Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2005

05-05-2005 Tilburg heeft afgelopen week de eerste stap gezet om te komen tot een nieuw Fietsplan. Het plan beschrijft de richting die de gemeente kiest om het huidige niveau van fietsgebruik te handhaven, zodat er ook in 2015 nog sprake is van een fietsaandeel van ongeveer 34% op korte ritten (tot 7,5 kilometer).
02-05-2005 Voor scholen die aan de slag willen met verkeersveiligheid en daarbij graag een steuntje in de rug ontvangen, heeft 3VO het KANS-project ontwikkeld: Kinderen Anders Naar School. KANS biedt scholen geen kant-en-klare oplossingen, maar een stappenplan om zelf tot een passende aanpak te komen.
29-04-2005 Het verminderen van diefstal en vandalisme is voor gemeenten de belangrijkste reden om gratis stallen te introduceren. Een ander motief is stimulering van het fietsgebruik. Een fraaiere openbare ruimte ten slotte is vooral voor stedenbouwkundigen een doelstelling die met stallingen is te bereiken. Dit zijn enkele bevindingen van de gemeente-bijeenkomst van het Fietsberaad over dit thema.
27-04-2005 Het aantal verkeersdoden is vorig jaar met 19 procent gedaald. Er kwamen 180 fietsers in het verkeer om, een daling met 18 procent. Vorig jaar zijn 881 personen dodelijk verongelukt in het verkeer. Een jaar eerder waren dat er nog 1088. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is vooral onder mannen en kinderen fors gedaald.
26-04-2005 Berlijn wil het aandeel van de fiets in het stadsverkeer aanzienlijk vergroten. Deze maand werd daartoe de eerste fietsroute van de stad in gebruik genomen. De 28 kilometer lange route verbindt het voormalige Oost- en West Berlijn met elkaar, en met de recreatiegebieden in het zuidwesten van de stad.
24-04-2005 Countdown voor fietsers en voetgangers wordt gemeengoed. Negen jaar na de eerste toepassing van een zogeheten 'wachttijdvoorspeller' in Zwolle zijn de technische ontwikkelingen en verbeteringen zo ver gevorderd, dat steeds meer gemeenten tot plaatsing zullen overgaan, zoals bijvoorbeeld Deventer en Zoetermeer.
19-04-2005 Sinds 1994 heeft de stad Keulen de kwaliteit van fietsparkeervoorzieningen bij stations, metro-, tram- en sneltramhaltes continue verbeterd en uitgebreid. Met succes: de gemiddelde bezettingsgraad blijft schommelen rond 80%.
18-04-2005 Het TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN) wil een voertuig op drie wielen ontwikkelen: de zogenaamde Drymer. Dit voertuig wordt aangedreven door spierkracht, ondersteund met een elektrische aandrijving.
15-04-2005 Jaarlijks vallen 260 000 letselslachtoffers als gevolg van een verkeersongeval. Het merendeel van de slachtoffers is fietser (43%), 14% is snor- of bromfietser en ongeveer een kwart automobilist. Deze cijfers liggen hoger dan blijkt uit de politieregistratie van verkeersongevallen.
14-04-2005 Als proef kunnen fietsers in de gemeente Amersfoort binnenkort hun fiets gratis stallen in een van de drie bewaakte stallingen in de binnenstad. De gemeente hoopt dat het gebruik van de stallingen met 30 procent toeneemt.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »