Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2010

30-12-2010 Koffie en thee met gebak. Dat staat klaar voor fietsers die regelmatig gebruik maken van de fietsenstalling op de markt in Oosterhout.
29-12-2010 Er komt een nieuwe fietsverbinding over de A4. Dit fietsviaduct is onderdeel van het Trekfietstracé, de fietsverbinding tussen Ypenburg en het centrum van Den Haag, en van de nieuwe snelfietsroute tussen Den Haag en Rotterdam.
27-12-2010 Vanaf mei 2011 staan 1000 Blue-bikefietsen klaar op 40 grote treinstations verspreid over heel België. Met deze Belgische variant van OV-fiets bieden de NMBS en FIETSenWERK de treinreiziger een alternatief voor het natransport.
22-12-2010 De gemeente Zeewolde heeft terecht de fiets op oversteken op 50- en 30km/uur-wegen uit de voorrang gehaald. Het beroep hiertegen van de Fietsersbond is door de Raad van State verworpen.
21-12-2010 Wees zuinig op je fiets en knal ‘m niet op straat voor grof vuil als alleen de fietsbel stuk is. Dat is volgens kunstenares Maria Koijck de boodschap achter de Fietswrakkenboom op de Vismarkt in Groningen.
20-12-2010 Economische ontwikkelingen in het buitengebied kunnen nadelige gevolgen hebben voor de fietskwaliteit van plattelandswegen. Kees Slabbekoorn en Annelieke Landré van waterschap Scheldestromen hebben daarom de FietsmaaT ontwikkeld. Die komt binnenkort voor alle wegbeheerders beschikbaar.
16-12-2010 De meeste ernstig verkeersgewonden vallen onder fietsers. In 2008 bijvoorbeeld was 54% van de ernstig verkeersgewonden een fietser. En in tegenstelling tot bij de meeste andere vervoerswijzen is de trend in het aantal ernstig verkeersgewonden onder fietsers stijgend in de periode 1993-2008. Dit blijkt uit de Monitor verkeersveiligheid 2010 die de SWOV heeft uitgebracht.
15-12-2010 Onder het voorplein van het treinstation van Haarlem is een van de grootste fietsenstallingen van Europa in gebruik genomen. De stalling in Haarlem is gratis en wordt bemand. Reizigers kunnen gebruik maken van 4000 fietsplaatsen. Wanneer de werkzaamheden volgend jaar zijn afgerond telt de stalling 5050 plaatsen. Het wordt volgens Haarlem de grootste fietsenstalling van Europa. Hoewel, het Stadsbalkon Groningen telt inmiddels ook ruim 5000 plaatsen.
13-12-2010 NHL Hogeschool richt het Kenniscentrum Shared Space op. Het Kenniscentrum Shared Space wil het concept shared space een bredere basis geven en richt zich op 'kennisontwikkeling, -bundeling en -circulatie'.
10-12-2010 Woon-werkfietsers kijken naar de lucht, en besluiten vervolgens of ze de fiets pakken. Hoe het weer de dagen ervoor was, maakt niet uit.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »