Kenniscentrum voor fietsbeleid

Voorbeeldsteden in Nederland

Bestand
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2009 Vergelijking van het fietsbeleid in 5 Nederlandse fietssteden (Groningen, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Amsterdam) en 5 buitenlandse naburige steden (Kopenhagen, Munster, Freiburg, Gent en Odense).
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer
2007 Artikel gaat in op de verschillen en overeenkomsten tussen Houten Centrum en Houten Vinex en concludeert dat het gaat om een geslaagde poging om oude verkeerskundige principes te verpakken in moderne stedenbouw.
Artikel
Dirk Ligtermoet, Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer 27
2011 Culemborg draagt nog de handtekening van Joost Váhl, de ontwerper die lang geleden al met shared space bezig was, toen nog in de vorm van het woonerf. In de stad met de oude kern omringd door uitbreidingswijken en industrie zijn de principes nog steeds terug te vinden. Maar aan gescheiden infrastructuur voor de fiets valt niet altijd meer te ontkomen.
Artikel
Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer 22
2009 Voor de Fietsersbond was Goes in 2008 bijna de Fietsstad van Nederland. Merkwaardig genoeg dringt dat nauwelijks door in Goes zelf. Hoewel er genoeg gebeurt, is er niet echt sprake van gericht fietsbeleid.
Artikel
Dirk Ligtermoet, Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr. 26
2010 Hardenberg, gelegen in de noordoost hoek van Overijssel en grenzend aan Duitsland, is een uitgestrekte gemeente met bijna 60.000 inwoners. Met de kleine stad Hardenberg als kern. De fiets krijgt er geen speciale aandacht maar er is wel sprake van consistent beleid. En dat vertaalt zich in een prettig fietsklimaat.
Rapport
ThuisraadRO
2010 Analyse van het succesvolle langjarige fietsbeleid van Raalte, als voorbeeld voor andere kleinere gemeenten.
Artikel
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet en partners , Fietsverkeer 32
2013 Breda timmert aardig aan de weg met het gemeentelijk fietsbeleid. Van oorsprong toch min of meer een autostad, is er de laatste jaren veel aandacht voor maatregelen die het fietsklimaat verbeteren. 
Artikel 1995 Tilburg investeerde met succes in een sternet voor fietsverkeer.