Kenniscentrum voor fietsbeleid

Kruispunt vaak knelpunt

02-09-2018

Zeker in de grote steden raken fietspaden overvol. Knelpunten treden vooral op waar fietsers elkaar kruisen of waar veel fietsers kruisen met andere verkeersdeelnemers. Creatieve verkeerskundigen buigen zich over innovatieve oplossingen om het maximale uit een kruispunten halen. Daar wil CROW-Fietsberaad graag meer over weten. Via een gerichte enquête hoopt men actuele informatie in te winnen.

plaatje

Onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de drukte op fietspaden startte al in 2017, toen een uitgebreide inventarisatie werd gemaakt van de problemen en mogelijke oplossingen.

Die oplossingen varieerden van het inzetten van alternatieve routes, zoals bijvoorbeeld naar de Zernike campus in Groningen, tot het opheffen van smalle vrijliggende fietspaden en het ombouwen van straten tot fietsstraten, zoals op verschillende locaties gebeurde.
Ook kwamen in die eerste verkenning al maatregelen naar voren die specifiek op kruispuntniveau effect sorteren. Denk aan het installeren van een groene golf voor fietser of zelfs het weghalen van verkeerslichten.

Omdat juist op kruispunten de problemen zich het nadrukkelijks manifesteren, wil CROW-Fietsberaad hier nu specifiek op inzoomen. In de enquête wordt gevraagd om ervaringen, kennis en best-practices hierover. Daarbij kan het nadrukkelijk gaan om zowel de drukke fietsstroom zelf als om de verkeersdeelnemers die een drukke fietsstroom moeten kruisen. Denk dan bijvoorbeeld aan de toepassing van markering, zoals kruisen en pijlen op het wegdek voor fietsers en aan het realiseren van meer opstelruimte voor fietsers. Misschien ook bieden voorrangsmaatregelen die de fietsers bevoordelen perspectief. Of moet men toch denken aan maatregelen een niveau hoger, zoals het spreiden van (fiets)spits? Maar ook kan een rustpunt in een voetgangersoversteek voetgangers de mogelijkheid bieden om drukke fietsstromen te kruisen. En hoe helpen rekentools hierbij, zoals de tool van CROW-Fietsberaad om doorstroming, wachttijd en benodigde opstelruimte voor fietsers bij elkaar te brengen?

Vragen te over dus en iedereen die hier wat over te melden heeft wordt van harte uitgenodigd de enquête in te vullen op: http://bit.ly/drukkekruisingen

Rapport
Marjolein de Lange (ML Advies), Hillie Talens (CROW), Robert Hulshof (CROW) , CROW-Fietsberaad
2017
Als onderdeel van het CROW-Fietsberaad project ‘Drukte op het Fietspad’ is geïnventariseerd wat voor maatregelen in de praktijk zoal genomen worden om drukte op fietspaden aan te pakken. Bij het zoeken naar maatregelen ontstond ook een beeld van de knelpunten die fietsers ervaren bij grote drukte op fietspaden en van de aanleidingen voor wegbeheerders om maatregelen te nemen, dan wel wat hun daarbij belemmert of zelfs daarvan weerhoudt.
Stefan Langeveld (Baluw)
21-09-2018 @ 10:47

De foto is goed gekozen: het grootste knelpunt (voor alle weggebruikers) staat rechts in beeld. Mijn schatting is dat 3/4 van het tijdverlies voor fietsers door stoplichten komt, de rest van hinder op fietspaden. De doorstroming bevorderen door mensen tot stilstand te dwingen: wat een rare gedachte. 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: