Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2005

26-12-2005 Op dit moment fietst driekwart van de Amsterdammers regelmatig. Uitvoering van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan Fiets 2006-2010 moet ertoe leiden dat de Amsterdammers in 2010 voor ten minste 37% van hun dagelijkse verplaatsingen de fiets als vervoermiddel gebruiken.
22-12-2005 De provincie Gelderland laat een OV-fietsbox ontwikkelen voor plaatsing bij bushaltes van het snelbusnet, zo meldt OV-fiets. Zo'n box zit tussen een automatische OV-fietskluis en een bewaakte stalling in. Er gaan tien tot zestien OV-fietsen in een box die alleen toegankelijk is voor pashouders van OV-fiets. Het Programma Innovatie Openbaar Vervoer van de provincie Gelderland investeert 80.000 euro in het project.
21-12-2005 Als het aan 3VO en de Fietsersbond ligt, wordt de CROW-rotonde richtlijn in de wet verankerd. Inmiddels heeft ruim 70 procent van de rotondes binnen de bebouwde kom fietsers in de voorrang. 30 procent van de gemeentes gaat niet vrijwillig mee met de CROW-richtlijn.
16-12-2005 Ook Delft gaat vanaf 1 januari 2006 foutgestalde fietsen in de binnenstad verwijderen. Ter compensatie zijn extra rekken geplaatst en is het eerste uur bewaakt stallen gratis.
14-12-2005 De stadscentra waren in 2004 per fiets naar de mening van burgers goed bereikbaar. Wel scoren sommige steden beter dan andere. In bijvoorbeeld Utrecht, Groningen, Alkmaar en Middelburg is de fietser beter te spreken over de bereikbaarheid van het centrum dan in Den Haag, Nijmegen of Hilversum, zo blijkt uit onderzoek van AVV.
12-12-2005 De strengere EU-normen voor luchtverontreiniging bieden nieuwe kansen voor de fiets. Dat vonden sprekers en deelnemers van het congres 'Fietsbeleid in de 21e eeuw' dat op 8 december plaatshad in Nijmegen. En het feit dat fietsen goed is voor de gezondheid zou beter kunnen worden uitgebuit als argument om fietsgebruik te promoten, aldus het congres,
09-12-2005 Ruim 97% van de Friezen is tevreden over de veiligheid op provinciale fietspaden. Wel vindt men dat er meer recreatieve fietspaden moeten komen. Dat blijkt uit een provinciale onderzoek naar het fietsgebruik in Friesland.
07-12-2005 Dankzij de OV-fiets reist 35% van de pashouders vaker met de trein en laat 12% de auto soms of regelmatig staan. Dat zijn enkele uitkomsten van een onderzoek van de Fietsersbond onder 4300 pashouders van de OV-fiets.
05-12-2005 Het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer moet terug van 70% tot 60%. De fiets en het ov moeten hun aandeel minstens vergroten tot 20%. Dat is de kern van het Pendelplan van de Vlaamse minister van Mobiliteit Kathleen Van Bremp.
05-12-2005 Onder de titel 'Mondjesmaat handhaven in 30 km/uur-zones' schreven we in het vorige nummer van Fietsverkeer over de pilots in IJsselland om in woongebieden op klachtenlokatie op snelheid te gaan controleren. 'De nieuwe aanpak van politie en justitie om verkeersonveiligheid in gemeenten aan te pakken heeft effect', zo meldt het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »