Kenniscentrum voor fietsbeleid

Voorbeelden van lokale fietsplannen

Beleidsnota 2005 Tilburg fietst!, fietsplan 2005-2015, is een opvallend plan door de grote aandacht voor onderhoud (gegeven de compleetheid van het netwerk) en doelgroepgerichte promotie.
Beleidsnota
Ligtermoet & Partners / vzw Mobiel21 , Gemeente 's-Hertogenbosch
2009 Den Bosch wil het fietsaandeel binnen de gemeentegrenzen laten groeien van 33 procent tot 44 procent. Daarvoor wil men veel uit de kast trekken. Niet alleen wordt het fietsnetwerk opgewaardeerd en ontvlochten van het autoverkeer, ook wil men gemeentelijke fietsparkeernormen hanteren en zijn fietsers opnieuw toegelaten in het voetgangersgebied.
Beleidsnota
B. Braakman en R. Teunissen , Gemeente Eindhoven dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer sector Ruimtelijke Ontwikkeling
2008 Actieplan Fiets ! 101 fietsprojecten in Eindhoven.
Beleidsnota
Dienst Infrastuctuur Verkeer en Vervoer , Gemeente Amsterdam
2012 'Amsterdam verdient investeringen in de fiets' Door slim en doelgericht te investeren wordt de fiets weer het Amsterdamse antwoord op grote stedelijke uitdagingen als bereikbaarheid en een mooie openbare ruimte. In de komende jaren worden de beschikbare middelen, juist in een periode van bezuinigingen, zo efficiënt mogelijk ingezet. De middelen voor fietsparkeren worden ingezet op de plekken waar de bereikbaarheid het meest onder druk staat (de stations) en in de coalitieprojecten Rode Loper en Leidseplein ter verbetering van de bereikbaarheid en de openbare ruimte. Dit zijn ook de plekken waar Amsterdammers het vervelend vinden om hun fiets te stallen. De investeringen in het fietsnetwerk richten zich op de drukste routes, zodat zoveel mogelijk fietsers baat hebben bij de verbeteringen.
Beleidsnota
Gemeente Amersfoort , Gemeente Amersfoort
2016 In het Fietsplan zet de gemeente in op een stevig netwerk van fietsroutes en goede, vindbare stallingsmogelijkheden. Verder veel aandacht voor innovatie, de promotie en stimulering van de fiets, ook voor goederenvervoer en de veiligheid.  
Beleidsnota
Gemeente Maastricht
2009 De gemeente Maastricht wil de komende jaren fors investeren in de fiets. Tot 2011 wordt vier miljoen euro uitgegeven aan verbeteringen aan het fietsnetwerk en de fietsvoorzieningen in de stad en aan promotie en educatie. Ook na 2011 vinden nog forse verbeterslagen voor de fietsers plaats.
Beleidsnota 2015 In deze nota geeft de gemeente de keuzes die nodig zijn om het groeiende fietsverkeer in Groningen de ruimte te bieden.
Beleidsnota
Ligtermoet & Partners, Gouda
2009 Detailplan over fietsroutes naar en in het centrum plus fietsparkeren bij bestemmingen in het centrum.
Beleidsnota
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Gemeente Leiden
2007 Fietsbeleid kan verregaand meeliften in grotere projecten, zo blijkt in Leiden. Ook in het ontvlechten van de auto- en fietsnetwerken kunnen zo goedkoop grote stappen worden gezet.
Beleidsnota
Ineke Spapé en Ralph Seesing - SOAB , Gemeente Zaanstad
2007 Ambitie kan de gemeente Zaanstad niet worden ontzegd. Na een uitgebreide inventarisatie van de wensen en behoeften van fietsers rolde er een Fietsplan uit de bus waarin vrijwel alle actuele fietsmaatregelen zijn terug te vinden.