Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2005

31-01-2005 De fietsmolen, vier jaar geleden uitverkoren als een voorbeeldproject in het Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik, is een half jaar na oplevering zeker geen staaltje van precisie, zo meldt Cobouw.
27-01-2005 De herziene 'Richtlijn bebakening en markering van wegen' (RBM) rolt dezer dagen van de CROW-pers. De verkeersdeelnemer kan straks in één oogopslag zien op wat voor soort weg hij zich bevindt.
26-01-2005 Uit een studie die is gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Neurology blijkt dat het geheugen van ouderen langer op peil blijft bij voldoende lichaamsbeweging.
25-01-2005 Hij werd speciaal ontworpen om mee te nemen in bus, tram en metro. De Strida is een vouwfiets die afrekent met veel van de nadelen van de huidige modellen die op de markt zijn.
24-01-2005 Meer dan de helft van de 7000 kilometer waterschapwegen is inmiddels als 60 km/uur zone ingericht. Het aantal slachtofferongevallen op kruispunten is daardoor met 47% gedaald en op wegvakken met 17%. De veiligheid voor de fietsers is er echter niet op vooruitgegaan.
19-01-2005 Naast fysieke aspecten als hoogteverschillen en stadsomvang en naast kenmerken van de bevolking, valt verschil in fietsgebruik ook te verklaren uit beleidsgerelateerde factoren. Daarbij kan men denken aan het aantal keren dat fietsers onderweg moeten stoppen, of verkeersveiligheidsaspecten. En vooral de positie ten opzichte van de auto speelt een rol, bijvoorbeeld ten aanzien van reissnelheid en parkeerkosten. Dat zijn conclusies van een onderzoek van de VU-Amsterdam.
16-01-2005 Af en toe stuivertje wisselend met Zwolle en Leeuwarden, staat Groningen al 20 jaar aan de top als het om fietsgebruik in grotere gemeenten gaat. Een onderzoek wijst uit dat dit veel te maken heeft met het gevoerde verkeersbeleid en de kwaliteit van de fietsvoorzieningen. Maar Groningen is door lokale omstandigheden wel in het voordeel. Bijvoorbeeld omdat het een typische studentenstad is.
16-01-2005 Mensen met een laag inkomen fietsen minder dan mensen met een hoog inkomen. Dit concludeert de gemeente Den Haag op grond van een onderzoek onder haar inwoners. Van de lage inkomens fietst 61% minimaal tien keer per jaar, van de middeninkomens 74% en van de hogere inkomen 83%.
12-01-2005 Het fietsverkeer moet op gebiedsontsluitingswegen in 'Duurzaam Veilig' worden gescheiden van het gemotoriseerde verkeer. Dat kan met een fietssuggestiestrook, een fietsstrook, of een fietspad danwel een fiets/bromfietspad. De kruispunten van gebiedsontsluitingswegen onderling zouden bij voorkeur de rotondevorm moeten hebben, of kruispuntvormen met snelheidremmers zoals verkeersdrempels vlak voor het kruisingsvlak of een plateau. Die keuze hangt onder meer samen met verkeersveiligheidsaspecten, en beschikbare financi‘n. De SWOV heeft de belangrijkste overwegingen samengevat in een nuttige factsheet.
05-01-2005 Onder titel 'Tellen met beleid' is een nieuwe publicatie van het Fietsberaad verschenen. Publicatie nummer 5 geeft aan hoe gemeenten een fietsmonitoring-systeem kunnen opzetten.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »