Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietserbond Utrecht: veel verkeerslichten verkeerd afgesteld

29-08-2005

Veel verkeerslichten in Utrecht zijn zodanig afgesteld dat fietsers te lang moeten wachten. Met relatief eenvoudige ingrepen kan in die situatie verbetering worden gebracht. Op enkele plaatsen kunnen verkeerslichten zelfs worden weggehaald. Dit stelt de Utrechtse afdeling van de Fietsersbond na een gedetailleerd onderzoek op twee belangrijke hoofdroutes in de stad

Veel verkeerslichten in Utrecht zijn zodanig afgesteld dat fietsers te lang moeten wachten. Met relatief eenvoudige ingrepen kan in die situatie verbetering worden gebracht. Op enkele plaatsen kunnen verkeerslichten zelfs worden weggehaald. Dit stelt de Utrechtse afdeling van de Fietsersbond na een gedetailleerd onderzoek op twee belangrijke hoofdroutes in de stad.

Om na te gaan of het subjectieve gevoel van veel fietsers klopt dat ze soms extreem lang moeten wachten op groen licht, heeft de Fietsersbond de verkeerslichten op twee van de drukst bereden hoofdfietsroutes in Utrecht geanalyseerd: de route Centraal Station-Berekuil en de route Centraal Station-Uithof. De kruisingen werden afgelopen winter in de ochtendspits geobserveerd, waarbij alle verkeersdeelnemers geteld werden, de groen- en roodfases van de verkeerslichten en het aantal door rood rijdende fietsers.
Fietsers komen op elk van deze routes 10-12 verkeerslichten tegen. De kans op groen licht bleek laag (25%), ook wanneer fietsers de belangrijkste verkeersdeelnemer waren. De wachttijden voor het rode licht konden oplopen tot meer dan twee minuten, ruim boven de norm die de gemeente Utrecht zichzelf heeft gesteld, namelijk een maximum van ��n minuut. Afhankelijk van de kruising bleek tot 90% van de fietsers door het rode licht te rijden.
Op vrijwel alle onderzochte kruispunten bleek het aantal fietsers een veelvoud van het aantal kruisende motorvoertuigen, soms wel een factor 75 meer.
Op grond van de bevindingen doet de Fietsersbond in een rapport concrete aanbevelingen om de situatie op beide fietsroutes te verbeteren. Bij het merendeel van de verkeerslichten kan een betere afstelling, rekening houdend met een maximum wachttijd voor de fietser en de verhouding fietser/kruisend snelverkeer, de hinder voor de fietser aanzienlijk verminderen. Als de aanbevelingen overgenomen zouden worden, wordt de gemiddelde kans op groen voor de fietser verdubbeld van 25% tot ongeveer 50%. En de gemiddelde maximale wachttijden per verkeerslicht zullen afnemen tot minder dan de helft: van 76 seconden tot 33 seconden.
Daarbij zou het overige verkeer er niet significant door gehinderd worden, zo stelt de Fietserbond. 'In een aantal gevallen zal ook de doorstroming van auto's en bussen verbeterd worden.' Verder kunnen volgens de Fietsersbond drie verkeerslichten geheel worden verwijderd, omdat die in de praktijk nauwelijks een functie blijken te hebben.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: