Kenniscentrum voor fietsbeleid

Winkelverkeer

Rapport
Hans Godefrooij, Erik van Hal & Rob Temme (BRO, Vught) , Fietsberaad
2005 Rapport over de (on)mogelijkheden om fietsers toe te laten in voetgangersgebieden, met een duidelijke richtlijn.
Artikel 2004 Samenvatting van een vijfstappenplan van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel: betere fietsparkeervoorzieningen om meer fietsers van nabij te trekken.
Artikel 2003 Uit onderzoek naar de effecten van de introductie van een tramsysteem blijkt ook dat fietsers voor een substantieel deel van de winkelomzetten zorgen.
Artikel
Bart Christiaens / Ineke Spapé (Soab) , Verkeerskunde
2000 Onderzoek in Breda: het beeld dat automobilisten voor meer winkelomzet zorgen dan fietsers, blijkt bij nadere analyse niet juist.
Artikel 2004 Een samenvatting van een landelijk AVV-onderzoek 'Onderzoek Verplaatsingsrepertoire Korte Rit: Waarom kiezen mensen op korte afstand (soms) de fiets of (soms) de auto?
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer
2005 Gesprekken en observaties in Goes en Helmond over de juistheid en toepasbaarheid van de door BRO ontwikkelde richtlijn: wanneer kunnen fietsers en voetgangers samen?
Presentatie
Gerard Sodderland , IVN
2009 Presentatie van de campagne 'Met Belgerinkel naar de winkel'. Door Gerard Sodderland (IVN). Op de themabijeenkomst Marktgericht Fietsbeleid op 2 april 2009.
Artikel
Hugo van der Steenhoven, directeur Fietsersbond , Fietsersbond
2008 Met meer fietsers floreert de binnenstad beter. Eerder verschenen in de jaarpublicatie 'signalen uit de binnenstad' van nov. 2008, uitgegeven door het Platform Binnenstadsmanagement.
Rapport 2001 Aan de hand van acht voorbeelden wordt uiteengezet hoe gemeenten met fietsparkeerbeleid en fietsparkeervoorzieningen kunnen omgaan.
Artikel
Ir. E. Jägers en ir. P.B. Jansen , Verkeerskunde
1995 Uit onderzoek in Zuid-Limburg blijkt dat het belang van de parkeerkwaliteit varieert bij de motieven winkelen en boodschappen doen.