Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2006

28-12-2006 Gratis te gebruiken automatische fietspompen en voor- en achterlampjes tegen kostprijs. Dat zijn enkele opvallende initiatieven die onder het motto 'Gent, wild van fietsen' het gemeentelijk fietsbeleid kleur geven.
27-12-2006 In de Rotterdamse deelgemeente Charlois is de nieuwe OV-fiets standplaats Zuidplein in gebruik genomen. De opening vormde het startsein voor een promotiecampagne ter stimulering van het gebruik van de OV-fiets in de regio Rijnmond.
26-12-2006 Door het aanbrengen van een markering van een fiets met brandende koplamp wist het Water-schap Zeeuwse Eilanden op een opvallende manier de aandacht te vestigen op de verlichtings-campagne. De fietsers lijken de boodschap goed op te pakken.
20-12-2006 In 2005 werden ongeveer 14,4 miljard kilometers per fiets afgelegd. Dat verschilt niet veel van het aantal kilometers dat per trein werd gereisd. Dit in tegenstelling tot eerder gepubliceerde cijfers over de vervoerprestaties van beide vervoerwijzen.
19-12-2006 9.000 medewerkers van IKEA in Engeland krijgen dezer dagen voor Kerst een vouwfiets cadeau. Het woonwarenhuis wil daarmee een bijdrage leveren aan een beter milieu.
18-12-2006 Als OV-fiets overgaat naar NS is het voortbestaan van OV-fiets bij geautomatiseerde stallingen gewaarborgd. Dit zegt minister Peijs in antwoord op Kamervragen over het conflict tussen ProRail en de Stichting OV-fiets. Ondertussen is OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven bezig met een lijmpoging.
15-12-2006 Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (de G4) zullen samen optrekken met de drie Groene Hartprovincies om het Groene Hart toegankelijker te maken. De fiets gaat daarbij een belangrijke rol spelen. Versnelde aanleg van fietsverbindingen inclusief fietsbruggen is een van de speerpunten.
13-12-2006 Het CROW-kennisprogramma SOLVE (Snelle Oplossingen voor Lucht en VErkeer) introduceert een nieuwe publicatie in de reeks 'Luchtkwaliteit en verkeer'. Deze vierde publicatie geeft verkeers- en milieukundigen van decentrale overheden handvatten om een goed onderbouwd luchtkwaliteitsplan te ontwikkelen. In de nieuwe publicatie zijn een dertigtal maatregelen met uitvoeringsvarianten uitgewerkt. Daaronder een viertal fietsmaatregelen.
11-12-2006 Ook in België woedt een discussie over de fietsveiligheid van rotondes. De Vlaamse minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt zegt 'geschrokken te zijn van de resultaten van het onderzoek van het Steunpunt Verkeersveiligheid naar de invloed van rotondes op de veiligheid van fietsers'. Dat onderzoek zou uitwijzen dat rotondes in het algemeen weliswaar veiliger zijn (34% minder ongevallen), maar minder veilig voor fietsers.
08-12-2006 Fietsmaatregelen zijn kosteneffectief als het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid. Dat valt af te leiden uit regionale netwerkanalyses waarin ook de fiets is meegenomen. Toch leidt dit niet tot extra geld voor fietsmaatregelen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »