Kenniscentrum voor fietsbeleid

Veilige kruisingen

Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Paul Schepers (IenM), Peter Kroeze en Maja van der Voet (Ligtermoet en Partners) , Fietsberaad
2011 Jaarlijks komen circa 160 fietsers om het leven bij verkeersongevallen. Deze publicatie richt zich op nieuwe aangrijpingspunten om fietsongevallen met gemotoriseerd verkeer te voorkomen. Aan bod komen het ontvlechten van fiets- en gemotoriseerd verkeer, maatregelen op kruispuntniveau en op voorrangskruispunten binnen de bebouwde kom en de inrichting van kruispunten in relatie tot dodehoekongevallen.
Factsheet 2010 Een factsheet van de SWOV: overzicht van de veiligheidskennis over fietspaden en fietsstroken bij GOW's, plus kruispuntoplossingen. Inclusief veel literatuurverwijzingen.
Artikel
Paul Schepers - Rijkswaterstaat DVS, Dick de Waard - Rijksuniversiteit Groningen , Fietsverkeer 26
2010 Tweerichtingsfietspaden brengen op kruispunten meer risico’s met zich mee dan eenrichtingsfietspaden omdat automobilisten niet rekenen op de fietsers die uit onverwachte richting  komen. Als het niet anders kan, zijn de risico’s wel terug te dringen met speciale maatregelen.
Factsheet 2010 Een factsheet van SWOV: een samenvatting van de kennis over de veiligheid van oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers.
Notitie 2008 Standpunt van het Fietsberaad over CROW-aanbeveling 257 over Turborotondes. Zie tabblad 'gerelateerde items' voor reactie CROW.
Rapport
Alex van Loon, AVV , AVV
2003 Dit onderzoek richt zich op de gevolgen van de maatregel die op 1 mei 2001 is ingevoerd ‘voorrang fietser van rechts’. Hiermee is de uitzondering van fietsers, snorfietsers, bromfietsers en overig langzaam verkeer op de algemene voorrangsregel ‘rechts gaat voor’ op gelijkwaardige kruispunten opgeheven.
Presentatie
Peter Kroeze , Ligtermoet en Partners
2008 Analyse van enkele oplossingen voor ‘fietsers op drukke rotondes’, anders dan de steeds vaker toegepaste turborotonde. Concrete oplossingen zoals gerealiseerd in Maastricht, Harderwijk en Utrecht worden in deze presentatie (voor een Fietsberaad-bijeenkomst, mei 2007) beoordeeld, op basis van feitenmateriaal over ontwerp en ongevallen.
Rapport
A. Dijkstra - SWOV , SWOV, rapport R-2004-14
2005 Fietsveiligheid bij wel of geen rotonde, wel of geen fietsvoorzieningen en wel of geen voorrang voor fietsers op fietspaden.
Nieuws 2015 Meer duidelijkheid voor wegontwerpers bij de inrichting van kruispunten en rotondes moet in de toekomst een positieve bijdrage gaan leveren aan de verkeersveiligheid. Daarom heeft CROW samen met vele partijen in opdracht van Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de publicatie “Basiskenmerken kruispunten en rotondes” geschreven.
Rapport
Tamara Hoekstra, Maura Houtenbos , SWOV
2013 Voorrangsborden dragen ertoe bij dat automobilisten fietsers meer ontzien op kruispunten in situaties waar de snelheidslimiet 50 km/uur bedraagt. Zonder die borden lopen fietsers meer risico's. 
Rapport
Dr. ir. E.M. Berends & drs. H.L. Stipdonk , SWOV
2009 30 km/uur-wegen zijn aanzienlijk veiliger dan 50 km/uur-wegen. Weliswaar is het aantal ernstig gewonde voetgangers en fietsers op 30 km/uur-wegen aanzienlijk toegenomen, maar dat komt vooral door de toename van het aantal 30 km/uur-wegen. Niet goed ingerichte 30 km/uur-wegen zorgen wel voor relatief veel fietsslachtoffers.