Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2005

02-12-2005 De politiek in Flevoland wil dat de provincie meer initiatief neemt om het fietsen te stimuleren. Met name de coördinatie tussen de verschillende overheden kan beter.
30-11-2005 De tram moet voorrang blijven houden op het overige verkeer. Hoewel de (voormalige) Raad voor de Transportveiligheid eerder stelde dat die positie tot de nodige onduidelijkheid leidt, vindt de Adviesdienst Verkeer en Vervoer dat de uitzonderingspositie van de tram zo moet blijven.
28-11-2005 Assen kent al een relatief hoog fietsgebruik. Volgens de nieuwe Fietsnota heeft de fiets er een aandeel van 32%, gerelateerd aan alle verplaatsingen. Een en ander in weerwil van de rammelende tegelpaden die nu nog richting centrum leiden.
25-11-2005 De vervoerprestatie per fietsende Nederlander is in 2004 weer licht gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. In 2004 lag het gemiddelde op 883 km per jaar per inwoner, het jaar er voor op 854 km. Aldus de nieuwe uitgave Mobiliteit in cijfers/Tweewielers van de RAI. Overigens fluctueren de cijfers door de jaren heen dusdanig, dat nog niet van een trend kan worden gesproken.
23-11-2005 'Integration of Bicycles and Transit' is de titel van een Amerikaans rapport over de combinatie fiets-ov. Net als in Nederland zijn in de VS maar beperkt mogelijkheden om de fiets mee te nemen in de trein of met de bus. Wel bestaat op een aantal plaatsen de mogelijkheid gebruik te maken van een fietsenrek voorop de bus. En soms hebben lightrailvoertuigen speciale voorzieningen om de fiets mee te nemen. Aansluitend op de introductie van het vanpoolen worden nu ook vanpoolauto's voorzien van een fietsenrek. Daardoor het is mogelijk om meer gebruikers vanaf een vaste plek op te pikken, waardoor de nodige tijdwinst kan worden geboekt. Meer info: Integration of Bicycles and Transit [pdf]
21-11-2005 Wie kans ziet een fietsverhuursysteem te ontwikkelen dat binnen een minuut een fiets aflevert, kan in aanmerking komen voor subsidie van V&W in het kader van het programma 'Snel fietsverhuur 2005'.
18-11-2005 Verkeersmodellen worden in bij het ontwerpen van fietsnetwerken nauwelijks als onderbouwing gebruik. Dit blijkt uit een onderzoek van DHV in opdracht van het Fietsberaad. Vooral bij grootschalig plannen kunnen modellen echter hun nut bewijzen.
16-11-2005 Een grote belemmering om meer mensen op de fiets te krijgen, is fietsdiefstal. Uit een enquête die de Fietsersbond in het kader van een fietsdiefstalscan door 12000 fietsers liet invullen, bleek dat 45% naar sommige bestemmingen, zoals het station of de binnenstad, de fiets laat staan uit angst voor diefstal. Slechte fietsenrekken zijn daar mede debet aan.
14-11-2005 Alle 14000 leerlingen van middelbare scholen in Parkstad Limburg (Heerlen/Kerkrade) ontvingen dezer dagen een gratis fietsverlichtingsetje. Politie en verkeersveiligheidsorganisaties hopen zo dat het percentage jonge fietsers met licht aan drastisch omhoog gaat.
10-11-2005 Gemeenten moeten meer aandacht schenken aan subjectieve verkeersonveiligheid. In plaats van af te wachten tot er klachten komen, moet men daartoe zelf het heft in handen nemen. Dit stelt J.F Kessels van de TU-Delft, in een afstudeeronderzoek dat onder de vleugels van AVV plaatsvond.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »