Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2005

17-10-2005 Het Regionaal Orgaan Amsterdam gaat de investeringskosten betalen voor een aantal nieuwe OV-fiets verhuurpunten.
14-10-2005 Veel OV-reizigers ? gemiddeld 14% ? komen met hun fiets naar het OV-vertrekpunt. De fiets staat echter vaak langere tijd op een niet-beveiligde plek. Dit leidt regelmatig tot diefstal of vandalisme. Om dit probleem tegen te gaan heeft de provincie Zuid-Holland laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor bewaakt stallen.
12-10-2005 De Deense stad Odense kent al enige tijd de groene golf voor fietsers. Daarbij moet de fietser het tempo volgen van een serie lampjes naast het fietspad, die achter elkaar oplichten. Wie dat doet, hoeft niet te stoppen voor een rood verkeerslicht. Op een andere fietsroute zijn nu ook elektronische borden geplaatst die aangeven bij welke snelheid de fietser meegaat in een groene golf
10-10-2005 Het aantal voorrangsongevallen met letsel tussen gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer is sinds de invoering van fietsers voorrang van rechts toegenomen. Dit staat in de rapportage 'Veilig op weg', waarin de resultaten van het Startprogramma Duurzaam Veilig worden samengevat. Daar staat tegenover dat het totale aantal slachtoffers gelijk is gebleven en de ernst van ongevallen is afgenomen.
05-10-2005 Het Vélo'v concept in Lyon slaat aan. Op zo'n 100 plaatsen in de stad kunnen gebruikers met een prepaidkaart een bijna-gratis fiets oppikken. Ruim 15000 inwoners van de stad namen in de eerste maanden al een abonnement.
03-10-2005 Sinds vandaag kunnen Amsterdamse fietsers hun fiets parkeren in de Velominck. Een ondergronds systeem dat fietsen automatisch inneemt, opbergt en teruggeeft.
30-09-2005 Ook Binnenlandse Zaken ondersteunt nu de voorgestelde landelijke aanpak fietsdiefstal. Eerder nog stagneerde de voortgang van het project omdat partijen als de ANWB en BZ het niet eens konden worden over de registratiemethode. De regio's Utrecht en Hollands Midden starten in december a.s. met een pilot. Na een korte evaluatie kan de voorgenomen fietsdiefstalaanpak landelijk door de andere korpsen worden overgenomen, zo meldt de RAI.
27-09-2005 De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft onderzocht of de in Nederland verkrijgbare fietsstoeltjes voldoen aan de veiligheidseisen van de Europese norm. Ook is bekeken of fietsongevallen met kinderen worden veroorzaakt door gebreken aan het zitje of door onveilig gebruik. Geen van de onderzochte fietsstoeltjes voldoet geheel aan de eisen gesteld in de Europese norm.
26-09-2005 Het aantal fietsers dat in het donker met licht aan rijdt, neemt de laatste jaren toe. Bij de meest recente meting begin dit jaar reed 63% van de fietsers met zowel een brandend voor- als achterlicht. Het jaar ervoor was dat 57%. Toch zet V&W er weer een voorlichtingscampagne tegenaan.
22-09-2005 In Leiden wordt per persoon per dag de grootste afstand gefietst. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het Mobiliteitsonderzoek Nederland. MON is de opvolger van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG).
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »