Kenniscentrum voor fietsbeleid

Woon-werkverkeer

Artikel 2002 We zijn niet mobieler geworden in de periode 1991-2000. Wel zijn er meer en langere woon-werkverplaatsingen gekomen, met relatief veel autogebruik.
Rapport
I.J.M. Hendriksen, M. Fekkes, M. Butter, V.H. Hildebrandt , TNO Kwaliteit van Leven
2010 Meer dan de helft van de automobilisten die op een befietsbare afstand van het werk woont, overweegt wel eens de fiets als alternatief. De groep potentiële fietsers is dus groot. Met push en pullmaatregelen zijn die wellicht over de streep te trekken. De portemonnee is daarbij de gevoelige plek, zo blijkt uit een studie van TNO naar de mogelijkheden om fietsen naar het werk te stimuleren.
Rapport
Dirk Ligtermoet , Ligtermoet+Louwerse bv
2002 De effectiviteit van VM-maatregelen in 95 bedrijven werd geanalyseerd: gemiddeld stijgt het fietsaandeel van 25 naar 28 procent.
URL 2008 Met het project Fiets filevrij! dat valt onder het FileProof programma van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, willen de Fietsersbond en lokale en regionale overheden hier wat aan doen.
Rapport
Bart Christiaens , SOAB
2009 Tijdens de ‘Actieweek Fietsbeloning’ is aan automobilisten en fietsers gevraagd om met de fiets naar hun werk te gaan. Daarvoor kregen ze 5 euro per dag als beloning. Volgens de enquête liet tijdens die week 10 procent van de automobilisten de auto thuis en nam de fiets.
Rapport
Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen - DTV Consultants , Nationale Fietsprojecten
2009 Het invoeren van Trappers als fietsstimuleringssysteem leidt bij de werknemers die aan het Trappers-systeem deel gaan nemen, tot duidelijk meer fietsgebruik en minder autogebruik.
Artikel
Dr. Bas de Geus en Prof. Dr. Romain Meeusen - Vrije Universiteit Brussel , Fietsverkeer nr. 18
2008 In Vlaanderen werd een groep volwassen de vraag voorgelegd waarom ze al dan niet op de fiets naar het werk gaan.
Artikel
E. Heinen, G.P. van Wee, C. Maat [TU Delft] , CVS 2008
2008 Welke werkgerelateerde kenmerken, zoals kledingstijl, mening van collega’s en werkuren, beïnvloeden de mate van fietsgebruik?
Artikel
Eva Heinen - TU Delft OTB , Verkeerskunde 2011 nr 6
2011 Nieuw onderzoek geeft inzicht in de factoren die de dagelijkse keuze voor of tegen de fiets voor woon-werkverkeer bepalen.
Rapport
CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. , Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Masterplan Fiets)
1997 In 'Fiets in vervoermanagement' staat de systematiek centraal om de doelgroep te bepalen voor maatregelen om het fietsgebruik in het woon-werkverkeer te laten toenemen.