Kenniscentrum voor fietsbeleid

Het blijft tobben met de verkeersongevallenregistratie

29-09-2017

Er valt op korte termijn geen verbetering te verwachten in de registratiegraad van verkeerongevallen met gewonden. Op zijn vroegst in 2019 zou een oplossing in zicht komen, gebaseerd op het gebruik van ambulancedata.

plaatje

Verkeersongevallen met ernstige afloop vastgelegd door de politie en opgenomen in BRON, de database die in beheer is bij RWS. Dat is de laatste jaren in de versukkeling geraakt omdat de politie minder is gaan registreren. Maar het probleem zit vooral in de niet-dodelijke ongevallen, met name als daar geen motorvoertuigen bij zijn betrokken en de politie er niet bij wordt geroepen.

Enkelvoudige fietsongevallen

Inmiddels valt meer dan de helft van de ernstig verkeersgewonden bij een ongeval zonder motorvoertuig . Vooral enkelvoudige fietsongevallen komen steeds vaker voor en door de vergrijzing lopen slachtoffers vaker ernstig letsel op.

Deze ongevallen worden wel geregistreerd in medische registraties (met b.v. persoonskenmerken, letselinformatie en vervoerwijze) maar daarbij worden nauwelijks ongevalskenmerken vastgelegd over locatie en toedracht, aldus minister Schultz. Ook leveren ze geen inzicht in oorzaken van ongevallen.

Dit werd bevestigd door het grootschalige onderzoek dat VeiligheidNl in samenwerking met de afdeling spoedeisende hulp van het Medisch Centrum Leeuwarden in Friesland deed.  Dit onderzoek had betrekking op lichtere ongevallen waar de politie niet bij wordt geroepen (dat is ook de reden dat 80% van deze ongevallen niet in BRON voorkwamen). Voor maar ruim 10% kon de exacte locatie worden bepaald. Ook bleek toedrachtinformatie regelmatig te ontbreken of incompleet te zijn.

Ambulance data

‘Ik ben niet voornemens om dit type dure en tijdrovende onderzoeken naar alle soorten ongevallen op landelijk niveau in te zetten’, zo stelt de minister. ‘Om meer inzicht te krijgen in ongevallen met ernstig letsel waar geen motorvoertuigen bij zijn betrokken is het efficiënter om gebruik gaan maken van beschikbare ambulancedata, waarin vervoerswijze en locaties zijn geregistreerd.’

Met het oog op de privacy moeten voor het gebruik van ambulancedata wel eerst afspraken worden gemaakt. ‘Dit kost tijd, maar de verwachting is dat we in 2019 deze gegevens structureel in BRON kunnen opnemen.’

Risico gestuurde aanpak

In de Kamerbrief gaat minister Schultz ook in op de risico gestuurde aanpak op basis van wegkenmerken en dergelijke. Voor provinciale wegen heeft SWOV in opdracht van IPO daarvoor een methodiek ontwikkeld. En in samenwerking tussen wegbeheerders, SWOV en CROW wordt gewerkt aan de ontwikkeling van tools om de nieuwe werkwijze mogelijk te maken. Deze nieuwe aanpak moet ook een belangrijke pijler worden in het nieuwe Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dat volgend jaar verschijnt.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: