Kenniscentrum voor fietsbeleid

Groningen komt met ambitieuze fietsstrategie

23-03-2015

‘Nergens ter wereld wordt zoveel gefietst als in Groningen’. Zo begint de ‘Fietsstrategie 2015-2025’ van de gemeente. En dat willen de Stadjers weten. In de nota wordt een campagne aangekondigd om Groningen wereldwijd als fietsstad (nog meer) op de kaart te zetten. Maar de nota gaat vooral over de keuzes die nodig zijn om het groeiende fietsverkeer in Groningen ruimte te bieden.

plaatje

Want met het toenemende aantal inwoners van de stad, neemt ook het aantal fietsers toe. Bovendien zorgen nieuwe ontwikkelingen, zoals de e-bike, voor meer drukte op de fietspaden, zo signaleert de gemeente.

In de nieuwe fietsstrategie worden de belangrijkste problemen in beeld gebracht en worden oplossingsrichtingen aangedragen die over een aantal maanden moeten uitmonden in een uitvoeringsplan met concrete maatregelen. Aan de strategienota ging een uitgebreid traject van participatie vooraf.

Zo werd bijvoorbeeld een tijdelijke Fietsambassade ingericht waar bewoners konden binnenlopen met hun fietsproblemen en -oplossingen. Een Urban Gro Lab inventariseerde de fietsparkeerproblemen en een enquête onder leden van het stadspanel leverde nog meer input.

Dat resulteerde in vijf strategieën waarover het college de komende tijd met de stad en de gemeenteraad in discussie wil gaan.

1. De fiets eerst
De gemeente gaat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voortaan vanaf het begin van de planvorming kijken naar de gevolgen voor de fiets, de zogenaamde Fiets Effect Analyse. Maar de strategie behelst bijvoorbeeld ook dat hoofdfietsroutes met voorrang sneeuwvrij gemaakt worden. En mogelijk komt er een onderzoek naar het gebruik van aardwarmte voor het verwarmen van fietspaden.
2. Een samenhangend fietsnetwerk
Groningen kent al een stelsel van Fietsroutes Plus, stadsassen, fietsverbindingen tussen de belangrijkste woon-werkverbindingen en een basisnetwerk in de woonwijken. Bij de verdere ontwikkeling komt het accent te liggen op het scheiden van auto- en fietsnetwerken en waar dat niet kan de inrichting van fietsstraten. Maar ook wil men P+R-terreinen en stations aantrekkelijker maken om daar over te stappen op de fiets.
3. Ruimte voor de fiets
Het fietsnetwerk kan op enkele punten de drukte niet meer aan. Dat zal moeten leiden tot een herverdeling van de ruimte tussen auto en fiets. En tot het inrichten van Slimme Routes die fietsers buiten de knelpunten omleiden. Door wandelroutes richting binnenstad aantrekkelijker te maken, wil men ook fietsparkeren direct buiten het centrum bevorderen.
4. Fietsparkeren op maat
Bekeken wordt of fietsers te bewegen zijn tot andere keuzen als het gaat om het fietsparkeren, via ‘aantrekkelijke voorzieningen en innovatieve oplossingen’. Er komt ook meer onderscheid tussen kort-, middellang- en langparkeren. En ongebruikte winkelpanden worden ingezet als stalling. Ook het inruilen van autoparkeerplaatsen voor fietsparkeerplaatsen komt aan bod.
5. Het verhaal van Groningen fietsstad
Tenslotte wil de gemeente de stad meer uitdragen als Fietsstad. Naast een speciaal logo en een website met fietsinformatie moet ook het binnenhalen van fietsevenementen en congressen hiertoe bijdragen.

Beleidsnota
2015
In deze nota geeft de gemeente de keuzes die nodig zijn om het groeiende fietsverkeer in Groningen de ruimte te bieden.
Van der Wal (ZZP-er)
23-03-2015 @ 12:59

Dit lijkt me een zeer passend export-product. Het is stiller, minder vervuilend en minder schokkend.

Roland Haffmans (-)
29-03-2015 @ 18:15

  Het "ambitieuze" ontgaat mij, wie wil niet slimme routes en slimme verkeerslichten? Verwarmde fietspaden met aard- (?) of rioolwarmte is vernieuwend. Vier richtingen groen bij verkeerslichten om de hinder voor bus en auto te beperken, maar niet duidelijk is of ook de wachttijd voor fietsers bekort wordt. Opvallend is dat vervanging van een kruising door een rotonde ontbreekt. De tekst rept van gewenste kwaliteit en zelfs topkwaliteit, edoch zonder nadere duiding. Hoe zou de vervallen direkte route naar de universiteitscampus heten?

  Jammer dat deze nota waarover zoveel overleg gevoerd is, zo vaag blijft en de beoogde verbetering niet toetsbaar omschrijft. Juist van een stad als Groningen mag je meer verwachten. 

 

 

Dirk Wilmink (Cycle Management System)
01-04-2015 @ 10:22

Door het steeds maar uitbreiden van de rijwielstalling en de massa geparkeerde rijwielen is dit (ruimte)probleem in het verleden niet beheersbaar gemaakt. Er is een CMS-systeem dat continue ruimte creëert in de rijwielstalling door alle "niet" gebruikte fietsen automatisch te scheiden van "wel" gebruikte fietsen. Door dit proces in te voeren blijven in de (onbemande) rijwielstalling alleen nog maar gebruikte fietsen over en is rijwielstallen beheersbaar gemaakt. Is jaarlijks leuk terug verdient op toezicht, onderhoud, handhaving, uitbreiding, investering.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: