Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2005

29-08-2005 Veel verkeerslichten in Utrecht zijn zodanig afgesteld dat fietsers te lang moeten wachten. Met relatief eenvoudige ingrepen kan in die situatie verbetering worden gebracht. Op enkele plaatsen kunnen verkeerslichten zelfs worden weggehaald. Dit stelt de Utrechtse afdeling van de Fietsersbond na een gedetailleerd onderzoek op twee belangrijke hoofdroutes in de stad
24-08-2005 Met een aantal nieuwe initiatieven wil de Engelse overheid het gebruik van de fiets promoten. Subsidies voor lokale overheden en demonstratieprojecten moeten het bescheiden aandeel van de fiets in de modal split opvijzelen.
22-08-2005 Nederland is zijn internationaal gidsfunctie op fietsgebied kwijtgeraakt. Met eenzijdige aandacht voor infrastructuur, een zekere technische introvertie en weinig 'voeling' met aanpalende beleidsvelden als gezondheid en toerisme, is Nederland teruggezakt naar - op z'n best - een middenpositie. Dat stelt Johan Diepens van Verkeersadviesburo Diepens en Okkema in het tijdschrift Verkeerskunde. Vooral bij het stimuleren van de fiets uit het oogpunt van gezondheid, fitness en de strijd tegen zwaarlijvigheid loopt Nederland achter. Waar landen als Duitsland en Frankrijk in een een EU-monitor over dit thema 2 à 3 scoren, komt Nederland met een uiterst schamele 0,1 uit de bus.
19-08-2005 Op vier locaties zijn in Vlaanderen de eerder aangekondigde vaste dodehoekspiegels geplaatst. De spiegels moeten ondergevallen met afslaande vrachtauto's en fietsers voorkomen. Er worden twee verschillende type getest. Zie bron: Mobiel Vlaanderen
17-08-2005 De komende tijd wordt het aantal stallingplaatsen voor fietsers in het centrum van Helmond fors uitgebreid. Tijdens de werkzaamheden in het kader van de kwaliteitsimpuls van het bestaande centrum, die mogelijk wel een jaar in beslag kunnen nemen, kunnen fietsers gratis gebruik maken van de drie bewaakte fietsenstallingen.
17-08-2005 Sinds kort kunnen Amsterdammers hun fiets parkeren in de Velominck. Een ondergronds systeem dat fietsen automatisch inneemt, opbergt en teruggeef. De locatie ligt tegenover het Centraal Station, aan de andere kant van het IJ. Aan de overkant, in het IJ achter het station, komt volgende jaar een tweede fietsflat. Die stalling moet plaats gaan bieden aan 2000 fietsen.
15-08-2005 3VO start deze week de campagne 'De scholen zijn weer begonnen'. Dit jaar geeft de organisatie via haar website automobilisten informatie en tips over de omgang met kinderen in het verkeer en over de vervoerwijzekeuze naar school.
11-08-2005 Een landelijk fietsregister is voorlopig op de lange baan geschoven. De reden is een hardnekkig geschil tussen enerzijds het ministerie van V&W, brancheorganisaties en de ANWB en anderzijds het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie. De schoen wringt bij fietsen met 'ouderwetse' registratie: een combinatie van merk-, type- en framegegevens. Volgens de ANWB is die identificatie 'uniek'. Dit in tegenstelling tot de mening van politie en Binnenlandse Zaken.
09-08-2005 Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer en CROW hebben samen een website gemaakt die ingaat op de essenti‘le herkenbaarheidkenmerken van wegen. Vooralsnog gaat het echter vooral over de communicatieaspecten rond dit thema.
09-08-2005 Begin mei lanceerde de Fietsersbond het Meldpunt 'Mijn slechtste fietspad'. Fietsers werden opgeroepen melding te maken van slecht onderhouden fietspaden. Drie maanden later zijn er zo'n 5000 klachten verdeeld over meer dan 2000 knelpunten ingestuurd.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »