Kenniscentrum voor fietsbeleid

Biedt verkeerseducatie een antwoord op het gebruik van mobiel en oordopjes op de fiets?

27-09-2017

Of verkeerseducatie met betrekking tot het gebruik van de mobiel of muziek luisteren op de fiets echt zoden aan de dijk zet, wordt ook in dit onderzoek niet duidelijk. Op de korte termijn helpt het een wel beetje.

plaatje

De Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) deed samen met NHL Hogeschool onderzoek naar de effectiviteit van verkeerseducatie op het gebruik van de mobiele telefoon en het luisteren naar muziek tijdens het fietsen.

Zo’n 350 scholieren van 12 tot ongeveer 20 jaar van het Vakcollege Sevenwolden (vmbo/mbo) in Heerenveen werden driemaal geobserveerd tijdens het fietsen. Het eerste observatiemoment vond plaats voorafgaand aan de verkeerseducatie. Het tweede observatiemoment is uitgevoerd gelijk na afloop van de verkeerseducatie, op dezelfde dag dat de verkeerseducatie werd gegeven. Het derde observatiemoment vond een week na de verkeerseducatie plaats.
Bij de verkeerseducatie ging het om een klassikale verkeersles ofwel een verkeersmarkt. Bij beide vormen van verkeerseducatie is ingegaan op de effecten van afleiding in het verkeer, en dan met name op het mobiele telefoongebruik en het muziek luisteren op de fiets.

Observatoren turfden steeds leerlingen die met oordopjes in hun oren fietsten en/of een mobiel in hun hand hadden. Bij beide meetmomenten na de verkeerseducatie waren er inderdaad minder leerlingen die muziek luisterden of een mobiele telefoon hanteerden ten opzichte van het eerste meetmoment voorafgaand aan de verkeerseducatie. Toen lag het percentage fietsende scholieren dat niet met de mobiel in de weer was of muziek luisterde rond de 76 procent. Op de dag van de verkeerseducatielessen liep dit op naar ongeveer 90 procent, om een week later terug te zakken naar gemiddeld zo’n 86 procent.

Op het Nationaal Verkeerskundecongres 2017 licht het SBV de resultaten nader toe.

Kees van Malssen
03-10-2017 @ 23:54

Er zit een groot verschil in gevaarzetting tussen gebruik mobiele telefoon, waarbij vingers gebruikt worden voor bediening en ogen op het apparaat gericht moeten worden om iets te doen, en het luisteren naar muziek, wat prima samengaat met aandacht op de weg houden. Bij zowel verkeerseducatie als observeren zou dit onderscheid heel duidelijk gemaakt moeten worden.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: