: "Het onderzoek richtte zich op 1712 inwoners uit de betrokken wijken en - ter controle - uit wijken daarbuiten" - - "Aan lopen besteden mensen 32 minuten meer tijd, aan fietsen 9 minuten meer" en de controlegroep? Lopen / fietsen mensen vaker en/of verder?

 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: