Kenniscentrum voor fietsbeleid

Een op de tien fietsers heeft problemen met drukte op het fietspad

25-09-2017

Een kwart van alle fietsers vindt het druk op de fietspaden. Eén op de tien heeft er problemen mee. Dat is niet alleen een gevolg van de toename van het fietsgebruik. Ook het gedrag van de fietsers zelf speelt een rol.

plaatje

Dat blijkt uit een studie van CROW-Fietsberaad die in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek doet naar de aard en omvang van drukte op fietspaden en wat mogelijke oplossingen zijn.

Vooral in grote steden zoals Nijmegen, Utrecht en Amsterdam is duidelijk te merken dat het fietsgebruik sinds 2005 is toegenomen, gemiddeld met bijna 11 procent. Daar wordt al gesproken over files op het fietspad en het gevaar dreigt dat dit voor fietsers reden kan worden om de fiets dan maar te laten staan.

Druktebeleving
Tot nu toe wordt drukte op het fietspad meestal bepaald aan de hand van tellingen. Maar minstens zo belangrijk is wat de fietsers zelf ervan vinden. Daar richtte dit druktebelevingsonderzoek zich op, dat is uitgevoerd door Goudappel Coffeng. Ruim 2000 fietsers werd gevraagd wanneer zij het druk of te druk vinden op het fietspad en waar dat van af hangt. Daarnaast peilde de onderzoekers de mening van scholieren, leden van de wielersportbond NTFU en deelnemers aan de avond-fiets4daagse in Zutphen.

Racefietsers
Uit de enquête blijkt dat een kwart van alle fietsers het druk tot zeer druk vindt op de fietspaden in Nederland. Bijna 1 op de 10 fietsers heeft er problemen mee. Racefietsers en mountainbikers hebben er verhoudingsgewijs meer last van. Van hen vindt bijna 2 op 10 het een probleem.

Bepaalde gedragingen van andere fietsers dragen bij aan de druktebeleving, zo blijkt verder. Storende factor is bijvoorbeeld als meer mensen – vaak worden scholieren genoemd – naast elkaar fietsen. Scholieren zelf daarentegen vinden dat de lagere snelheid van andere fietsers veel bijdraagt aan de drukte op het fietspad. Ook racefietsers hebben moeite met naast elkaar rijdende fietsers en met fietsers die niet aan de kant gaan. Recreatieve fietsers aan de andere kant klagen over schreeuwende wielrenners en het snelheidsverschil met racefietsers en elektrische fietsers bij het inhalen. Allemaal gedragingen die het druktegevoel versterken.

Zo’n 6 van de 10 fietsers hebben het afgelopen jaar een drukke situatie meegemaakt. Meestal op een locatie binnen de bebouwde kom en in zeer sterk stedelijk gebied. In de minder sterk verstedelijkte gebieden speelt het veel minder. Het is daarmee een echt grote-stad-probleem. Problemen doen zich relatief vaak voor op tweerichtingsfietspaden. Andere factor is de ligging van het fietspad ten opzichte van de rijbaan. Een fietspad tegen de rijbaan wordt eerder als druk ervaren. De directe gevolgen van drukte die door de meeste fietsers worden genoemd, hebben vooral te maken met de doorstroming; ‘lang wachten bij verkeerslichten’ en ‘niet de gewenste snelheid kunnen fietsen’.

Andere route
Ongeveer de helft van de fietsers, die drukte ervaren, kiest soms of vaak voor een andere route om de drukte op het fietspad te vermijden. Eveneens de helft kiest soms of vaak voor een ander vertrektijdstip. En een op de drie fietsers laat de fiets wel eens staan om te kiezen voor een ander vervoermiddel vanwege de drukte. Aan de niet-fietsers is gevraagd of drukke fietspaden hen weerhoudt om te fietsen, maar dat blijkt niet zo te zijn.

De uitkomsten van het onderzoek wijzen erop dat vooral de interactie tussen fietspadgebruikers bijdraagt aan druktebeleving. CROW-Fietsberaad gaat in de volgende fase van het project aan de slag met pilots die op verschillende manieren een bijdrage kunnen leveren aan vermindering van drukte op fietspaden.

Rapport
Lotte van den Munckhof, Leonie Zengerink, Richard ter Avest (Goudappel Coffeng) , CROW-Fietsberaad
2017
Er zijn veel vragen te stellen bij drukte op het fietspad en de beleving daarvan. Met dit onderzoek is inzicht verkregen in de beleving van drukte op het fietspad door fietsers In Nederland. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het project 'Drukte op fietspaden' dat CROW-Fietsberaad uitvoert in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Lieve Lodewyckx
02-10-2017 @ 21:22

 

Ik was onlangs in Kopenhagen en zag daar dat de fietspaden veel breder zijn dan hier. Ook wordt er in het woon-werkverkeer vaak een helm gedragen. Ik schat circa 25 tot 35% van de fietsers. 

Ik ben inmiddels 70 geworden en voel me onzekerder op de fiets. Misschien zouden er fietsen moeten komen met 3 wielen voor ouderen. Die kunnen minder snel omvallen. Ook zou het gebruik van de helm aangemoedigd moeten worden. 

 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: