Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2005

05-08-2005 Voor veel fietsers in Waalwijk is het fietsregime in de Waalwijkse binnenstad nog niet ideaal. Maar onder publieke druk zijn de regels voor fietsen en stallen in het Promenadegebied weer enigszins versoepeld.
05-08-2005 Het realiseren van een aansprekend fietsnetwerk voor de Veluwe is aanzienlijk duurder dan aanvankelijk werd gedacht. Niettemin waagt de Veluwe zich in 2006 aan een waar fietsoffensief, zo meldt dagblad deStentor.
03-08-2005 VCC Oost heeft onderzocht of en op welke wijze Gelderse werkgevers maatregelen treffen om hun eigen bereikbaarheid te verbeteren. Bedrijven die een vervoerplan hebben, zien het autogebruik vooral dalen ten gunste van het ov-gebruik.
01-08-2005 Brussel gaat binnenkort beginnen met het aanbrengen van 'rode draad' markeringen op wegen waar te weinig ruimte is voor een fietssuggestiestrook. Opzet is om aan te geven waar de ideale plek van de fietser op de weg is.
28-07-2005 Met de nieuwe campagne 'Bijdehand naar het strand' wil de provincie Noord-Holland meer strandbezoekers bewegen om hun auto te laten staan. Met grote billboards langs de toegangswegen van Zandvoort en Bloemendaal aan Zee en informatiemiddelen als folders, een website en een promotieteam informeert de provincie strandbezoekers over concrete andere vervoermogelijkheden, zoals het ov en de fiets.
26-07-2005 De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid heeft in een advies aan het college van B&W van Rotterdam aangeraden het voorrangsregime voor fietsers op rotondes niet te wijzigen. Afgezien van het feit dat men het SWOV-advies hierover niet overtuigend vindt, kan het geld beter worden besteed aan de aanleg van nieuwe rotondes.
22-07-2005 De gemeente Rotterdam is vrijdag 1 juli gestart met een proef met de zogenoemde Ockeloenspiegel, een dodehoekspiegel die aan een verkeerslicht kan worden bevestigd en zo het zicht vanuit vrachtwagens en bestelbussen op de naast hen opgestelde (brom)fietsers sterk verbetert.
19-07-2005 Gemeenten staan te trappelen om het extra overheidsgeld voor fietsenstallingen, op te eisen. Op veel stations is de nood hoog, leert een rondgang langs verschillende steden die dagblad Trouw maakte.
18-07-2005 Het Fietsplatform is met steun van het Ministerie van LNV, provincies en aangesloten organisaties in 2004 gestart met verschillende onderzoeksactiviteiten onder de noemer 'Impuls Nederland Fietsland'. Inmiddels is met de voltooiing van het benchmarkonderzoek de laatste fase van dit project afgerond.
15-07-2005 De inrichting van woonwijken heeft in belangrijke mate invloed op de gezondheid en het gezondheidsgedrag van de inwoners, bijvoorbeeld op het gebied van de mogelijkheden voor bewegen of de sociale en fysieke veiligheid. Goede fietsvoorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol. Het RIVM schreef een handleiding.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »