Kenniscentrum voor fietsbeleid

Stedebouwkundige inpassing

Rapport 2005 Rapport over fietsstraten; tegelijk een CROW-publicatie. Met een catalogus vol foto's van mogelijke uitvoeringsvormen. Let op: In het najaar van 2016 is er een nieuwe discussienotitie verschenen.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 19
2008 Regel zo min mogelijk, zodat verkeersdeelnemers zelf weer gaan nadenken en communiceren. Dat is kort gezegd Shared Space. De ontwerpfilosofie van Monderman schept de nodige beroering in de verkeerswereld. Gaat het allemaal niet ten koste van de zwakke verkeersdeelnemers?
Artikel 2005 BRO deed empirisch onderzoek op 91 binnenstadslocaties. Er blijkt een duidelijke grens van voetgangersdichtheden waarboven de combinatie met fietsers niet meer kan.
Artikel 2002 De gehanteerde kleuren van verhardingen voor fietsverkeer in de praktijk, met alle overwegingen.
Rapport
Dolte , Dolte, Utrecht
2009 Visualisaties van de mogelijkheden om een lange hoofdroute door stedelijk gebied herkenbaar te maken.
Rapport
Sanne de Vries (TNO Kwaliteit van leven) , Samenvatting van proefschrift VU Amsterdam
2009 Een veilige verkeerssituatie is belangrijker om kinderen voldoende te laten bewegen dan veel speelplekken en veel groen in een wijk. De conclusie van een onderzoek in tien stadswijken over hoe het beweeggedrag van kinderen samenhangt met de inrichting van een wijk.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 20
2008 Een aantal gemeenten en regio's discussieert op dit ogenblik druk over de mogelijkheden van lightrail. Veelvuldig in het nieuws is de RijnGouweLijn (Leiden) waar de rivaliteit tussen fiets en lightrail een belangrijke rol speelt. Maar ook bijvoorbeeld in Groningen woedt een dergelijke discussie. Vraag is of beide vervoerwijzen elkaar echt in de weg zitten. Of dat ze elkaar juist prima kunnen aanvullen.
Artikel
Margit Warmink , Vogelvrije fietser
1996 Geparkeerde fietsen verstoren het straatbeeld‚ en andere vooroordelen van stedenbouwers ontmanteld.
Brochure
Karin Broer , Fietsersbond
2010 De resultaten van een prijsvraag voor slimme ideeën voor een fietsvriendelijke wijk: de 26 inzendingen.
Rapport 2001 Bewoners van Wateringse Veld en Leidschenveen zijn tevreden met de fietsparkeermogelijkheden bij hun woningen.