Kenniscentrum voor fietsbeleid

Voertuig en bescherming

Rapport
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2007 Notitie met cijfermatige analyses van de veiligheidsrisico’s van vrachtauto’s voor fietsers.
Artikel
Theo Zeegers
2015 De effectiviteit van de fietshelm wordt in bestaande onderzoeken als te positief beoordeeld, door een foutieve wijze van analyseren. Dit blijkt uit een paper die Theo Zeegers op het International Cycling Safety Conference in Hannover presenteerde.
Rapport
CC Schoon, MJA Doumen en D de Bruin , SWOV
2008 Volgens de SWOV kan het aantal dodehoekongevallen fors worden verminderd. Belangrijkste maatregel is de OFOS danwel het terugleggen van haaientandmarkering, zodat fietsers zich vóór de vrachtauto's opstellen.
Rapport
C.C. Schoon - SWOV , SWOV, rapport R-2006-2
2006 Analyse van ongevallen tussen rechtsaf slaande vrachtwagens en fietsers.
Rapport
Ing. C.C. Schoon & ing. G. Schermers , SWOV, Rapport R-2008-2
2008 De kans op dodehoekongevallen met extra lange vrachtauto's (LZV's) is waarschijnlijk groter dan met gewone vrachtauto's. Dit stelt de SWOV die opdracht van CROW heeft bekeken of de risico's toenemen door op het onderliggend wegennet LZV's toe te laten. Het rapport geeft suggesties hoe de risico's mogelijk zijn te verminderen.
Factsheet
SWOV , SWOV
2013 De meeste fietsongevallen vinden plaats bij daglicht. Dan wordt ook het meest gefietst. Als men corrigeert voor de afgelegde afstand, dan blijkt dat het risico om als fietser ernstig gewond te raken bij een ongeval het hoogst is in het donker ’s ochtends vroeg (na middernacht en tot de ochtendschemer).
Rapport
TNS Nipo
2015 Een onderzoek naar in hoeverre fietsers in Nederland bekend zijn met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat hun eigen gedrag hierbij is.
Factsheet
SWOV
2009 Niet-Nederlandse feiten over veiligheidseffecten van helm-gebruik, vrijwillig of verplicht.
Rapport
Richard Burton , University of the West of England - department Transport Planning
2008 In dit rapport is ingegaan op de vraag: in hoeverre fietsers een realistische overtuiging hebben ten aanzien van fietshelmen, en of ze een realistische overtuiging hebben van het risico dat fietsen met zich mee brengt, en in hoeverre men denkt dat deze twee in verband staan met elkaar.