Kenniscentrum voor fietsbeleid

Groningen neemt opvallende fietsrotonde in gebruik

30-12-2017

De nieuwe opvallende fietsrotonde op de kruising van Wilhelminakade en Prinsesseweg in Groningen kreeg de voorkeur boven een shared space oplossing.

plaatje

Het is de eerste fietsrotonde in Noord-Nederland, die alleen toegankelijk is voor fietsers.

In het afgelopen jaren zijn vele varianten voor de herinrichting van het kruispunt Wilhelminakade/Prinsesseweg in Groningen onderzocht. Dat kruispunt werd door weggebruikers en omwonenden als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Er komen verschillende verkeersstromen samen via verschillende wegprofielen. En bovendien ligt een fietsroute op het Jaagpad dat over de kruising loopt.

De keus ging tussen een shared space oplossing of een fietsrotonde. Groningen koos voor het laatste.

De fietsrotonde is, aldus de ontwerpers, als het ware bovenop de kruising voor gemotoriseerd verkeer gelegd.

Het is waarschijnlijk de eerste fietsrotonde van dit type, in ieder geval in Nood Nederland. In Zwolle is in 2013 een fietsrotonde gerealiseerd als oplossing voor de kruising van een hoofdfietsroute met een hoofdautoroute. De fietsrotonde is daar gebouwd op een weg waar auto’s alleen rechtdoor kunnen rijden, zodat fietsers makkelijker kunnen oversteken.

Nieuws
2006
Lelystad introduceerde medio oktober de fietsrotonde, een primeur op fietsgebied, zo meldt het tijdschrift Verkeerskunde. Nieuw element op deze rotonde is dat een rode rijloper voor fietsers midden op de rijbaan ligt waardoor fietsers op de rotonde altijd vóór het gemotoriseerde verkeer rijden of erachter, maar nooit ernaast. Inhalen is ook niet mogelijk. Deze herkenbare vormgeving moet fietsers én automobilisten snel duidelijk maken welk rijgedrag op deze rotonde wordt verwacht.
P.T. Kho (Gemeente Haarlem)
03-01-2018 @ 11:56

Voordat de Zwolse fietsrotonde er was, is er al jaren geleden een fietsrotonde in Overveen (bij Bloemendaal) al gerealiseerd. Deze heeft helaas nooit de aandacht gekregen, dus vandaar een reactie.

Zie https://goo.gl/maps/RPjHJZNsj4t

Riet Beukert (particulier)
03-01-2018 @ 14:55

Ik heb de nieuwe situatie nog niet gezien, maar ken wel de oude situatie. Fietsers die naar het jaagpad wilden moesten de kruising altijd diagonaal over. Voelde heel erg onveilig. Ook gaf het een raar gevoel dat afslaand autoverkeer voor ging op rechtdoorgaand fietsverkeer. Ik denk dat dit beter is. Slechter kan niet.

 

Henk Bakker
03-01-2018 @ 18:14

Voor vrachtwagen- en buschauffeurs zijn fietsen (oost naar noord) niet te zien.
Waarom is overzichtelijke rotonde voor een ieder zo moeilijk te construeren?
Waarom moeten fietsen helemaal rond? Meesten steken nu gewoon rechtdoor. Moeten ontwerpers toch van te voren al weten en officiaal mogelijk moeten maken. (Of zie ik iets over het hoofd en geeft dat gevaar?)
Weinig verbetering verbetering helaas. Fiestoversteek Eikenlaan was ook slecht over nagedacht.

Riet Beukert (particulier)
03-01-2018 @ 18:44

Ik ben geen deskundige Henk maar ik weet wel van de politie dat hoe overzichtelijker het is, hoe harder men gaat rijden. En fietsers die naar het Jaagpad wilden moesten eerder ook helemaal van rechts naar links als ze rechdoor gingen. Dus zeg maar diagonaal.

 

Johan Vermeeren (VAGN)
03-01-2018 @ 21:49

In mijn ogen is de kop van het artikel misleidend: Ik zie wel een rotondevorm, maar geen rotonde. Het doorgaande autoverkeer heeft immers 'gewoon' een weg met bocht erin, en links danwel rechts twee uitritten.

Verder zie ik drie voorrang/doorgang-regels op dit punt: de haaientanden en B6-borden (de bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg), rechtdoor op dezelfde weg gaat voor (bestuurders die afslaan moeten het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoetkomt voor laten gaan) én twee uitritten (bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, moeten het overige verkeer voor laten gaan).

Ik ben daarom zeer benieuwd hoe de verzekeraars de aansprakelijkheid gaan uitvechten bij de eerste aanrijding die hier gaan plaatsvinden bij de tweede ontmoeting tussen een fietser die vanaf de brug komend linksaf gaat en een auto die vanuit het oosten naar het noorden met de bocht mee 'rechtdoor' rijdt. Ongeacht welke partij mijn verzekerde is, zou ik als verzekeraar de wegbeheerder aansprakelijk stellen voor het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade wegens de aanleg en het in stand houden van een onduidelijke en verkeersonveilige verkeerssituatie (artikel 6:174 BW; de wegbeheerder voldoet niet aan de verplichting om ervoor te zorgen dat de openbare weg voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen). Zijn er juristen die hier al naar gekeken hebben en hier iets van vinden?

Stefan Langeveld (Baluw)
04-01-2018 @ 10:44

Johan Vermeeren wees er al op, de stapeling van regels. Meer is beter, vinden de wegbeheerders overal in het land. Haaietanden voor zebrapaden! (maar dan weer niet op het fietspad).

Dit is een slecht ontwerp. Shared space is ongetwijfeld beter op deze locatie.

Wat volgt, een kruispunt plus rotonde voor fietsers en stoplichten voor de voetgangers ? Het gezond verstand huivert. 

Riet Beukert (particulier)
04-01-2018 @ 12:11

Links is voor auto's geen weg (links op de foto) , alleen een parkeerterrein. Voor fietsers wel een druk jaagpad.

Riet Beukert (particulier)
04-01-2018 @ 12:37

Shared space lijkt me hier zeer onwenselijk. Het is een erg drukke kruising met veel bussen. Wie is dan de sterkste? Ik ben ook geen liefhebber van Shared space.

Roland Haffmans (-)
04-01-2018 @ 17:51

@: "De fietsrotonde is bovenop de kruising voor gemotoriseerd verkeer gelegd." Jammer dat ze niet uitleggen wat ze met deze ingreep beogen. Een tweerichting fiets en voetganger oversteek in de verhoogde bocht lijkt overzichtelijker.

Het einde van het fietspad aan de onderzijde is verwarrend, blijkbaat heeft de auto voorrang? Fietsers die vanuit de rechterkant linksaf willen, zijn geneigd om in tegenrichting te fietsen. In de bocht ontbreekt een middengeleider, een gemiste kans om de autosnelheid te matigen.

Kees van Malssen
07-04-2018 @ 09:19

Het zal wel aan mij als rotondeliefhebber (te lang in Engeland gewoond?) liggen, maar ik vind dit wel een mooie, goed uit te leggen oplossing. De ring heeft voorrang, de rest niet. Simpel en handig uit te voeren, met als bijkomend voordeel dat op elke plaats rechts afslaand fietsverkeer altijd door kan.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: