Kenniscentrum voor fietsbeleid

Speed-pedelec vooral in trek bij oudere fietser

15-08-2017

Tweederde van de speed-pedelec berijders is tussen de 45 en 65 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en de RDW

Nederland telde op 1 juli 2017 ruim 10 duizend elektrische bromfietsen die trapondersteuning bieden tot 45 kilometer per uur.

Het gaat hier om geregistreerde bromfietsen. Niet bekend is hoewel niet-geregistreerde speed-pedelecs er rond rijden.

Sinds begin dit jaar is een bromfietskenteken voor deze zogenoemde speed-pedelecs verplicht. Bestuurders hiervan moeten daarom net als bromfietsers de rijbaan op, tenzij anders staat aangegeven. Ook zijn een helm en achteruitkijkspiegel verplicht.

Uit de gegevens van het CBS en de RDW blijkt dat ruim 68 procent van de particuliere bezitters van deze snelle elektrische bromfietsen tussen de 45 en 65 jaar is. Een minder groot deel (43 procent) van de conventionele snor- en bromfietsen is in het bezit van iemand uit deze leeftijdsgroep. Mensen van onder de 35 jaar bezitten 29 procent van de snor- en bromfietsen en 7 procent van de speed-pedelecs.

In de provincie Utrecht zijn naar verhouding de meeste bezitters van snelle elektrische bromfietsen, namelijk 76 per 100 duizend inwoners. Overijssel en Zeeland volgen met respectievelijk 75 en 71 van deze elektrische bromfietsen per 100 duizend inwoners. Limburg en Flevoland scoren met respectievelijk 33 en 41 speed-pedelecs per 100 duizend inwoners het laagst.

Speed-pedelecs zijn vooral populair buiten de grote steden. Terwijl bijna 40 op de 100 duizend inwoners van zeer sterk stedelijke gemeenten een snelle elektrische bromfiets hebben, gaat het om 83 op de 100 duizend inwoners van plattelandsgemeenten.

Chris Scurbecq (OCMW)
16-08-2017 @ 23:38

Dat een Speed-Pedelec verkeerdelijk is gepromoveerd of gedegradeerd tot juridisch de categorie 'bromfiets' maakt hem technisch/de facto nog geen bromfiets. Er bestaan met name ook échte elektrische bromfietsen. Men haspelt dus alles door mekaar, maar verwonderlijk is dat niet.

Robert van der Sluiszen
17-08-2017 @ 09:54

Tja, als men ook hier de speed pedelec een "snelle elektrische bromfiets" noemt, dan moet men de gewone elektrische fiets (25 km/h) "snelle elektrische snorfiets" noemen. Wat hebben we er dan in Nederland ineens veel snorfietsen bij ........

Martin de Vries (Speed-pedelec Groep der Lage Landen)
01-09-2017 @ 11:10

Ik zou het Fietsberaad willen oproepen om de speed-pedelec als zodanig te benoemen en niet te spreken over een elektrische bromfiets. Een speed-pedelec heeft niet het karaker en het voorkomen van een brommer. Verkeerskundig zou dit ook niet gelijkgeschakeld moeten worden. Als het Fietrsberaad beter voorgelicht wil worden ovder de speed-pedelec kan men zich via ondergetekende wenden tot de Kopgroep van de Speed-pedelec Groep der Lage Landen die inmiddels meer dan 1000 rijders omvat.

Roland Haffmans (-)
02-09-2017 @ 13:38

Voor een gemotoriseerde tweewieler die 45 km / uur haalt, is de omschrijving "bromfiets" heel juist. Dat belangengroepen bevoordeeld willen worden met een andere aanduiding, maakt dit niet anders. Opvallend hoe luidruchtig die belanghebbenden zijn. Bekend is dat snelheid(sverschillen) zorgt voor de belangrijkste onveiligheid, de voertuig vormgeving is van minder belang.

Martin de Vries (Speed-pedelec Groep der Lage Landen)
02-09-2017 @ 14:37

Die snelheidsverschillen gelden voor alle typen fietsen. Racefietsers rijden ook met relatief gemak 40 km/h. De reden waarom de speed-pedelec niet gelijkgesteld mag worden met een bromfiets is dat er nog steeds een flinke inspanning moet worden geleverd om die 45 km/h te halen.

Dat belanghebbenden in dit geval luidruchtig zijn is eenvoudig te verklaren: het gedwongen rijden op de rijbaan lijdt tot in veel gevallen zeer gevaarlijke situaties. Vanuit de groep speed-pedelec rijders zijn er meerder medlingen van bumperkleven, afsnijden, schelden etc. etc. Uit ervaring kan ik melden dat het zéér onaangenaam is om met 40 km/h te moeten rijden tussen autoverkeer dat in de spits graag harder dan 50 km/h rijdt en vervolgens op enkele meters afstand van mijn fiets gaat rijden. Als ik op nat wegdek met mijn smalle banden (ik heb immers geen brommer!!) een val maak, ben ik vrijwel zeker dood, in het beste geval zwaargewond.

Als snelheidsverschil een reden is om fietsers de rijbaan op te sturen, kunnen we beter alle fietspaden afschaffen.

Martin de Vries (Speed-pedelec Groep der Lage Landen)
02-09-2017 @ 14:44

Inmiddels begrijp ik dat Roland Haffmans publicist is. Ik nodig hem graag uit om een proefrit te maken op een speed-pedelec op een aantal geschikte trajecten. Wellicht kan dat bijdragen aan zijn feitenkennis en meer objectieve beschouwing van dit thema.

Chris Scurbecq (OCMW)
02-09-2017 @ 16:19

@ Roland Haffmans

U praat theoretisch-abstract. Het is juist opvallend hoe luidruchtig tegenstanders zijn en welke invloed bepaalde belangengroepen hebben gehad bij de regelgeving ervan op EU-niveau. Wie dagelijks met de S-Pedelec pendelt weet hoe de zaken anders liggen.

Als u zo speelt op het onderlinge snelheidsverschil dan moet u maar alle wielrenners een andere categorie toebedelen, en dan moet u die redenering doortrekken op voertuigen. Misschien zal u dan alle sportieve bolides klasseren onder vliegtuigen-zonder-vleugels.

Stop eens met die angstzaaierij please.

Jules Meijerink
03-09-2017 @ 11:54

@Roland Haffmans,

Het is duidelijk dat je praat vanuit theoretische snelheden die behaald kunnen worden met een speedpedelec. De gemiddelde snelheden liggen aanmerkelijk lager dan 45km/u. Dus als je dan praat over snelheidsverschillen tussen verkeer onderling, en gezien de huidige max. snelheden die gelden dan hoort een speedpedelec gewoon thuis op het fietspad. En voor diegene die graag hard gaat (incl. wielrenners, electrische en (opgevoerde) snorscooters, die gaan maar lekker op de weg. Raar dat je alleen praat vanuit onderling snelheidsverschil, niet in massa verschil want een speedpedelec is ongeveer even zwaar als de gemiddelde e-bike (en daarmee niet ineens een groter gevaar dan die categorie op het fietspad). Het massaverschil met auto en vrachtwagens is van die mate dat ongelukken met speedpedelecs op de weg dus voorspelbaar bijna altijd fataal zullen zijn. Ben het eens met de laatste opmerking van Chris Scurbecq hierboven

 

Jules Meijerink
03-09-2017 @ 12:22

En inderdaad is deze belangengroep mondig, een hele juiste constatering. Echter, niet omdat dit mensen zijn die graag schreeuwen, maar mensen zijn die uit de praktijk ervaring weten dat de nieuwe wetgeving niet voldoet, niet meer veiligheid brengt, en daar aandacht voor vragen. Het zou u sieren dit meer in die context te zien in plaats van belanghebbende af te schilderen als schreeuwgraag volk. De hele besluitvorming die geleid heeft tot de huidige wet is gebasseerd op een papieren exercitie gedaan vanachter een bureau, en sluit niet tot nauwelijkt aan bij de huidige praktijk van verkeer. Uw redenatie volgende zou men alle auto's die harder kunnen dan bijvoorbeeld 180km/u kunnen verbannen van de weg naar een circuit, allemaal beredeneert vanuit oogpunt veiligheid voor de langzamere gemoriseerde verkeersdeelnemer onder het mom "theoretisch" snelheidsverschil.

 

Robert van der Sluiszen
03-09-2017 @ 19:28

@ Roland Haffmans,

Feit is dat u al 3 jaar verkondigd dat de speed pedelec niets te zoeken heeft op het fietspad. Misschien dat het de hoogste tijd wordt dat u een speed pedelec voor een paar weken huurt en gaat rijden op de drukke doorgaande verbindingswegen in de grote steden. In de ochtendspits, avondspits en laat op de avond. Graag in de winter (donker). Misschien dat u - na 3 jaar - tot enig inzicht komt waarom 99% van de speed pedelec rijders moeite heeft met de huidige regelgeving.
U roept als zelfbenoemd 'publicist' wel van alles (ook om reacties uit te lokken), maar meten = weten. En meten is in dit geval: gaan rijden op zo''n - zoals u het noemt - brommer.

Henk Lenting
04-09-2017 @ 07:17
Ik denk dat het best logisch is dat de speed pedelec vooral in deze leeftijdsgroep populair is. Ten eerste vanwege de prijs, die voor deze groep beter betaalbaar is dan voor jongere groepen. Verder stel ik mij voor dat deze leeftijdsgroep vaak in eerste instantie op relatief kleine afstand van het werk woonde maar ondertussen van baan is gewisseld zonder ook te verhuizen in verband met scholen en vriendjes van kinderen, het eigen huis en de sociale omgeving. Daardoor is de woon-werk afstand niet meer fietsbaar op een normale fiets maar is juist de speed pedelec een aantrekkelijke optie geworden.
P. Lomito
04-09-2017 @ 19:24

Hoewel de prijs van een speed pedelec zeer hoog is, is de prijs nauwelijks een reden van aanschaf af te zien. Als je de verkoopcijfers bekijkt zie je dat juist de 2x duurdere Stromer (5-9K) marktleider is. En die wordt verkocht aan jong en oud, maar inderdaad vooral aan 50-plussers.

Er moet dus een andere reden zijn waarom het ouderen zijn die deze dure fietsen aanschaffen. ,

Ik kan in ieder geval voor mezelf spreken, met 54+ zit ik ook in de doelgroep. Vroeger heb ik altijd veel gefietst, tijdens de studie is daar een beetje het klad in gekomen en als je gaat werken krijg je al snel een leasebak waarna het echt wel gedaan is met het fietsen. Op wat hogere leeftijd heb je die dagelijkse automobiliteit wel een beetje gehad met alle gedoe van files, parkeerproblemen en gaat je conditie ook achteruit. Met name gezondheid was voor mij een reden om naar een alternatief te zoeken. En vond die in de speed pedelec waarmee de reistijd nauwelijks afwijkt van de auto, of zelfs sneller als de auto in de file staat. Het is heerlijk om elke dag 2 uur te bewegen zonder overbelasting van spieren en gewrichten, en zonder (overmatig) zwetend op je werk aan te komen. Als je op je werk aankomt zit je vol energie en als je 's avonds thuis komt dan heb je alle gedoe van het werk lekker van je af kunnen trappen.

Ik zeg dus gezondheid!

Roland Haffmans (-)
05-09-2017 @ 09:25

Langs de meeste drukke wegenen buiten de bebouwde kom liggen bromfietspaden, dus daar verandert niet voor al die klagers met een zoeffiets (de Nederlands/Vlaamse term)

Racefietsen rijden veelal buiten de spits, de zoeffiets is juist voor de spits bedoeld en geeft alleen al daardoor meer overlast of fietspaden. In de bebouwde kom geldt op het fietspad een max snelheid van 30 km / uur, ook voor de zoeffiets.

Martin de Vries (Speed-pedelec Groep der Lage Landen)
05-09-2017 @ 12:21
Wanneer neemt Roland Haffmans de uitdaging aan om met de Kopgroep een rit op de Speed-pedelec te maken?
Chris Scurbecq (OCMW)
05-09-2017 @ 21:40

@ Haffmans

Zoeffiets is helemaal niet gekend als dé Vlaamse term. Het zou me verwonderen dat dit in NL zo is. Blijkbaar vinden sommige journalisten en publicisten dit leuk - als ze maar nog meer kunnen verwarren. Het zal al welletjes zijn met volgende termen dacht ik:

  • Pedelec of Pedelec 25
  • S(peed)-pedelec of snelle ekektrische fiets of Pedelec 45 of Pedelec 45+
  • E-bike: wat zou dat zijn volgens jou? En wat zou het essentieel onderling verschil zijn met vorige?
  • Elektrische fietsen als verzamelterm voor bovenstaande.

De EU-wetgeving spreekt niet over die termen, het hanteert 3 categorieën.

De grootste klager was de auto-industrie die de bui en het gevaar zag hangen en de EU heeft gelobbyd om die verwarrende EU 168/2013 verordening door te drukken. Men smijt daar alles op een hoop. U moet eens zelf de moeite doen om de inconsistenties eruit te halen. Maar met alle gevolgen vandien voor àlle lidstaten en àlle consumenten die uiteraard niet tevreden zijn met zo'n regelgeving. Misschien moet u als publicist wat minder klagen, te zien aan uw schrijfsels is het een en al negativisme en geweeklaag.

Trouwens, Pedelec 25 als een gewone fiets bestempelen is m.i. ook niet correct, noch het bestempelen van een Pedelec 45 als een bromfiets. Het zijn nl. géén e-bikes.

Wat u ontgaat is de onlogische regelgeving, de vele ongemakken die het met zich meebrengt in de verkeerswetgevingen, en vooral een gemiste kans om echte groene mobiliteit op gang te brengen.

Geen enkele snelle elektrische fiets geeft overlast, u zaait enkel nodeloze paniek, u fantaseert er op los. Sedert jaar en dag fietsen forenzers met hun sportfietsen ook door 'de spits' zoals u dit stelt, ook aan +30 km/h. U doet nu alsof deze vrijwel niet meer bestaan of nooit bestaan hebben. En alsof die zich ooit aan de limiet van 30 km/h hebben gehouden. Er rijden zelfs nu nog veel meer koersfietsen en gelijkaardig dan S-Pedelecs. U oordeelt fout en alleszins met twee maten en gewichten. U beantwoordt ook niet de hogervernoemde foutieve redeneringen. In Vlaanderen kan u trouwens perfect in de bebouwde kom rijden en fietsen zonder de limiet van 30 km/h, tenzij dit is aangegeven.

Robert Hulshof (CROW)
06-09-2017 @ 09:44

Oké, het heeft dus geen zin om aan te geven dat we niet gelukkig zijn met de aard en toonzetting in sommige reacties. De laatste reactie heb ik verwijderd en de voortzetting van de onderlinge discussie gaan we hier niet meer faciliteren.   

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: