Kenniscentrum voor fietsbeleid

Verhardingen

Rapport 2006 Korte aanbeveling over de mogelijkheden om fietspaden te asfalteren, zoals fietsers wensen: vaak geuite bezwaren blijken niet of zelden terecht.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer 24
2010 Weinig fietspaden van het 1500 kilometer lange Friese fietsroutenetwerk voldoen aan alle provinciale inrichtingseisen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Fryslân. Met een wagen vol meetapparatuur zijn onder andere breedte, verharding en kruisingssituaties in kaart gebracht.
Artikel
dr.ir. Jacob Groenendijk - KOAC•NPC / ir. Jan Knol - CROW / Rik de Groot , Fietsverkeer
2007 Artikel over nut en noodzaak van split op fietspaden, bijvoorbeeld vanwege de stroefheid. Conclusie is dat het in de meeste gevallen niet nodig is split toe te passen.
Nieuws 2016 Het antivriesasfalt dat is aangebracht op De Snelbinder, de fietsverbinding over het Vlietpolderplein in Naaldwijk,blijkt te werken,, aldus de provincie Zuid Holland. 
Artikel
Laurent Theunissen , Ketting (Fietsersbond), nr 196, dec 2009
2009 Verhardingen hebben grote invloed op de beleving van fietsers en kunnen een route aantrekkelijk maken of juist niet. Doorgaans pleit de Fietsersbond voor goede, gesloten verhardingen van fietspaden: asfalt of beton. Maar het is verstandig om te erkennen dat een keuze voor halfverhardingen soms ook een goede keuze is, zelfs voor fietsers.
Brochure
Vereniging van Cementbeton Wegenbouwers , Vereniging van Cementbeton Wegenbouwers
2011  De Vereniging van Cementbeton Wegenbouwers doet zijn best om in Nederland meer fietspaden in beton aangelegd te krijgen. De vereniging betoogt dat beton milieuvriendelijker is en op termijn ook goedkoper. 
Brochure
Fietsersbond vzw (Vlaanderen) , Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaamse overheid
2007 Elf voorbeelden van goede verhardingskeuzes in Vlaanderen.
Artikel
Theo Zeegers , Fietsersbond, Ketting, nr 205
2012 Met de kennis die de afgelopen 10 jaar verworven is, kan echt goede verharding gerealiseerd worden op fietspaden.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer 22
2009 Vroeger werden veel schelpenpaden aangelegd in natuurgebieden, tegenwoordig zijn er speciale halfverhardingen voor dergelijke fietspaden op de markt. Sommige blijken in de praktijk redelijk te voldoen.
Artikel
CW van Iperen, CROW , CROW, Infradagen 2012
2012 Dit paper beschrijft de actuele mogelijkheden voor het combineren van verhardingen en bomen.
Brochure
ENCI Marketing
2002 Brochure over de voordelen van beton en het onderwerpen, aanleggen en verzorgen van betonpaden, gemaakt door een grote beton-producent.