Kenniscentrum voor fietsbeleid

VRI's op kruispunten

Rapport
CROW-Fietsberaad, DTV Consultants
2016 Onderzoeksrapport naar de opstelcapaciteit en afrijcapaciteit van fietspaden bij geregelde kruispunten.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer 24
2010 Fietsers die klagen regelmatig over lange wachttijden bij verkeerslichten. Of ze rijden dan maar door rood. Oplossingen zijn al lang bekend. Maar het komt er vaak niet van.  Het gaat er vooral om de fietser onder de aandacht te krijgen van de verkeersregeldeskundigen. Die zien voldoende mogelijkheden om de fietser 'meer groen' te geven.
Rapport 2003 Witteveen+Bos heeft de fietsvriendelijkheid van 24 verkeersregelinstallaties in zes steden onderzocht. Het volledige rapport.
Notitie 2003 Notitie van het Fietsberaad over de verkeerskundige en juridische aspecten van 'alle fietsers tegelijk groen' bij verkeerslichten.
Artikel
Daniƫl de Haan, Theo Zeegers en Piet van der Linden , Verkeerskunde
2003 Praktijkvoorbeelden laten zien dat veel kan worden gedaan om het oponthoud voor fietsers bij verkeerslichten te verminderen, zonder de doorstroming van het autoverkeer aan te tasten.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer 27
2011 Hoewel de fiets de laatste jaren meer aandacht krijgt in de verkeersregeling, valt er nog steeds veel winst te behalen. Dat is de vaste overtuiging van Guus van der Burgt, verkeersregelspecialist en medebedenker van de Kwaliteitscentrale, een hulpmiddel om het functioneren van verkeersregelingen op straat te evalueren. Want de maximale wachttijd voor fietsers uit de gemeentelijke verkeersnota wordt in de praktijk maar zelden gehaald.
Artikel
Theo Zeegers , Ketting
2004 Alle Fietsers Tegelijk Groen bij een kruispunt met VRI: De Fietsersbond zet de voordelen, nadelen en randvoorwaarden op een rij.
Artikel
Otto van Boggelen , Fietsverkeer
2007 Artikel gaat in op mogelijkheden om verkeerslichtenregelingen voor fietsers te verbeteren. Met relatief eenvoudige maatregelen is de doorstroming en de geloofwaardigheid van de regelingen vaak te verbeteren. Als voorbeeld wordt de situatie op de Driftbrug besproken.
Rapport
B. Tijssen , Groen Licht Verkeersadviezen
2008 Het evaluatie onderzoek geeft inzicht in of het inzetten van wachttijdvoorspellers met leds zinvol is (wat betreft veiligheid en comfort) voor de Gemeente Tilburg.
Rapport
D.A. Eerdmans en H. Nanninga, inno-V
2007 Voorbereiding van proeven met DRIP’s, groene golf en detectietechnieken voor fietsers.