Kenniscentrum voor fietsbeleid

Brommers en scooters leiden tot extra luchtvervuiling op fietspaden

06-03-2017

Brommers en scooters zijn verantwoordelijk voor meer dan 20% van de luchtvervuiling op fietspaden, zo blijkt uit onderzoek van de GGD Gelderland-Midden.

plaatje

In september 2016 is de bijdrage van brommers en scooters aan luchtverontreiniging op fietspaden onderzocht door metingen van luchtverontreiniging op 19 fietspaden in Amsterdam, Arnhem, Harderwijk en Nijmegen.

Uit de metingen blijkt dat brommers en scooters op de gemeten momenten 2 tot 23% bijdragen aan de concentraties ultrafijnstof op fietspaden. Sommige brommers en scooters veroorzaken pieken die wel 20 keer hoger zijn dan de achtergrondconcentratie ultrafijnstof.

Op een fietspad in een tunnel waren de concentraties ultrafijnstof nog veel hoger en droegen de brommers en scooters meer dan 40% bij aan de luchtverontreiniging..

Opvallend is dat niet alleen de meer vervuilende tweetakt brommers en scooters veel luchtvervuiling veroorzaken, de minder vervuilende viertakt brommers zijn verantwoordelijk voor de helft van de luchtvervuiling op het fietspad. Tweetakt brommers en scooters zijn per voertuig viezer, maar het zijn er minder. Tweetakt brommers en scooters geven gemiddeld een drie keer hogere piek ultrafijnstof dan viertakt brommers en scooters.

Daarnaast is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder 847 mensen met een longziekte. De helft van de longpatiënten die fietsen ervaren meer last van benauwdheid op de fiets dan thuis. Een kwart van de patiënten mijdt sommige fietsroutes vanwege de luchtkwaliteit en een kwart fietst door de luchtkwaliteit minder dan ze zouden willen. Brommers, scooters en ander wegverkeer worden aangewezen als bronnen van luchtwegklachten tijdens het fietsen.

Op basis van haar onderzoek adviseert de GGD om de luchtkwaliteit op fietspaden te verbeteren. Dit kan door brommers en scooters te weren van (snel)fietspaden, door milieuzones voor brommers en scooters en door deze voertuigen naar de rijbaan te verplaatsen. Een grotere afstand tussen scooters en fietsers, ook al is het enkele meters, is al gunstig voor de luchtkwaliteit op fietspaden, aldus de GGD.

Het onderzoek is uitgevoerd door GGD Gelderland-Midden in samenwerking met GGD Noord- en Oost- Gelderland, GGD Gelderland-Zuid, GGD Amsterdam, Universiteit Utrecht, Provincie Gelderland en de gemeenten Amsterdam, Arnhem, Harderwijk en Nijmegen.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: