Kenniscentrum voor fietsbeleid

Hoeveel fietsers kan een fietspad verwerken?

25-08-2017

Op drukke fietspaden is het minder fijn fietsen, maar waar ligt precies de grens? Belangrijk om te weten voor gemeenten en provincies die fietsvoorzieningen aanleggen en verbeteren. Nieuw onderzoek moet uitsluitsel geven.

plaatje

De vraag wanneer het (te) druk wordt op het fietspad hangt namelijk niet alleen af van het aantal fietsers op een bepaald moment en de breedte van het fietspad. Het gaat er ook om wanneer de fietser zelf het te druk vindt. En dat punt wordt ook bepaald door het gedrag van andere fietsers en door de omgeving. Bijvoorbeeld door fietsers die met zijn drieën naast elkaar rijden, die slingeren of die snel of juist langzaam rijden.

Hoe het precies zit, moet een nieuwe onderzoek van CROW-Fietsberaad uitwijzen. Na een oproep eerder dit jaar hebben 13 wegbeheerders in totaal 15 locaties aangemeld die zich lenen voor nader onderzoek. Het gaat in totaal om 15 tweerichtingenfietspaden.

Op die locaties komen telslangen te liggen die in staat zijn nauwkeurig fietsers te tellen, ook als die met meer naast elkaar rijden. Gelijktijdig worden met videocamera’s opnamen gemaakt van de betreffende fietspaden, om zo een algemeen beeld te krijgen van de drukte en het gebruik van de fietspaden.

Daarnaast wordt fietsers ter plaatse gevraagd naar hun mening omtrent de drukte op het betreffende fietspad.

Door de gegevens omtrent fietspadbreedte, gebruik en waarderingsoordeel te combineren, moet een beeld naar voren komen wanneer een fietspad goed, matig of slecht functioneert. Dat wordt dan uitdrukt in zogenaamde servicelevels die wegbeheerders in de toekomst houvast moeten bieden bij de aanleg of verbetering van fietsvoorzieningen.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door adviesbureau DTV Consultants uit Breda. De locaties bevinden zich in Groningen, Hellendoorn, Amsterdam, Amstelveen, Amersfoort, Ede, Delft, Dordrecht, Gorinchem, Beuningen, Gennep, Waterschap Scheldestromen en provincie Gelderland.

 

Roland Haffmans (-)
28-08-2017 @ 09:17

-   "Door fietspadbreedte, gebruik en waarderingsoordeel te combineren, moet een beeld naar voren komen wanneer een fietspad goed, matig of slecht functioneert, uitdrukt in servicelevels die   houvast moeten bieden bij de aanleg of verbetering van fietsvoorzieningen."

Waarom niet de gewenste fietspadbreedte koppelen aan aantallen (piek) gebruikers, i.p.v. dit wazige doel? Telslangen meten geen pieken, maar gemiddelden.

Robert Hulshof (CROW)
30-08-2017 @ 13:33

Met deze telslangen kunnen we meer meten dan enkel gemiddelden. In het onderzoek maken we namelijk gebruik van een configuratie van telslangen, waarmee 4 gelijktijdig (naast elkaar rijdende) tweewielers nauwkeurig kunnen worden geregistreerd.

Van elke passerende tweewieler registeren we:

  • datum en exacte tijdstip
  • rijrichting
  • as-afstand, waarmee onderscheid is te maken in type tweewieler
  • snelheid
Steven Soetens (Provincie Antwerpen)
01-09-2017 @ 10:48

Dag Robert, Welke slangen gebruiken jullie hiervoor? Wij gebruiken nl. glasvezelslangen en kunnen perfect parallel naast elkaar rijdende fietsers niet correct registreren. Met videotechnieken zie ik hier wel mogelijkheden, maar als jullie dit echt met slangen kunnen, ben ik wel benieuwd naar de gebruikte techniek.

H.G.M. van der Zanden (Fietsersbond Alphen aan den Rijn & regio)
01-09-2017 @ 11:16

Dat klinkt goed, dat nieuwe type telslang.

J.F. Verhulst (Fietsersbond Amsterdam)
01-09-2017 @ 12:14

Snorscooters zijn een belangrijke factor voor het vol raken van fietspaden en het gevoel dat fietsers daarbij hebben. Daarbij gaat het niet alleen om de de snelheid, maar ook om de breedte van deze voertuigen. Met spiegel;s ca. 1 meter breed. Registreer die dus apart.

Aad Wilmink
01-09-2017 @ 15:53

De capaciteit van een fietspad wordt, naast de verhardingsbreedte, mede bepaald door het profiel van vrije ruimte naast het fietspad. Door achterstallig onderhoud van het groen (struiken en gras) door de wegbeheerder wordt het fietspad al snel als smal en dus ook eerder als druk ervaren. Vroeger werd in RONA richtlijnen minimaal 0,5m als vrije ruimte naast de verharding aangehouden.Het feitelijk aanwezige profiel dient dus van alle locaties goed te worden vastgelegd.

Voorts dienen de onderlinge snelheden van de fietsers vastgelegd te worden. Met name snelheidsverschillen in één raai bepalen het gevoel van onveiligheid.

ir. Aad Wilmink (ex-projectleider Demonstratiefietsroutes Min V&W).

 

Stijn Goossens (Signco)
05-09-2017 @ 11:59

Fietspadcapaciteit heeft ook te maken met leesbaarheid van het fietspad en haar profiel van vrije ruimte. Positionering is belangrijk om een vlotte doorstroming te bekomen zonder hinder of beperkte hinder voor anderen. Drukte hangt ook sterk af van positie op de weg, afstand tot versmallingen, verkeerslichten, bochten, ... . Ook bij duisternis speelt de leesbaarheid een belangrijke rol, net omdat ze de positionering gaat beïnvloeden. Slecht onderhouden bermen zorgen vaak voor onleesbare kantzones en bermongevallen.

Signco meet momenteel met telslangen de fietsen op naar aantallen, snelheden en asafstand. Daar glasvezels momenteel enkel kunnen gebruikt worden voor permanente metingen, met identieke details. De gebruikte zonering speelt hierbij een rol, maar heeft ook een prijskaartje. Daarin moet een evenwicht gezocht worden door de opdrachtgever. Ook andere technieken zijn inzetbaar, maar elk met hun eigen prijskaartje en hun eigen nauwkeurigheden.

In dat kader vind ik de reactie van Vlaams-Brabant (B) ongepast. Zij hebben in hun eigen dossier zelf gekozen om niet te gaan zoneren (budgettaire redenen), goed wetende wat de impact was. Vergelijk dus alstublieft appelen met appelen én peren met peren én kader opmerkingen juist. Daar is dit forum en ieder van ons beter mee gediend.

Binnen een dossier voor de Provincie Antwerpen (B) hebben wij ook al de positie van de fiets op het fietspad bemeten met behulp van telslangen. Er is heel veel mogelijk en alles lijtk misschien hetzelfde, maar er zijn enorme onderlinge verschillen. Budgetten bepalen de speelruimte en binnen dat budget is het mogelijks beter om meer locaties op een beperktere manier te bemeten dan enkele locaties op een uitgebreide manier.

In de ideale wereld spelen budgetten geen rol ... helaas is daar nog wat werk aan. Maar door net samen te werken en te denken kunnen we meewerken aan de wereld van morgen.

Stijn Goossens (Signco)
05-09-2017 @ 13:51

Om meer duidelijkheid te geven over de metingen zelf, kort even de volgende zaken op een rij:

* Aantal passanten : > 98%

* Rijrichting : > 96%

* Asafstand : > 95 %

* Snelheid : > 96%

Deze waarden zijn van toepassing op opstellingen met een passage van 2 fietsen per meetzone.

 

Heeft u graag extra info, aarzel dan niet om me te contacteren.

Matthias van Veen (Fietsersbond)
07-09-2017 @ 14:23

Leggen de camera's ook vast of de smartphone in de hand wordt gehouden/gebruikt wordt op de fiets. Slingeren, langzaam rijden en wisseling in snelheden ontstaan (hier op de brede fietspaden naar de Uithof bv) vaak door smartphonegebruik. Van meters afstand haal je de gebruikers er makkelijk uit. Maatregelen voor verbreding/aanpassing van fietspaden moeten denk ik worden geflankeerd door maatregelen die zorgen dat fietsers zich daadwerkelijk met het verkeer bezig houden.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: